Dārza svētki skolēniem, vecākiem un skolotājiem (FOTO)

Pirmo reizi Jelgavas Valsts ģimnāzijas vēsturē notika vēl nebijis pasākums – dārza svētki pils saliņā, kuros bija aicināti piedalīties ne tikai 7. klašu skolēni, bet arī viņu vecāki. Pasākuma iniciatori bija 7. klašu audzinātāji. Galvenā doma – nostiprināt saikni starp skolēniem, vecākiem un skolotājiem. To uzsvēra arī ģimnāzijas direktore Inese Bandeniece, kura sākumā, uzrunājot klātesošos, teica, ka mēs visi esam liela saime, kas grib augt un pilnveidoties kopā. Lai tuvāk iepazītos, direktore un klašu audzinātāji bija parūpējušies par dažādām kopīgām aktivitātēm. Dalībniekiem gan bija jāiepazīstina ar sevi, gan kopīgi “jāpadod” tālāk rokas spiediens. Bija iespēja arī padiskutēt par vairākiem ar skolu saistītiem apgalvojumiem, izsakot savu viedokli kaut vai ar nostāšanos vienā no pozīcijām – piekrītu, pilnībā piekrītu, nepiekrītu, pilnībā nepiekrītu. Gan kopīgās spēlēs, gan citās aktivitātēs visiem bija iespēja ciešāk iepazīties. Beigās katrs dalībnieks veidoja papīra lidmašīnu ar novēlējumu, ko nosūtīja kādam citam. Pēc pasākuma gan vecāki, gan skolēni varēja aprunāties ar savu klases audzinātāju neformālā gaisotnē. Gandarījums mirdzēja gan skolotāju, gan vecāku, gan skolēnu acīs, jo kopīgi paveiktais vieno.

Marita Asarīte, Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbā

Foto: no skolas albuma

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti