Aizsaulē

Aizsaulē aizgājuši (līdz 21. martam)

Alma Biezā (dz. 1942. g.) – izvadīšana 22. martā plkst.13 Baložu kapsētā

Valentīna Sokolovska (dz. 1929. g.) – izvadīšana 23. martā plkst.15 Bērzu kapsētā

Ņina Samusenkova (dz. 1946. g. ) – izvadīšana 23. martā plkst.13 Bērzu kapsētā

Valdis Zābaks (dz. 1942. g.) – izvadīšana 17. martā plkst.13.30 Bērzu kapsētā

Raisa Kolbenkova (dz. 1954. g.) – izvadīšana 18. martā plkst.13 Zanderu kapsētā

Biruta Remeņuka (dz. 1939. g. ) – izvadīšana 19. martā plkst.12 Bērzu kapsētā

Erna Kramiņa (dz. 1928. g.) – izvadīta 16. martā Bērzu kapsētā

Ludmila Elksniņa (dz. 1936. g.) – izvadīšana 15. martā plkst.13 Zanderu kapsētā

Nikolajs Demidovs (dz. 1955. g.) – izvadīšana 15. martā plkst.11 Bērzu kapsētā

Mudīte Svare (dz. 1959. g.) – izvadīšana 16. martā plkst.15 no Zanderu kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu

Gunārs Bogdans (dz. 1937. g.) – izvadīšana 10. martā plkst.12 Bērzu kapsētā

Alla Pismennaja (dz. 1944. g.) – izvadīšana 12. martā plkst.14.45 Zanderu kapsētā

Stepans Mikuckis (dz. 1947. g.) – izvadīšana 8. martā plkst.13 Zanderu kapsētā

Aleksandrs Zagdajs (dz. 1939. g.) – izvadīšana 8. martā plkst.15 Zanderu kapsētā

Ērika Lieljukse (dz. 1954. g.) – izvadīšana 8. martā plkst.14 Baložu kapsētā

Olga Kuzminova (dz. 1941. g.) – izvadīšana 9. martā plkst.13 Baložu kapsētā

Pēteris Visockis (dz. 1939. g.) – izvadīšana 9. martā plkst.15 no Zanderu kapsētas sēru nama uz Norauku kapsētu

Irēna Brese (dz. 1935. g.) – izvadīšana 12. martā plkst.12 Baložu kapsētā

Ojārs Liepiņš (dz. 1938. g.) – izvadīšana 4. martā plkst.14 Baložu kapsētā

Ernests Kauliņš (dz. 1977. g.) – izvadīšana 4. martā plkst.12 Baložu kapsētā

Tamāra Prosvetova (dz. 1937. g.) – izvadīšana 4. martā plkst.14 Bērzu kapsētā

Rasma Dumpe (dz. 1940. g.) – izvadīšana 5. martā plkst.16 Bērzu kapsētā

Andris Upe (dz. 1951. g.) – izvadīšana 5. martā plkst.13 Bērzu kapsētā

Ilmārs Andersons (dz. 1929. g.) – izvadīšana 5. martā plkst.14.30 Baložu kapsētā

Ņina Otinova (dz. 1928. g.) – izvadīšana 3. martā plkst.13 Zanderu kapsētā

Elmārs Ruseckis (dz. 1953. g.) – izvadīšana 3. martā plkst.15 no Zanderu kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu

Ilze Dalbiņa (dz. 1975. g.) – izvadīšana 5. martā plkst.14 no Zanderu kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu

Ivans Ņorba (dz. 1941. g.) – izvadīts 2. martā Bērzu kapsētā

Ivans Viskrebencevs (dz. 1936. g.) – izvadīts 2. martā Bērzu kapsētā

Eduards Mihailovs (dz. 1967. g.) – izvadīšana 1. martā plkst.15.30 Bērzu kapsētā

Anatolijs Poļšakovs (dz. 1964. g.) – izvadīšana 1. martā plkst.12 Bērzu kapsētā

Olita Deņisova (dz. 1962. g.) – izvadīšana 1. martā plkst.14 Bērzu kapsētā

Rasma Čākure (dz. 1924. g.) – izvadīta 27. februārī Bērzu kapsētā

Vladimirs Trofimovs (dz. 1958. g.) – izvadīšana 25. februārī plkst.13 Bērzu kapsētā

