Stadiona un Gaismas ielā pārtīrīti grāvji

Gada sākumā veikta grāvju noteces atjaunošana Stadiona ielā un Gaismas ielā, informē pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”. Pārtīrīti piesērējuši grāvju posmi, izbūvēta aka ielas pagriezienā, lai nodrošinātu nozīmīgas caurtekas darbību, kas bija nosprostota, izbraukājot nomali ar auto. Veiktie grāvju pārtīrīšanas darbi daļēju ūdens novadi arī no Indrānu ielas.

Tomēr “Pilsētsaimniecība” aicina savam īpašumam piegulošos grāvjus un caurteku galus attīrīt no lapām un apauguma, lai uzlabotu lietus ūdeņu noteci. Nosprostota caurteka vai piesērējis grāvis veicina nevajadzīgu gruntsūdeņu līmeņa paaugstinājumu, lielāku nokrišņu laikā veidojas pārmitrinājums.


Foto: “Pilsētsaimniecība”

Pievieno komentāru

Jelgava