Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu un reklāmas. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.

Sapratu

Pētījums: vīrieši aktīvi iesaistās mājas solī – gatavo un tīra 8

Nupat veikts pētījums liecina, ka vīrieši Latvijā ir gandrīz tikpat labi mājsaimnieki kā Lietuvā un Igaunijā – teju astoņi no desmit (76%) lieto cepeškrāsni, plīti un mikroviļņu krāsni vai citas ierīces ēdiena pagatavošanai. Savukārt septiņi no desmit stiprā dzimuma pārstāvjiem (71%) izmanto veļasmašīnu, trauku mazgājamo mašīnu, putekļsūcēju vai citas tīrīšanas ierīces. Plašā sadzīves tehnikas lietošana ļauj secināt, ka vīrieši aktīvi gatavo un uzkopj, pretēji pieņēmumiem, ka rūpes par mājsaimniecību ir sieviešu pārziņā, noskaidrots t.s. Samsung dzīvesstila indeksā LIVING.

Tomēr salīdzinoši nedaudz aktīvāki ir vīrieši kaimiņvalstīs – igauņi par 7% vairāk gatavo un par 3% vairāk tīra, bet lietuvieši šos mājsaimniecības darbus dara par vidēji 10% vairāk nekā latvieši. Visbiežāk vīrieši Latvijā ēst gatavošanā piedalās katru dienu (73%) vai katru otro trešo dienu (18%). Savukārt tīrīšanas darbi tiek veikti retāk – 17% vīriešu tīra katru dienu, katrs trešais (32%) reizi divās trīs dienās, bet katrs piektais (22%) vidēji reizi nedēļā.

„Sadzīves tehnikas attīstība un funkcionalitāte būtiski atvieglo mājas darbu veikšanu, jo tie kļuvuši ērtāki un prasa arvien mazāk laika. Efektīvie risinājumi padara gan gatavošanu, gan uzkopšanu pieejamāku ikdienā noslogotiem cilvēkiem. Tāpat svarīga loma ir arī komfortam, piemēram, mūsu jaunākajai veļas mazgājamajai mašīnai ir augstākas un platākas durvis, kas ir ievērojami ergonomiskāk un ilgtermiņā palīdz izvairīties no muguras sāpēm. Vienkāršai un neapgrūtinošai sadzīvisko jautājumu kārtošanai nav jābūt īpašai ekstrai, bet gan ikdienai,” komentē Samsung sadzīves elektronikas vadītājs Baltijā Viktors Markuls.

Biežāk nekā citi ikdienā gatavo vecākās paaudzes iedzīvotāji ar bērniem

Kopumā ēdienu gatavo 92% sieviešu Latvijā un tikpat daudz sieviešu Lietuvā, bet pavisam nedaudz vairāk (94%) daiļā dzimuma pārstāves Igaunijā. Biežāk – katru dienu – tiek gatavots mājsaimniecībās, kurās ir bērni (89%), bet retāk mājsaimniecībās bez bērniem (76%).

Pētījums apstiprina – jo vairāk cilvēku dzīvo mājsaimniecībā, jo biežāk tiek gatavots katru dienu (73% viena cilvēka mājsaimniecībā, salīdzinot ar 93% vismaz piecu cilvēku mājsaimniecību). Biežāk ikdienā ar kulināriju nodarbojas vecākās paaudzes ekonomiski aktīvie iedzīvotāji (92% vecumā no 55 līdz 65 gadiem), bet retāk jaunieši (76% vecumā no 18 līdz 24 gadiem). 

Visbiežāk ar tīrīšanu katru dienu nodarbojas uzņēmēji un pašnodarbinātie

Pētījumā arī noskaidrots, ka ar tīrības ieviešanu mājsaimniecībā nodarbojas 92% sieviešu Latvijā, mazliet mazāk jeb 91% sieviešu Lietuvā un 95% sieviešu Igaunijā. Interesanti, ka veļasmašīnu, trauku mašīnu, putekļsūcēju un citas tīrīšanas ierīces vairums (75%) lieto vismaz reizi nedēļā, bet katru dienu tikai katrs piektais (21%) respondents.

