Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu un reklāmas. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.

Sapratu

NVA bezdarbnieka statusu atņem vairāk cilvēkiem nekā iekārto darbā 5

Vasaras mēnešos reģistrēto bezdarbnieku skaits ir būtiski samazinājies un patlaban bez darba ir nedaudz vairāk kā 109 000 cilvēku, intervijā LNT raidījumā «900 sekundes» sacīja Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vadītāja Inese Kalvāne.

Vienlaicīgi Kalvāne atzina, ka to cilvēku skaits, kuriem bezdarbnieka statuss ir atņemts par bezdarbnieka pienākumu nepildīšanu, ir lielāks nekā to cilvēku skaits, kuriem izdevies iekārtoties darbā. Vidēji mēnesī NVA bezdarbnieka statusu atņem par 500 līdz 1000 cilvēkiem vairāk nekā tiek iekārtoti darbu.NVA vadītāja skaidroja, ka galvenais bezdarbnieka pienākums ir aktīva darba meklēšana. Bezdarbnieka statusu var atņemt par bezdarbnieka pienākumu nepildīšanu, tajā skaitā, ja reģistrētais bezdarbnieks pieķerts strādājam nelegālā darbā. Zaudējot bezdarbnieka statusu, cilvēks zaudē iespēju saņemt pabalstu un dažādus NVA pakalpojumus.Kā prognozē Kalvāne, arī turpmākajos mēnešos reģistrēto bezdarbnieku skaits turpinās samazināties, iespējams, gan mazāk strauji nekā vasaras mēnešos, kad bijusi nodarbinātības sezonalitātes ietekme.Kopš Kalvānes stāšanās amatā šī gada pavasarī mainījušās NVA prioritātes. Viens no galvenajiem aģentūras darba uzsvariem patlaban esot maksimāli ātri izpildīt iespējamo darba devēju pieprasījumu.Patlaban darba tirgū esot pieprasījums pēc vidējā līmeņa speciālistiem ražošanā, būvniecībā un lauksaimniecībā. Pēc Kalvānes teiktā, vidējais piedāvātais atalgojums šādiem speciālistiem esot aptuveni 350 līdz 400 lati. Savukārt zemākas kategorijas darbiniekiem piedāvātais atalagojums ir tuvāk minimālajai algai [200 lati].