Jozs Kovaļauskis (dz. 1939. g.) – izvadīšana 26. februārī plkst.15 Bērzu kapsētā

Ivans Čerkasovs (dz. 1924. g.) – izvadīšana 27. februārī plkst.15 Bērzu kapsētā

Alma Lasmane (dz.1925. g.) – izvadīšana 26. februārī plkst.12 no Zanderu kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu

Genadijs Sajenko (dz. 1943. g.) – izvadīšana 23. februārī plkst.13 Bērzu kapsētā

Astrīda Gagnus (dz. 1936. g.) – izvadīšana 23. februārī plkst.15 Meža kapsētā

Biruta Orlovska (dz. 1935. g.) – izvadīšana 23. februārī plkst.15 Baložu kapsētā

Ņina Smirnova (dz. 1940. g.) – izvadīta 20. februārī Meža kapsētā

Aleksandrs Petričenko (dz. 1952. g.) – izvadīšana 20. februārī plkst.15.30 Bērzu kapsētā

Lidija Tomčika (dz. 1934. g.) – izvadīšana 20. februārī plkst.12 Bērzu kapsētā

Marija Parhomenko (dz. 1942. g.) – izvadīšana 20. februārī plkst.10.30 Bērzu kapsētā

Marija Kursīte (dz. 1952. g.) – izvadīšana 18. februārī plkst.12 Zanderu kapsētā

Ināra Jēgere (dz. 1956. g.) – izvadīšana 19. februārī plkst.11 Bērzu kapsētā

Elmārs Bolmanis (dz.1934. g.) – izvadīšana 20. februārī plkst.14 Bērzu kapsētā

Juris Šarkovskis (dz. 1951. g.) – izvadīšana 20. februārī plkst.12 Bērzu kapsētā

Pjotrs Kuruško (dz. 1937. g.) – izvadīšana 16. februārī plkst.11 Bērzu kapsētā

Ivans Serguns (dz. 1933. g.) – izvadīšana 17. februārī plkst.13Meža kapsētā

Elizabete Petko (dz. 1937. g.) – izvadīšana 18. februārī plkst.13 Bērzu kapsētā

Zinta Aizsilniece (1954. g.) – izvadīšana 11. februārī plkst.15 Baložu kapsētā

Valija Ērika Jamonte (1936. g.) – izvadīšana 12. februārī plkst.15 Zanderu kapsētā

Emīlija Semenoviča (1937. g.) – izvadīta 10. februārī Bērzu kapsētā
Valentīna Ignatuškina (1930. g.) – izvadīšana 9. februārī plkst.12 Bērzukapsētā
Aleksis Vuškāns (1962. g.) – izvadīšana 9. februārī plkst.13.30 Bērzu kapsētā
Vladimirs Stankovskis (1956. g.) – izvadīšana 9. februārī plkst.15 Bērzu kapsētā

Inese Oša-Koževņikova (1967. g.) – izvadīšana 10. februārī plkst.15 no Zanderu kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu
Ilga Veicele (1933. g.) – izvadīšana 11. februārī plkst.11 Zanderu kapsētā

Adolfina Voroškeviča (1918. g.) – izvadīšana 12. februārī plkst.13 Bērzu kapsētā

Anfisa Seibute (1933. g.) – izvadīšana 4. februārī plkst.12.30 Meža kapsētā

Oļegs Kļimanskis (1929. g.) – izvadīšana 5. februārī plkst.13 Bērzu kapsētā
Aleksejs Krots (1957. g.) – izvadīšana 2. februārī plkst.10.30 Bērzu kapsētā
Ivans Sambuks
(1924. g.) – izvadīšana 2. februārī plkst.12.45 Bērzu kapsētā
Atvars Tancis (1967. g.) – izvadīšana 2. februārī plkst.12 Bērzu kapsētā

