Aizsaulē

Aizsaulē aizgājuši (līdz 17. janvārim)

Anna Ļaksa (1926. g.) – izvadīšana 20. janvārī plkst.12 Zanderu kapsētā

Imants Kapusts (1955. g.) – izvadīts 16. janvārī Bērzu kapsētā

Irina Skrīvele (1947. g.) – izvadīta 16. janvārī Bērzu kapsētā

Ulita Poludeņa (1930. g.) – izvadīta 16. janvārī Bērzu kapsētā

Ņina Viktorova (1939. g.) – izvadīta 13. janvārī Bērzu kapsētā


Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mirušie


Maija Zemgale (1943. g.), Lielplatones pag.

Voldis Pietkuns (1940. g.), Valgundes pag.