Dāņu autora glezniecība pirmoreiz šolaiku Latvijā (FOTO)

No šodienas Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā apskatāma 15. jūnija pievakarē atklātā Oges Damgorda (1917–1991) simtgadei veltītā darbu izstāde, kas ir pirmā iepazīšanās ar dāņu glezniecību Jelgavā. Un varbūt ne tikai Jelgavā, bet visā Latvijā, katrā ziņā pēc mūsu valsts neatkarības atgūšanas noteikti – tā izstādes atklāšanā teica Ģ.Eliasa muzeja direktores vietniece Marija Kaupere.

Nozīmīgs ir arī fakts, ka ar dāņu vizuālo mākslu varam iepazīties tieši Jelgavas “Academia Petrina” ēkā, kas būvēta pēc dāņu arhitekta Severīna Jensena projekta. Par to, ka šī izstāde ieraudzīja dienas gaismu tieši Jelgavā, jāpateicas kuratoram Jānim Strupulim un Jelgavas muzeja māksliniekiem Mārītei Leimanei un Uldim Zuteram, kuri prasmīgi iekārtoja izstādi. Un, protams, atklāšanā klātesošajai Oges Damgorda dzīvesbiedrei un citiem mākslinieka ģimenes locekļiem, kā arī Dānijas vēstniecības Latvijā darbiniekiem.

Kā izstādes atklāšanā atzīmēja M.Kaupere, mums varbūt ir radies nepareizs priekšstats par skandināvu un arī dāņu glezniecību – ka tā ir ziemeļnieciski vēsa un atturīga. Ģ.Eliasa muzejā skatāmais liecina, ka gleznotāja O.Damgorda darbi uzzied krāšņā krāsu ziedā.

Gleznotāja skolotāji un padomdevēji mākslā bijuši ne vien ļoti labi mākslinieki, bet arī izcili pedagogi, jo pratuši atraisīt O.Damgorda talantu, kas bija slēpies aiz biznesa cilvēka ikdienas rūpēm un pienākumiem. Acīmredzot ne velti viņa daiļradē parādās tēls maskā. Būdams labs mākslas pazinējs, viņš prot uzrunāt skatītāju, rosināt viņa iztēli. Gleznotāja noslēpumaini savdabīgais, dzīvespriecīgais skatījums uz lietām un cilvēkiem raisa pārdomas par apkārtējo pasauli. Vienlaicīgi ar izstādes atklāšanu tapis arī katalogs, kas rosina iepazīt arī citus dāņu māksliniekus un tuvina mūsu mākslas interesentus dāņu mākslai.

Foto: Aivars Eglītis

Pievieno komentāru

Izstādes