Pievieno komentāru

Komentāri 5

par nelabvēlīgu administratīvo aktu

Faktiski no lietā noskaidrotajiem apstākļiem secināms, ka attiecībā uz pieteicēju bija iestājušies visi priekšnoteikumi bezdarbnieka statusa zaudēšanai, pieteicējs nebija ieradies NVA Siguldas filiālē noteiktajā datumā bez attaisnojoša iemesla. Taču tiesas ieskatā ar formālu priekšnoteikumu konstatēšanu nav pietiekami lietās, kurās ir runa par cilvēktiesībām.
[9] Latvijas Republikas Satversmes 109.pantā noteiktas ikviena tiesības uz sociālo nodrošinājumu bezdarba gadījumā. Tādējādi tiesībām uz bezdarbnieka pabalstu ir konstitucionālo tiesību rangs.
Atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 1.pantam likuma mērķis ir izveidot bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta sistēmu, lai nodrošinātu viņiem iespēju atgriezties darba tirgū. Tātad galvenais likuma normu mērķis ir panākt, ka bezdarbnieki saņem atbalstu un rod iespēju atsākt strādāt.
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta ieskatā minēto normu kontekstā ir interpretējamas Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma iepriekš minētās 12.panta normas. Proti, lielākā daļa no 12.panta pirmajā daļā uzskaitītajiem bezdarbnieka statusa zaudēšanas pamatiem ir tādi, pēc kuru iestāšanās persona vispār vairs neatbilst bezdarbnieka statusa noteikšanai nepieciešamajiem kritērijiem. Tādā gadījumā atbilstoši likuma jēgai un mērķim lēmuma par bezdarbnieka statusa zaudēšanu pieņemšanu iespējama, arī neizdarot nekādus lietderības apsvērumus.
Taču gadījumā, ja persona pēc būtības joprojām atbilst bezdarbnieka statusa iegūšanai nepieciešamajiem kritērijiem, kā tas ir arī konkrētajā gadījumā, formāla Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 12.panta piemērošana, neizdarot lietderības apsvērumus, būtu pretēja tiesību saturam.
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta ieskatā, lai atņemtu bezdarbnieka statusu tāpēc, ka persona bez attaisnojoša iemesla nav pildījusi bezdarbnieka pienākumus, nepieciešama Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteikto administratīvā akta izdošanas lietderības apsvērumu izdarīšana – jāizvērtē administratīvā akta nepieciešamība, vajadzība un atbilstība. Turklāt jāņem vērā, ka atbilstoši samērīguma principam, kas definēts arī Administratīvā procesa likuma 13.pantā, būtiski privātpersonas tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumi ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu. Ņemot vērā, ka tiesībām uz bezdarbnieka pabalstu ir konstitucionālo tiesību rangs, bezdarbnieka statusa atņemšana uzskatāma par būtisku privātpersonas tiesību ierobežojumu. Tādējādi, lai attaisnotu bezdarbnieka statusa atņemšanu, nepieciešams konstatēt nozīmīgu sabiedrības labumu, kas ar to ir iegūts, vai vismaz sabiedrības interešu kaitējumu, kas nodarīts ar
5
bezdarbnieka pienākumu nepildīšanu (sk. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2007.gada 3.oktobra sprieduma lietā Nr.SKA-376/2007 14.punktu).
[10] Izskatāmajā lietā, pieteicējam atņemot bezdarbnieka statusu, lietderības apsvērumi nav izdarīti. Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 12.pants piemērots formāli, kas tiesas ieskatā novedis pie nepareiza, netaisnīga un nesamērīga rezultāta.
Pirmkārt, attiecībā uz pieteicēju faktiski nebija iestājušies apstākļi, kuri liegtu personai baudīt bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta sistēmu, proti, pieteicējs turpināja atbilst bezdarbnieka statusa noteikšanas kritērijiem. Līdz ar to tiesas ieskatā nav samērīgi, ka persona pēc šādas formālas pienākumu nepildīšanas, zaudējot bezdarbnieka statusu, zaudē arī tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu 3 mēnešus, un tikai pēc 3 mēnešiem no dienas, kad tika pieņemts lēmums par bezdarbnieka statusa zaudēšanu persona var atkārtoti lūgt tai piešķirt bezdarbnieka statusu (Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 12.panta ceturtā daļa). Tiesas ieskatā Latvijas Republikas Satversmē garantēto tiesību zaudēšana formāla iemesla dēļ nav samērīga.
Tāpat lietā noskaidrots, ka nelabvēlīga lēmuma pieņemšana nebija vajadzīga, lai pārliecinātos, kādu iemeslu dēļ pieteicējs noteiktajā dienā NVA nav ieradies. Tiesai nav pamata neticēt pieteicējam, ka, ja NVA darbinieki ar viņu būtu jebkādā veidā sazinājušies, pieteicējs nekavējoties iestādē būtu ieradies un izpildījis formālās likuma prasības.
Izskatāmajā lietā tiesa nekonstatē nozīmīgu sabiedrības labumu, kas ir iegūts ar bezdarbnieka statusa atņemšanu pieteicējam, kā arī nekonstatē jebkādu sabiedrības interešu kaitējumu, kas nodarīts ar bezdarbnieka pienākumu nepildīšanu.
[11] Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa noteic, ka, lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā.
Izskatāmajā lietā tiesa konstatē, ka pieteicējs pirms Sākotnējā lēmuma pieņemšanas nav uzklausīts, tāpat lietā nav konstatēti apstākļi, kādēļ būtu tiesisks pamats pieņemt lēmumu bez personas uzklausīšanas (Administratīvā procesa likuma 62.panta trešā daļa).
Uzklausīšanas pienākuma neizpildīšanas sekas ir administratīvā akta apstrīdamība. Tā ietekmē administratīvā akta atcelšanu tikai tiktāl, ciktāl uzklausīšanas pienākuma neievērošana ir ietekmējusi administratīvā akta saturu, t.i., vai uzklausīšana varēja novest pie satura ziņā citāda administratīvā akta izdošanas. Uzklausīšanas pienākuma neievērošana neietekmētu satura ziņā citāda administratīvā akta izdošanu, ja iestādei saskaņā ar tiesību normām jāizdod obligātais administratīvais akts. Uzklausīšanas pienākuma neievērošana neietekmētu satura ziņā citāda administratīvā akta izdošanu arī tad, ja iestādei saskaņā ar tiesību normām jāizdod satura izvēles vai izdošanas izvēles administratīvais akts, taču iestādes rīcības brīvība ir samazināta līdz nullei. Pārējos gadījumos nav pamata atzīt, ka uzklausīšanas pienākuma neizpildīšana būtu nebūtisks procesuāls pārkāpums, kas neietekmētu administratīvā akta saturu (sk. Senāta 2011.gada 17.janvāra spriedums lietā Nr.SKA-131/2011 10.punktu).
Tiesas ieskatā izskatāmajā lietā, ņemot vērā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta atziņas līdzīgā lietā (sprieduma [9] punkts), NVA pirms bezdarbnieka statusa atņemšanas būtu noskaidrojami pienākumu nepildīšanas iemesli un būtu izvērtējams, kā tas ietekmē vai neietekmē bezdarbnieka statusa iegūšanas kritērijus. Līdz ar to pieteicēja neuzaicināšana uz Sākotnējā lēmuma pieņemšanu un personas viedokļa nenoskaidrošana un neuzklausīšana pirms Sākotnējā
6
lēmuma pieņemšanas ir ietekmējusi administratīvā akta saturu, proti, pieteicēja uzklausīšana varēja novest pie cita satura lēmuma pieņemšanas, un konkrēti, bezdarbnieka statuss netiktu atņemts.
Ņemot vērā minēto, tiesa atzīst, ka lietā pieļauts būtisks procesuāls pārkāpums. Inspektora paskaidrojumā norādītais, par lielo bezdarbnieku apjomu un ierobežotajiem resursiem telefona sarunām un pasta izdevumiem, nevar ietekmēt personai likumā paredzēto tiesību un procesuālo garantiju ievērošanu no iestādes puses.
Tāpat nav pieļaujams, ka personai savlaicīgi par nelabvēlīgu administratīvo aktu nav paziņots rakstveidā ierakstītā pasta sūtījumā. Sākotnējais lēmums pieņemts 2010.gada 21.maijā, bet pieteicējam par to paziņots tikai 28.jūnijā, kad pieteicējs personīgi ieradies NVA noskaidrot, kāpēc netiek ieskaitīts bezdarbnieka pabalsts.
[12] Tiesa, ņemot vērā spriedumā konstatēto un izvērtējot lietderības apsvērumus, secina, ka Lēmums nav samērīgs, līdz ar to pieteikums ir pamatots, un Lēmums ir atceļams.