Biežāk nekā citi tīrīšanas iekārtas katru dienu lieto teju trešdaļa (30%) iedzīvotāju vecumā no 35–44 gadiem. Tāpat salīdzinoši biežāk katru dienu tīrīšanas darbus veic uzņēmēji un pašnodarbinātie (35%), kā arī ģimenes ar bērniem (30%).

Pievieno komentāru

Komentāri 8

Mans

1. Pirmkārt. Pētījums sniedz nepilnīgu informāciju. Nav norādīts, ka šie vīrieši dzīvo ģimenēs. Manā paziņu lokā it ļoti daudz vīriešu, kas DRAUDZĒJĀS pat gadiem ilg un attiecīgi dzīvo atsevišķi no draudzenes, vai ved uz mājām pa nakti draudzeni, tātad viņam pašam jāparūpējās par savu ēsanu un uzkopšanu. Turklāt, tas ir lo;giski no sievietes puses, pat ja dzīvo kopā, ja vīrietis viņu nav apprecējis un bērnu viņiem nav, tad viņa nemetās kā mate un sieve viņu apčubināt un barot/apmazgāt. Tas, ka tik daudz vīriešu paši ildienā gatavo un mazgā norādā tikai uz to, ka tik lielam vīriesū skaitam nav SIEVAS pilnā tā vārdā nozīmē- kas rūpējās un apčubina. Pamatiemesls tam - vīriešu nevēlēšanos stāties oficiālās attiecībās ar sievietēm. Bet, noteikti, kāda procentu daļa atiet tiem vīriešiem, kam sieve viu pagatavo un viņš atgriežoties no darba - iemet mikrenē,un tagad atzīmē anketā- ka viņš ikdienā izmanto mikreni- tātad pats gatavo.

pirms 4 gadiem, 2014.08.26 17:10

Resnais

Tieši otrādi, vecis pārnākot no darba grib ēst un taisa sev rijamo, jo tā saucamā draudzene ir par slinku, vai nemāk neko uztaisīt. Solāriji, klēpja sunīši un kafejnīca ir viņas stihija. Attiecīgi der tikai gultai labākajā gadījumā, jo normāls vecis tādu par sievu neņems. Ir pat tādas princeses, kas blusu ierauga šausmās, bail no govs un arī kartupeļus neiet rakt.

pirms 4 gadiem, 2014.08.26 18:10

Resnajam

Muļķības. Jaunie džekilabāk paši sev ēst taisīs. bet gultā Bārbijas čamdīs, nekā būs pabaroti, apmazgāti un vēl gultā visu viņiem piedāvāsi, bet.. skats uz pecīti? kaut gan visas rokas un kājas uz vietas. Teoretiski- vīrieši vēlas visu. Prakstiski- gatavi upurēt to, ko var paveikt sadzīves tehnika un pats, lai tik draugi mtavu mīļāko apbrīno un pašam lepnums no viņas skata, re, kāda mamzele.

pirms 4 gadiem, 2014.08.27 03:54

Mans

2. U n v ēl, ta s n av nos lē pu.ms, ka vī ri e.ši ir vis li el.āki mū su ga.ds imt.a fe, IN;in isti. Viņi ve la s, lai s iev ete ir sti pra, stab ila, peln ošā, veiks mīga, laba med niece. Tad ējā di , pa d arot sievie ti daļ ēji par v. e, ci. Si eviete- me.dni eks, kas iet un pe lna. Tad vīrie tim ma zāks str.es,s no tā, ka viņš neno peln.īs pie.tie koši. Ja vi ņam de.p re sija vai atlai da no da rba, viņš var v aļ , ā ties iz mi.sis pie TV uz dīv āna, jo sievi te nope lnīs un rē ķinus apmak sās. Man arī tā ds viens bija gad ījies, kad man siev ietei ar pā ris m ēnešu vec u bēr nu uz rok ām, uz j autā jumu, ko dar īt, ja viņ am (LIEL IS, KU) al gu vēl sa mazinās krī z.es lai kā (cer ot uz at bildi, ka pa me klēs cit u dar bu vai pie pel. nīsies ār pus 10-17.00), viņ š atb ildēja, ka tad ne būs vē rts iet uz d arbu (ka ut gan arī tad bū tu sam ērā lie la al ga, par sam ērā vienkā ršu d arbu), bet viņš var ēs pali kt mā jās ar bēr nu, kam ēr es ieš u peln īt ģim enei. (man nor mal stun du lik me, b et da rbi ga ba liem pa vi su pil sētu, ja ir, un lai izvi lktu viņa al gas kaut pu si, man vaj ad zētu strā dāt no 12 stun dām dien ā +). re, kā di ir mūs dienu vī rieši. Viņi atc eras par SA VU ves elī gu u ztu ru, dz īve vei du, SA VA m ie ga nepi eci eš amī bu, SA VĀM vēl m ēm un iegri bā m, un si ev ieti sl ikt āk nekā g. E, ju p ārī, jo g, e .Ji abi ve, č .i un da lā pie nākū mus uz pu si (vai t o mēr vie ns uz ņē mas pat s v airā k), bet mū su vīr ie ši dal ā ar sie vi eti uz pusi vai uz gr ūž visu viņai. A paši jā, gat avi no pa ci ņas zu pu gat av ot, paši sev sa lā tiņu bļo di ņu gri ezt 40 m.in, paši sev to un p aši sev šo, nu un kre kl us ie mes t veļ maš īnā arī nav gr ūti.

