Aizsaulē

Aizsaulē aizgājuši (līdz 6.novembrim)

Teodors Gāzners (1948. g.) – izvadīšana 5. novembrī plkst.10.30 Baložu kapsētā 

Julijana Plešnere (1928. g.) – izvadīšana 5. novembrī plkst.13 Bērzu kapsētā

Inese Kalniņa (1957. g.) – izvadīšana 5. novembrī plkst.12 Baložu kapsētā

Regīna Vīnava (1934. g.) – izvadīšana 6. novembrī plkst.15 Bērzu kapsētā

Daina Cveigele (1964. g.) – izvadīšana 6. novembrī plkst.13 Baložu kapsētā

Alise Tāse (1928. g.) – izvadīšana 7. novembrī plkst.15 Bērzu kapsētā 

Ausma Velaus (1930. g.) – izvadīšana 10. novembrī plkst.13 Zanderu kapsētā

Ludmila Timofejeva (1953. g.) – izvadīta 4. novembrī Bērzu kapsētā

Andris Muižnieks (1945. g.) – izvadīts 4. novembrī Bērzu kapsētā

Viktors Nikolajevs (1950. g.) – izvadīts 4. novembrī Bērzu kapsētā

Normunds Štāls (1964. g.) – izvadīts 4. novembrī Baložu kapsētā

Olga Kudrjašova (1946. g.) – izvadīšana 31. oktobrī plkst.14.30 Bērzu kapsētā

Harijs Kravcovs (1945. g.) – izvadīšana 31. oktobrī plkst.15 Bērzu kapsētā

Jāzeps Batņa (1916. g.) – izvadīšana 3. novembrī plkst.13 Zanderu kapsētā 


Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mirušie

Alise Tāse (1928. g.), Jelgava

Daina Cveigele (1964. g.), Jelgava

Jānis Gailis (1950. g.), Līvbērzes pag.

Julijana Plešnere (1928. g.), Elejas pag.

Jānis Sprukts (1948. g.), Svētes pag.

Ona Briškiene (1924. g.), Elejas pag.

Regīna Vīnava (1934. g.), Valgundes pag.

Lūcija Bukka (1934. g.), Lielplatones pag.

Marija Jefimova (1942. g.), Kalnciema pag.

Aleksejs Martinovičs (1977. g.), Glūdas pag.

Voldemārs Gračevs (1947. g.), Zaļenieku pag.

Leonīds Nagovicins (1937. g.), Jelgava

Juris Ivanovs (1956. g.), Jelgava

Erna Sedleniece (1922. g.), Līvbērzes pag.

Ausma Leveiko (1928. g.), Vilces pag.

Ļubova Pintāne (1940. g.), Vilces pag.

Tusnelda Hohliņa (1936. g.), Platones pag.

Rasma Miltoviča (1927. g.), Elejas pag.

Veneranda Apine (1936. g.), Glūdas pag.

Stefans Leščinskis (1952. g.), Glūdas pag.

Vladimirs Djakonovs (1946. g.), Platones pag.

Aida Apsīte (1940. g.), Kalnciema pag.

Kārlis Veitmans (1939. g.), Svētes pag.

Marija Juņeviča (1926. g.), Jaunsvirlaukas pag.

Lidija Cvetkova (1938. g.), Kalnciema pag.

Aizsaulē aizgājuši (līdz 25.oktobrim)

Zinaida Čevtajeva (1928. g.) – izvadīšana 27. oktobrī plkst.11 Bērzu kapsētā

Arkādijs Mūrniks (1952. g.) – izvadīšana 27. oktobrī plkst.12 Bērzu kapsētā

Leonīds Nagovocins (1937. g.) – izvadīšana 27. oktobrī plkst.15 Bērzu kapsētā

Ādolfs Šefers (1933. g.) – izvadīšana 28. oktobrī plkst.13.30 Bērzu kapsētā

Sergejs Suhovs (1933. g.) – izvadīšana 28. oktobrī plkst.12 Bērzu kapsētā

Rasma Miltoviča (1927. g.) – izvadīšana 29. oktobrī plkst.12 Baložu kapsētā 

Ilga Važa (1927. g.) – izvadīšana 29. oktobrī plkst.14 Baložu kapsētā

Gurijs Gutorovičs (1968. g.) – izvadīšana 23. oktobrī plkst.14 Bērzu kapsētā 

Luiza Semjonova (1916. g.) – izvadīšana 23. oktobrī plkst.10.30 Zanderu kapsētā

Jevgenija Stalidzāne (1944. g.) – izvadīšana 24. oktobrī plkst.15 Zanderu kapsētā 