pirms 7 gadiem, 2012.09.21 07:40

ziema

Ja fakenheims CV un motivācijas vēstuli raksta tikpat ineltekta neizkropļoti kā augstākesošo komentāru, tad nav brīnums, ka 2 gadi bez darba.

pirms 7 gadiem, 2012.09.20 19:11

fakenheims

teiksu godigi man ari atnema statusu par to ka neatnacu atzimeties bet pilnigi neko nenozeloju jo no nva ta pat nekadas jegas nav 2 gadu laika man nepiedavaja no vinu puses pilnigi nevienu darbu,es saprotu ka jamekle pasam bet kada tad tam nva ir funkcija?vinam visam tur maksa algu par to ka es atnaku un parakstos?ne ko jau sev tada valsts organizacija.

pirms 7 gadiem, 2012.09.20 18:44

sarma

visiem zināms,ka daudzi bezdarbnieki strādā bez līgumiem un algas saņem aploksnē.

pirms 7 gadiem, 2012.09.20 17:37

NopietnsCilvēks

Iedomājamies situāciju cilvēks atrod darbu un pēc 3 dienām to pamet, nu neiepatīkas tas darbs, pat līgums nav parakstīts. Cilvēks izlemj, ka tur nestrādās. Tātad, no NVA viedokļa šāds cilvēks ir pārkāpis bezdarbnieka pienākumus un viņam tiek atņemts pabalsts! Vēl jo vairāk, cilvēks ir aktīvi meklējis darbu, pat atradis to. Bet valstij tas ir ideāls iemesls, lai cilvēku atstātu bez līdzekļiem! Lieliski! Viss kas tam ir vajadzīgs darba devēja grāmatvedībai nosūtīt datus par to, ka šis cilvēks pie viņiem strādā.. 3 dienas.
Svaigs, tikko noticis gadījums šajā lieliskajā laikmetā.

pirms 3 gadiem, 2016.03.21 15:20

Citas ziņas