Genovefa Trēde (1928. g.) – izvadīšana 2. februārī plkst.13 no Zanderu kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu

Ilga Tamoliņa (1937. g.) – izvadīšana 3. februārī plkst.14 Bērzu kapsētā
Aleksandra Zavicka (1935. g.) – izvadīšana 3. februārī plkst.15 Meža kapsētā
Harijs Veģeris (1941. g.) – izvadīšana 3. februārī plkst.13 Meža kapsētā
Zīna Buhrote (1921. g.) – izvadīšana 4. februārī plkst. 11.00 Zanderu kapsētā
Marija Šimane (1935. g.) – izvadīta 30. janvārī Baložu kapsētā

Eduards Buškevics (1925. g.) – izvadīšana 28. janvārī plkst.14 Zanderu kapsētā

Vladimirs Matvejevs (1956. g.) – izvadīšana 29. janvārī plkst.10.30 Bērzu kapsētā
Ņina Ivanova (1937. g.) – izvadīšana 26. janvārī plkst.12 Zanderu kapsētā

Marija Kirijenko (1931. g.) – izvadīšana 27. janvārī plkst.12 Zanderu kapsētā
Edīte Jegorova (1969. g.) – izvadīšana 28. janvārī plkst.11 no Zanderu kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu


Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā (līdz 23. martam) reģistrēti mirušie


Andris Tukulis (1942. g.), Jaunsvirlaukas pag.

Valda Rakstiņa (1926. g.), Valgundes pag.

Kristaps Šmits (1927. g.), Elejas pag.

Rimonts Kristopaitis (1946. g.), Glūdas pag.

Ināra Šmaukstele (1971. g.), Līvbērzes pag.

Viktors Ležnevičs (1946. g.), Salgales pag.

Zinta Bula (1923. g.), Jelgava

Ilze Priedīte (1972. g.), Jelgava

Mirdza Barkāne (1922. g.), Jelgava

Ivans Mihailovs (1936. g.), Kalnciema pag.

Vitauts Mitkus (dz. 1967. g.), Glūdas pag.

ModrisLaunags (dz. 1955. g.), Vilces pag.

Olga Dzeniša (dz. 1928. g.), Līvbērzes pag.

Jevgenijs Matovičs (dz. 1938. g.), Līvbērzes pag.

Pāvels Vigulis (dz. 1947. g.) , Kalnciema pag.

Miks Vilivis (dz. 1948. g.), Jelgava

Jaņina Ribakova (1930. g.), Kalnciema pag.

Nadežda Jefimova (1929. g.), Svētes pag.

Oskars Jaņins (1949. g.), Zaļenieku pag.

Biruta Matlava (1936.g.), Zaļenieku pag.

Astrīda Strupe (1929. g.), Valgundes pag.

Stepans Mikuckis (1947. g.) , Jelgava

Ausma Streile (1929. g.), Jelgava

Valentīna Anšmite (1942. g.), Svētes pag.

Ruta Stapuļone (1938. g.), Līvbērzes pag.

Jefrosinija Šarovarova (1934. g.), Elejas pag.

Vladimirs Hišovs (1930. g.), Zaļenieku pag.

Sergejs Novikovs (1956. g.), Glūdas pag.

Ilmārs Fogelmans (1963. g.), Jaunsvirlaukas pag.

Smaida Bāliņa (1959. g.), Valgundes pag.

Fedosija Ļebedeva (1931. g.), Platones pag.

Anna Vilce (1927. g.), Glūdas pag.

Modris Stepanovičs (1948. g.), Jaunsvirlaukas pag.

Gunārs Žukovskis (1945. g.), Elejas pag.

Eduards Dzenišs (1952. g.), Līvbērzes pag.

Hilda Spriņģe (1930. g.), Glūdas pag.

Aleksis Vuškāns (1962. g.), Jaunsvirlaukas pag.

Juris Liepiņš (1942. g.), Jaunsvirlaukas pag.

Inese Dobele (1961. g.), Jaunsvirlaukas pag.

Ilgvars Boroduška (1950. g.), Jaunsvirlaukas pag.

Vilis Imants Strazdiņš (1933. g.), Jelgava

Anfisa Seibute (1933. g.), Jelgava

Vilis Zīverts (1925. g.), Jaunsvirlauka

Regīna Snicareva (1931. g.), Kalnciems

Maiga Šulca (1939. g.), Valgunde

Aleksandrs Pitrovs (1971. g.), Jelgava

Edīte Jegorova (1969. g.), Jaunsvirlaukas pag.

Valentīna Čikste (1929. g.), Glūdas pag.

Vitolds Vītoliņš (1933. g.), Jaunsvirlaukas pag.

Broņislava Jermaloviča (1933. g.), Zaļenieku pag.

Viktors Subočs (1923. g.), Līvbērzes pag.

Aleksandrs Mauļins (1937. g.), Kalnciema pag.

Rita Šuksta (1933. g.), Vircavas pag.

Mudīte Beihmane (1944. g.), Platones pag.

Marija Jevstifejeva (1944. g.), Kalnciema pag.

Zinaida Lapiņa (1927. g.), Glūdas pag.

Tatjana Anaņeva (1952. g.), Jelgava

Sergejs Fedorenko (1968. g.), Jelgava

Anna Launaga (1931. g.), Lielplatones pag.

Olga Kuļčenko (1961. g.), Svētes pag.

Tatjana Ņesteroviča (1921. g.), Līvbērzes pag.

Pēteris Daukšts (1938. g.), Elejas pag.

Matvejs Boļšakovs (1942. g.), Kalnciema pag.

Vija Mickāne (1954. g.), Svētes pag.

Andrejs Česla (1947. g.), Platones pag.

Anna Gelašvili (1928. g.), Jelgava

Jekaterina Mašaro (1929. g.), Jelgava


Aizsaulē aizgājuši (līdz 21.janvārim)

Vera Romadina (1940. g.) – izvadīšana 23. janvārī plkst.11.30 Meža kapsētā

Mintauts Putnis (1936. g.) – izvadīšana 23. janvārī plkst.13.30 Kalnakroga kapsētā 

Inta Ivuškāne (1934. g.) – izvadīšana 23. janvārī plkst.13 Baložu kapsētā 

Vladimirs Simoņenkovs (1964. g.) – izvadīšana 23. janvārī plkst.13 Bērzu kapsētā 

Tatjana Anaņeva (1952. g.) – izvadīšana 21. janvārī plkst.15 Bērzu kapsētā

Viktors Subočs (1923. g.) – izvadīšana 21. janvārī plkst.13 no Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrāles uz Zanderu kapsētu

Sergejs Fedorenko (1968. g.) – izvadīts 20. janvārī Bērzu kapsētā 

Roberts Bergs (1923. g.) – izvadīšana 19. janvārī plkst.13 no Baložu kapu kapličas uz Bērzukroga kapsētu 

