Paldies par atbalstu! (FOTO)

Latvijas Ceļa un piedzīvojuma meklētāju nometnē Stalbē, kas norisinājās no 10. līdz 17. jūlijam, piedalījās vairāk nekā 700 dalībnieku.

«Ceļa meklētāji» (jeb «Pathfinders» angļu valodā) ir starptautiska organizācija, kuras mērķauditorija ir pusaudži no 10 līdz 15 gadu vecumam. Organizācijas darbības pamatā ir vēlme attīstīt garīgās, fiziskās, intelektuālās dotības, mācīt jaunajiem cilvēkiem veidot personīgas attiecības ar Dievu. Arī Jelgavā jau vairākus gadus darbojas «Ceļa meklētāju» klubs «Bebri». Šogad 21 bērns no Jelgavas un Zaļeniekiem nometnē varēja iesaistīties dažādās radošās darbnīcās un aktivitātēs, kā arī kopā izzināt Bībeli.

Lai piedalītos ikgadējā nometnē, nepieciešams finansējums – dalības maksai, ēdināšanai un transportam. Par to paldies Rīgas nodibinājumam «ABLV Charitable Foundation», kas atbalstīja Jelgavu, finansējot četru bērnu piedalīšanos nometnē. Bērni ir no ģimenes ar maznodrošināto statusu. Kristīne Kaire

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti