Lietotāju raksti

Atsauce uz publicēto

Atsauce uz publicēto  1

Vēloties paust savu un dažu savu pastāvīgo lasītāju redzējumu par bibliotēku, uzrakstīju rakstu “Zemgales Ziņām” par vēlmi bibliotēkas telpas...