Anastasija Bale (1940. g.) – izvadīšana 20. janvārī plkst.12 Bērzu kapsētā

Vladimirs Borzovs (1924. g.) – izvadīšana 16. janvārī plkst.15 Bērzu kapsētā 

Karina Možeiko (1927. g.) – izvadīšana 16. janvārī plkst.15 Baložu kapsētā

Vēsma Beļeviča (1935. g.) – izvadīšana 16. janvārī plkst.11.30 Meža kapsētā 

Jekaterina Mašaro (1929. g.) – izvadīšana 14. janvārī plkst.12 Bērzu kapsētā

Voldemārs Holsts (1937. g.) – izvadīšana 14. janvārī plkst.13 Zanderu kapsētā

Olga Kuļčenko (1961. g.) – izvadīšana 15. janvārī plkst.11 Baložu sēru namā

Jānis Batņa (1923. g.) – izvadīšana 15. janvārī plkst.12 Bērzu kapsētā

Ilmārs Brucis (1937. g.) – izvadīšana 15. janvārī plkst.15 Baložu kapsētā

Jeļena Kravcova (1946. g.) – izvadīšana 16. janvārī plkst.14 Bērzu kapsētā

Ilga Dzene (1963. g.) – izvadīšana 12. janvārī plkst.15 Bērzu kapsētā

Jāzeps Cavro (1937. g.) – izvadīšana 12. janvārī plkst.14 Zanderu kapsētā

Nikolajs Konstantinovs (1936. g.) – izvadīšana 12. janvārī plkst.15 Zanderu kapsētā 

Vladislavs Vērdiņš (1938. g.) – izvadīšana 13. janvārī plkst.15 Bērzu kapsētā

Leonīds Poļakovs (1949. g.) – izvadīšana 15. janvārī plkst.13 Bērzu kapsētā

Harijs Markevičs (1943. g.) – izvadīšana 9. janvārī plkst.15 no Meža kapsētas sēru nama uz Miera kapsētu 

Mihails Ivanovs (1932. g.) – izvadīšana 8. janvārī plkst.14 Bērzu kapsētā

Stepans Vaļavko (1947. g.) – izvadīšana 8. janvārī plkst.12 Bērzu kapsētā 

Ilze Kačevska (1945. g.) – izvadīšana 9. janvārī plkst.11 Zanderu kapsētā

Lilija Liepiņa (1933. g.) – izvadīšana 9. janvārī plkst.13 no Zanderu kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu

Jurijs Kotovs (1962. g.) – izvadīšana 12. janvārī plkst.13 no Zanderu kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu

Vladimirs Gurovs (1949. g.) – izvadīšana 5. janvārī plkst.11.30 Bērzu kapsētā

Vasta Romanoviča (1925. g.) – izvadīšana 6. janvārī plkst.12 Bērzu kapsētā

Antoņina Anče (1923. g.) – izvadīšana 7. janvārī plkst.13 Bērzu kapsētā

Pēteris Kirilovs (1932. g.) – izvadīšana 6. janvārī plkst.14 Bērzu kapsētā

Edgars Baumeisters (1943. g.) – izvadīšana 7. janvārī plkst.15 Bērzu kapsētā


Aizsaulē aizgājuši (līdz 29.decembrim)

Guntars Rozentāls (1952. g.) – izvadīšana 30. decembrī plkst.13 Baložu kapsētā

Igors Pulle (1954. g.) – izvadīšana 30. decembrī plkst.14.30 Baložu kapsētā

Vilma Grūbe (1930. g.) – izvadīšana 30. decembrī plkst.12 Meža kapsētā

Ināra Gailīte (1933. g.) – izvadīšana 30. decembrī plkst13 Zanderu kapsētā 

Ivans Šliks (1930. g.) – izvadīts 29. decembrī Bērzu kapsētā

Mihails Romašins (1943. g.) – izvadīšana 23. decembrī plkst.14.30 Bērzu kapsētā

Ingeri Aleksejeva (1934. g.) – izvadīšana 23. decembrī plkst.15 Bērzu kapsētā

Vladimirs Lagutins (1952. g.) – izvadīšana 19. decembrī plkst.12  Baložu kapsētā

Pāvels Burcevs (1937. g.) – izvadīšana 18. decembrī plkst.11 no Bērzu kapsētas sēru nama

Vitālijs Jurčiks (1976. g.) – izvadīts 16. decembrī Zanderu kapsētā

Ilga Plota (1931. g.) – izvadīta 16. decembrī Norauku kapsētā

Pēteris Mileika (1931. g.) – izvadīts 16. decembrī Bērzu kapsētā

Zinaida Terpačko (1924. g.) – izvadīšana 15. decembrī plkst.14 Zanderu kapsētā 


Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mirušie

Normunds Ramans (1974. g.), Jelgava

Ināra Gailīte (1933. g.), Jelgava

Jānis Kairis (1963. g.), Jelgava

Elvīra Līniņa (1928. g.), Svētes pag.

Smaida Ārija Bētiņa (1951. g.), Vilces pag.

Juris Meļčenko (1964. g.), Kalnciema pag.

Igors Pulle (1954. g.), Platones pag.

Ausma Herca (1933. g.), Valgundes pag.

Hendrīte Balode (1935. g.), Elejas pag.

Auguste Dripe (1919. g.), Glūdas pag.

Jurijs Vasiļevskis (1966. g.), Vircavas pag.

Valda Zariņa (1940. g.), Glūdas pag.

Arvīds Šenbergs (1931. g.), Glūdas pag.

Anastasija Grigorjeva (1926. g.), Zaļenieku pag.

Valentīna Maksimova (1933. g.), Jaunsvirlaukas pag.

Tamāra Baimuradova (1950. g.), Vircavas pag.

Zenta Berca (1924. g.), Zaļenieku pag.


Aizsaulē aizgājuši (līdz 10.decembrim)

Marija Sizova (1931. g.) – izvadīšana 12. decembrī plkst.12.30 Zanderu kapsētā 

Aivars Valdmanis (1927. g.) – izvadīšana 12. decembrī plkst.15 Baložu kapsētā

Armands Kolčs (1975. g.) – izvadīšana 11. decembrī plkst.14 Bērzu kapsētā 

Valentīna Kompaņijeca (1934. g.) – izvadīšana 10. decembrī plkst.13 Zanderu kapsētā 

Oļegs Vikmans (1951. g.) – izvadīts 9. decembrī Bērzu kapsētā

Savatijs Stepanovs (1933. g.) – izvadīšana 5. decembrī plkst.15 Zanderu kapsētā 

Nora Čurilova (1928. g.) – izvadīšana 5. decembrī plkst.11 Bērzu kapsētā

Aivars Dubovs (1933. g.) – izvadīšana 8. decembrī plkst.13 Bērzu kapsētā

Lidija Krotova (1936. g.) – izvadīšana 4. decembrī plkst.13 Zanderu kapsētā

Dailis Stirkšis (1957. g.) – izvadīšana 3. decembrī plkst.12 no Zanderu kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu

Vladimirs Zaturskis (1969. g.) – izvadīšana 3. decembrī plkst.15 Baložu kapsētā

Elmārs Liepa (1934. g.) – izvadīšana 5. decembrī plkst.13 no Zanderu kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu


Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mirušie

Ints Štubis (1967. g.), Jaunsvirlaukas pag.

Mārīte Zalāne (1951. g.), Vilces pag.

Rišards Tarazevičs (1942. g.), Elejas pag.

Līna Mazure (1922. g.), Zaļenieku pag.

Vladimirs Zaturskis (1969. g.), Svētes pag.

Valerija Kokāle (1931. g.), Elejas pag.

Valerija Jode (1913. g.), Sesavas pag.

Aizsaulē aizgājuši (līdz 30.novembrim)

Genādijs Šidlo (1968. g.) – izvadīšana 1. decembrī plkst.14 Bērzu kapsētā

Marija Veilande (1939. g.) – izvadīšana 2. decembrī plkst.15 Bērzu kapsētā

Elmārs Pauče (1951. g.) – izvadīšana 2. decembrī plkst.13 Bērzu kapsētā 

Regīna Kairiša (1921. g.) – izvadīšana 28. novembrī plkst.14 Kalnakroga kapsētā

Arvīds Rādens (1942. g.) – izvadīšana 28. novembrī plkst.14 Bērzu kapsētā 

Zemgus Plauže (1938. g.) – izvadīšana 27. novembrī plkst.11 Baložu kapsētā 

Fricis Kraučs (1938. g.) – izvadīšana 28. novembrī plkst.13 Zanderu kapsētā

Beatrise Meinerte (1942. g.) – izvadīšana 28. novembrī plkst.12 Bērzu kapsētā

Aivars Šteins (1951. g.) – izvadīšana 28. novembrī plkst.14.30 no Zanderu kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu 

Valentīns Peredkovs (1928. g.) – izvadīšana 24. novembrī plkst.15 Bērzu kapsētā

Ļubova Ignatjeva (1928. g.) – izvadīšana 24. novembrī plkst.13 Baložu kapsētā

Harijs Renkulis (1933. g.) – izvadīšana 24. novembrī plkst.13 Zanderu kapsētā

Barbula Dzalbe (1929. g.) – izvadīšana 27. novembrī plkst.15 Baložu kapsētā

Lonija Kalviša (1923. g.) – izvadīšana 21. novembrī plkst.13 Zanderu kapsētā

Anastasija Siļina (1923. g.) – izvadīšana 21. novembrī plkst.12 Bērzu kapsētā

Jānis Žukovskis (1938. g.) – izvadīts 19. novembrī Meža kapsētā 

Dzidra Valīdija Tilmane (1924. g.) – izvadīšana 17. novembrī plkst.14 Baložu kapsētā

Mirdza Laugale (1929. g.) – izvadīšana 17. novembrī plkst.15 Baložu kapsētā

Jeļena Osipova (1940. g.) – izvadīšana 17. novembrī plkst.14.30 Bērzu kapsētā

Vasīlijs Terlanovs (1935. g.) – izvadīšana 17. novembrī plkst.11 Bērzu kapsētā 

Aleksejs Petrovs (1950. g.) – izvadīšana 17. novembrī plkst.13 Bērzu kapsētā

Vizma Avota (1928. g.) – izvadīšana 19. novembrī plkst.15 Baložu kapsētā

Vladimirs Belouss (1961. g.) – izvadīšana 14. novembrī plkst.10 Bērzu kapsētā

Vladimirs Koncevojs (1944. g.) – izvadīšana 14. novembrī plkst.15.30 Bērzu kapsētā

Dzintars Rudzītis (1969. g.) - izvadīšana 14. novembrī plkst.13 Bērzu kapsētā

Velta Brahmane (1934. g.) – izvadīšana 14. novembrī plkst.15 Baložu kapsētā

Janīna Apaļka (1931. g.) – izvadīšana 14. novembrī plkst.11 Bērzu kapsētā

Drosma Freimane (1922. g.) – izvadīšana 14. novembrī plkst.11 Meža kapsētā

Roberts Stepans (1975. g.) – izvadīšana 12. novembrī plkst.13 Bērzu kapsētā 


Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mirušie

Harijs Renkulis (1933. g.), Jelgava

Elza Ērmiņa (1934. g.), Jelgava

Oļģerts Lācis (1930. g.), Glūdas pag.

Guntis Rozentāls (1965. g.), Sesavas pag.

Dzintra Svalbe (1936. g.), Lielplatones pag.

Gunārs Arvīds Buivids (1930. g.), Zaļenieku pag.

Jeļena Vigule (1936. g.), Vilces pag.

Lizete Pavāre (1927. g.), Jaunsvirlaukas pag.

Talina Pumpas (1928. g.), Svētes pag.

Vasīlijs Terlanovs (1935. g.), Līvbērzes pag.

Aleksejs Maslovskis (1941. g.), Kalnciema pag.

Jānis Stankus (1944. g.), Elejas pag.

Ivans Gicevičs (1933. g.), Vircavas pag.

Daiga Kalniņa (1972. g.), Jelgava

Normunds Cepurītis (1959. g.), Jelgava

Tamāra Freimane (1937. g.), Vircavas pag.

Veronika Erele (1950. g.), Platones pag.

Aina Pelena (1941. g.), Elejas pag.