Iesniegt sludinājumu

Mobilā celtņa pakalpojumi 40 t (32+12m), 40,- EUR, Tel. 29620671