Viktors Kostins (1929. g.) – izvadīšana 22. oktobrī plkst.13 Baložu kapsētā

Edmunds Žanis Burkevics (1930. g.) – izvadīšana 22. oktobrī plkst.15.30 Bērzu kapsētā

Valters Ostrovskis (1976. g.) – izvadīšana 23. oktobrī plkst.15 no Meža kapsētas sēru nama uz Miera kapsētu

Valtrauta Anstrate (1927. g.) – izvadīšana 24. oktobrī plkst.13 no Meža kapsētas sēru nama 

Juris Vītols (1939. g.) – izvadīšana 24. oktobrī plkst.11 Bērzu kapsētā 

Edvīns Linards Sarkisjans (1944. g.) – izvadīšana 20. oktobrī plkst.16 Bērzu kapsētā

Janīna Starovoitova (1939. g.) – izvadīšana 21. oktobrī plkst.13 Bērzu kapsētā

Mārīte Upelniece (1943. g.) – izvadīšana 20. oktobrī plkst.11 Bērzu kapsētā

Janīna Meščanoviča (1931. g.) – izvadīšana 21. oktobrī plkst.16 Bērzu kapsētā

Artis Ivanovskis (1968. g.) – izvadīšana 21. oktobrī plkst.11 Bērzu kapsētā

Imants Strazdiņš (1925. g.) – izvadīšana 22. oktobrī plkst.15.30 Baložu kapsētā 

Jānis Krūmiņš (1957. g.) – izvadīšana 20. oktobrī plkst.12 Bērzu kapsētā

Ēriks Gerasimovs (1934. g.) – izvadīšana 15. oktobrī plkst.12 Bērzu kapsētā

Viktors Visockis (1987. g.) – izvadīšana 15. oktobrī plkst.14 Bērzu kapsētā

Kamilla Silanža (1929. g.) – izvadīšana 15. oktobrī plkst.12 Zanderu kapsētā 

Marija Laskavaja (1926. g.) – izvadīšana 16. oktobrī plkst.14.30 Bērzu kapsētā

Laima Klētiņa (1943. g.) – izvadīšana 17. oktobrī plkst.12 Baložu kapsētā

Ainars Sunītis (1990. g.) – izvadīšana 13. oktobrī plkst.13 Bērzu kapsētā

Aleksandra Sokolova (1928. g.) – izvadīšana 13. oktobrī plkst.12 Meža kapsētā

Dainis Stivriņš (1978. g.) – izvadīšana 14. oktobrī plkst.13 Bērzu kapsētā

Aleksandra Fedotova (1924. g.) – izvadīšana 14. oktobrī plkst.15 Bērzu kapsētā 

Ēriks Gerasimovs (1934. g.) – izvadīšana 15. oktobrī plkst.12 Bērzu kapsētā

Tatjana Škandibina (1967. g.) – izvadīšana 10. oktobrī plkst.15 Bērzu kapsētā

Anatolijs Rusaks (1930. g.) – izvadīšana 8. oktobrī plkst.13 Bērzu kapsētā

Irma Kuzņecova (1924. g.) – izvadīšana 9. oktobrī plkst.12 Meža kapsētā

Mirdza Dzidra Fogele (1933. g.) – izvadīšana 9. oktobrī plkst.14 Baložu kapsētā

Milda Bajārs-Smilga (1920. g.) – izvadīšana 10. oktobrī plkst.12 Bērzu kapsētā


Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mirušie

Janīna Meščanoviča (1931. g.), Jelgava

Imants Strazdiņš (1925. g.), Jelgava

Arsenijs Kaļiņins (1936. g.), Jelgava

Edvīns Linards Sarkisjans (1944. g.), Jelgava

Luiza Semjonova (1916. g.), Jelgava

Pāvels Skuķis (1920. g.), Kalnciema pag.

Ivans Pokļikajevs (1938. g.), Glūdas pag.

Arnis Inauskis (1958. g.), Kalnciema pag.

Lidija Lapsa (1924. g.), Svētes pag.

Vitolds Balodis (1936. g.), Jaunsvirlaukas pag.

Jozefa Ruško (1919. g.), Svētes pag.

Mārtiņš Muižnieks (1925. g.), Valgundes pag.

Veronika Klēģere (1939. g.), Platones pag.

Jadviga Maksimova (1953. g.), Elejas pag.

Ludmila Fedotova (1945. g.), Valgundes pag.

Oļģerts Rimšāns (1938. g.), Jelgava

Dainis Stivriņš (1978. g.), Jelgava

Meta Rosmane (1932. g.), Vilces pag.

Juris Podnieks (1951. g.), Valgundes pag.

Mārīte Zandovska (1948. g.), Vilces pag.

Agris Svirlovskis (1982. g.), Jelgava

Ainars Sunītis (1990. g.), Jelgava

Austra Niedre (1930. g.), Jaunsvirlaukas pag.

Jūlijs Laizāns (1929. g.), Glūdas pag.

Aizsaulē aizgājuši (līdz 5.oktobrim)

Austra Niedre (1930. g.) – izvadīšana 7. oktobrī plkst.14 Baložu kapsētā 

Antoņina Lobanova (1930. g.) – izvadīšana 6. oktobrī plkst.11.45 Zanderu kapsētā

Gunārs Zeļonka (1949. g.) – izvadīšana 6. oktobrī plkst.11 Bērzu kapsētā

Dzidra Burka (1947. g.) – izvadīšana 6. oktobrī plkst.15.30 Meža kapsētā

Tamāra Millere (1936. g.) – izvadīšana 6. oktobrī plkst.13 Bērzu kapsētā 

Rihards Fogts (1939. g.) – izvadīšana 2. oktobrī plkst.14 Bērzu kapsētā

Ļubova Kozejeva (1921. g.) – izvadīšana 2. oktobrī plkst.15 Zanderu kapsētā 

Gaļina Nikolajeva (1965. g.) – izvadīšana 2. oktobrī plkst.12 Bērzu kapsētā

Vladimirs Starostins (1952. g.) – izvadīšana 2. oktobrī plkst.14 Baložu kapsētā

Ilona Poiša (1970. g.) – izvadīšana 3. oktobrī plkst.14 Meža kapsētā

Andrejs Kozlovs (1929. g.) – izvadīšana 1. septembrī plkst.13.45 Romas kapsētā

Gaļina Nikolajeva (1965. g.) – izvadīšana 2. septembrī plkst.12 Bērzu kapsētā

Vladimirs Starostins (1952. g.) izvadīšana 2. septembrī plkst.14 Baložu kapsētā

Raitis Zanders (1975. g.) – izvadīšana 29. septembrī plkst.12 Bērzu kapsētā

Valentīna Lukina (1932. g.) – izvadīšana 29. septembrī plkst.14 Meža kapsētā

Sergejs Bugajs (1955. g.) – izvadīšana 29. septembrī plkst.15 Bērzu kapsētā

Grigorijs Čabaks (1932. g.) – izvadīšana 30. septembrī plkst.12 Bērzu kapsētā

Jāzeps Andrejs Upenieks (1938. g.) – izvadīšana 26. septembrī plkst.16 Bērzu kapsētā

Ilze Bamberga (1963. g.) – izvadīšana 26. septembrī plkst.12 Baložu kapsētā

Nikolajs Verškovs (1949. g.) – izvadīšana 26. septembrī plkst.14 Zanderu kapsētā

Aleksandra Suhramenda-Vītola (1927. g.) – izvadīšana 26. septembrī plkst.12 Bērzu kapsētā 

Vitolds Mežītis (1959. g.) – izvadīšana 23. septembrī plkst.15 Baložu kapsētā 

Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mirušie

Grigorijs Čabaks (1932. g.), Jelgava

Edgars Zīriņš (1937. g.), Valgundes pag.

Daļfina Buboviča (1928. g.), Jelgava

Raisa Beredņikova (1930. g.), Jelgava

Fjodors Medvedjevs (1946. g.), Sesavas pag.

Arnolds Ziemelis (1952. g.), Platones pag.

Jēkabs Alutis (1944. g.), Zaļenieku pag.

Aleksandra Suhramenda-Vītola (1927. g.), Valgundes pag.

Ilga Bolmane (1933. g.), Platones pag.

Anna Cupruna (1939. g.), Valgundes pag.

Alfrēds Kozjučenoks (1941. g.), Glūdas pag.


Aizsaulē aizgājuši (līdz 17.septembrim)

Romāns Drillis (dz.1932. g.) – izvadīšana 19. septembrī plkst.15 Baložu kapsētā
Sofija Jakovļeva (1935. g.) – izvadīšana 16. septembrī plkst.15 Zanderu kapsētā
Olga Šitina (dz. 1947. g.) – izvadīšana 18. septembrī plkst.12 Zanderu kapsētā 
Ivars Muižnieks (1966. g.) – izvadīšana 18. septembrī plkst.11 Bērzu kapsētā
Aleksandrs Bahvalovs (1929. g.) – izvadīšana 15. septembrī plkst.14 Baložu kapsētā
Sofija Makurova (1936. g.) – izvadīšana 15. septembrī plkst.12 Zanderu kapsētā 
Vija Čertogonova (1941. g.) – izvadīšana 16. septembrī plkst.14 Baložu kapsētā
Regina Staša (1941. g.) – izvadīšana 16. septembrī plkst.16 Meža kapsētā 
Jurijs Šancevs (1959. g) – izvadīšana 11. septembrī plkst.12 Bērzu kapsētā
Jānis Ornicāns (1925. g) – izvadīšana 12. septembrī  plkst.12 no Baložu kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu
Olga Karane (1927. g.) – izvadīta 9. septembrī Meža kapsētā 
Ruta Biķe (1933. g.) – izvadīšana 8. septembrī plkst.14 Meža kapsētā
Pjotrs Poļakovs (1930. g.) – izvadīšana 8. septembrī plkst.15.30 Meža kapsētā
Zenta Švanka (1933. g.) – izvadīšana 8. septembrī plkst.12 Meža kapsētā 
Kārlis Purmalis (1928. g) – izvadīšana 9. septembrī plkst.13 Zanderu kapsētā
Mirdza Radziņa (1932. g.) – izvadīšana 5. septembrī plkst.14 Baložu kapsētā
Zina Miminošvili (1930. g.) – izvadīšana 4. septembrī plkst.14.30 Meža kapsētā
Lidija Ozola (1928. g.) – izvadīšana 4. septembrī plkst.15 Meža kapsētā 
Zinaida Klemantoviča (1938. g.) – izvadīta 2. septembrī Bērzu kapsētā  

Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mirušie
Aleksandrs Bahvalovs (1929. g.), Jelgava
Aleksandra Gucaļenko (1923. g.), Jelgava
Jadviga Spriņģe (1926. g.), Vircavas pag.
Marija Dāva (1925. g.), Vilces pag.
Jeremejs Tihonovs (1936. g.), Jaunsvirlaukas pag.
Gaļina Savicka (1939. g.), Platones pag.
Ansis Lapiņš (1945. g.), Kalnciema pag.
Anastasija Kantele (1928. g.), Vircavas pag.
Staņislavs Magers (1935. g.), Līvbērzes pag.

Aizsaulē aizgājuši (līdz 31.augustam)

Andrejs Bovtons (1962. g.) – izvadīšana 1. septembrī plkst.13 no Zanderu kapsētassēru nama uz Bērzu kapsētu 
Gaļina Peredkova (1928. g.) – izvadīšana 1. septembrī plkst.13 Bērzu kapsētā
Igors Omecinskis (1966. g.) – izvadīšana 2. septembrī plkst.14 Bērzu kapsētā
Sergejs Ovsjaņņikovs (1959. g.) – izvadīts 29. augustā Baložu kapsētā 
Valentīna Šarova (1961. g.) – izvadīšana 29. augustā plkst.14 Bērzu kapsētā
Zenta Zdanoviča (1931. g.) – izvadīšana 27. augustā plkst.14 no Meža kapsētas sēru nama uz Miera kapsētu
Aivars Cielava (1961. g.) – izvadīšana 27. augustā plkst.12 Baložu kapsētā
Raitis Sunītis (1977. g.) – izvadīšana 27. augustā plkst.13 Bērzu kapsētā 
Nikolajs Folomejevs (1926. g.) – izvadīšana 22. augustā plkst.13 Bērzu kapsētā 
Vadims Vandišs (1966. g.) – izvadīšana 21. augustā plkst.12 no Zanderu kasētas sēru nama uz Bērzu kapsētu 
Genovaite Lisovenko (1928. g.) – izvadīšana 19. augustā plkst.11 Bērzu kapsētā
Valentīna Smirnova (1927. g.) – izvadīšana 19. augustā plkst.13 Bērzu kapsētā
Silvija Tramdaka (1933. g.) – izvadīšana 18. augustā plkst.12 Meža kapsētā 

Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mirušie

Zelma Kurpniece (1925. g.), Jelgava

Zinaida Antonova (1938. g.), Jelgava

Aina Grīnvalde (1934. g.), Jelgava

Marija Radionova (1931. g.), Vircavas pag.

Valerijs Gudkovs (1951. g.), Kalnciema pag.

Helēna Pupkova (1935. g.), Līvbērzes pag.

Ārija Grandovska (1933. g.), Sesavas pag.

Berta Drelinga (1926. g.), Sesavas pag.

Andris Liepiņš (1940. g.), Zaļenieku pag.

Guntis Grīnbergs (1959. g.), Elejas pag.

Valija Kreicberga (1930. g.), Līvbērzes pag.

Nikolajs Folomejevs (1926. g.), Valgundes pag.

Visvaldis Ginters (1942. g.), Zaļenieku pag.