Žē l. Ž ēl, ka vī rie ši pārs va rā, vai rs ne vē lās būt a pč ubi nāti m ā jas run č i, vīr i, tē vi, bet vēl as vie glu dz īvi- bez a tbil dī bas, bez pie nā ku mie m, bez sai st īb ām, bez rū pē m. M ūžī gā vec pui ša dzī ve un da udz s. E. k s a un v ieg lu na udu.

pirms 4 gadiem, 2014.08.26 17:46

sieviete

vīrietim ir savādākas rokas nekā sievietei? Kādēļ sievietei pārnākot no darba jāstāv pie plīts vai māja jāmēž, bet vecis var sēdēt pie televīzora vai vārtīties pa dīvānu? tad paši brīnās, ka sievietēm nav prātā seks, bet nokrīt kā bluķis gultā un aizmieg? Kādēļ sievietei būtu jāmazgā vīriešu smirdīgās zeķes? Meitenes, cieniet sevi, lai vecis mājās ir arī vecis, ne tikai jāklis.

pirms 4 gadiem, 2014.08.27 08:39

Resnais

šis pats komentārs, tikai nomaini tekstu ar vīrieti.. Kāpēc vecim pārnākot no darba, kur viņš visu dienu nostāvējis kājās pie virpas ir vēl 3 stundas jātaisa ēst, kamēr princese lasa žurnālu gultā? Tad vēl, mīļais, man mašīnai kaut kas klab, tu nepaskatīsies? Ļausim sievietēm darīt to ko viņas māk, taisīt ēst, nevis otrādi.Vecis taisa ēst, bet dāma maina eļļu opelim..

pirms 4 gadiem, 2014.08.27 11:29

Mutarda Petruhina

Man jautājums būtu- A kāpēc sievietei jāatnāk PĀRGURUŠAJAI no DARBA mājās? Kāpēc viņa nerūpējās par māju, bērniem, vīru, labdarību un seksu vīram? Kāpēc viņai jāiet rukāt, ka vergam, lai tik ģimene savilktu galus?

Uzskatu, ka tas ir vīriešaPIENĀKUMS- apgādāt ģimeni. LABI apgādāt. Un tas ir sieviete PIENĀKUMS uzturēt kinder, kuhen, kirhen pienācīgā kārtībā. Vot tad, kad vīrieši atcerēsies ka viņi ir vrieši, sievietes varēs atļauties būt sievietes.

pirms 4 gadiem, 2014.08.27 13:28

sss...

Es nesaprotu, par ko te ir " šūmēšanās"? Manuprāt, ir normāli, ja abi pieauguši strādā, tad arī dala pienākumus mājās. Kāda tur starpība vīrietis vai sieviete? Kurš tajā brīdī brīvs vai vēlas palutināt otru pusīti vai ģimeni, tas gatavo. Mājas darbus ātrāk paveikt, ja to dara kopā.

pirms 4 gadiem, 2014.08.27 21:43

Citas ziņas