VBF izlaidumā jaunos speciālistus atzinīgi vērtē nozaru profesionāļi (FOTO)

Vides un būvzinātņu fakultātē (VBF) diplomus saņēmuši 103 absolventi būvniecības, zemes ierīcības, ainavu arhitektūras, vides un ūdens saimniecības specialitātē, informē LLU.

“Ģeodēziskā tīkla pilnveide, zemes degradācija un postindustriālo teritoriju revitalizācija, videi draudzīgas meliorācijas sistēmas un mazo hidroelektrostaciju tehnoloģiskie risinājumi, kompozītmateriāli, energoefektivitāte, lauksaimniecības un industriālo ēku risinājumi, sakrālā ainava, bezpilotu lidaparāti un digitālie rīki nozares problēmjautājumu risināšanā... Izklausās sarežģīti? Tieši šos un daudzus citus jautājumus spēj risināt mūsu absolventi,” savā uzrunā teica VBF dekāne, profesore Daiga Zigmunde. Absolventu profesionalitāti apliecina pamatstudiju un maģistra studiju noslēguma darbu vidējais vērtējums, kas ir virs 8 ballēm, kā arī jauno speciālistu kompetences atzinīgi novērtējuši noslēgumu komisijās pieaicinātie nozares eksperti.

Kā pirmie izlaidumā diplomus saņēma pieci profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Ainavu arhitektūra un plānošana” un 20 akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas “Ainavu arhitektūra un plānošana” absolventi.

Būvniecības specialitātē inženierzinātņu maģistru hidroinženierzinātnē ieguva viena profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Hidroinženierzinātne” absolvente, bet profesionālo maģistra grādu būvniecībā – astoņi profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Būvniecība” absolventi. Profesionālo bakalauru būvzinātnē un būvinženiera kvalifikāciju saņēma 23 absolventi, bet otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība” astoņi absolventi ieguva būvinženiera kvalifikāciju.

Pirmo gadu fakultāti absolvēja seši pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība” absolventi, iegūstot būvdarbu vadītāja kvalifikāciju. Pirmie jaunās studiju programmas absolventi parādījuši izcilu sniegumu – noslēguma darbu vērtējumi nav zemāki par deviņām ballēm. Latvijas Būvinženieru savienība izcilākajiem visu studiju līmeņu studiju programmas “Būvniecība” absolventiem, kuri noslēguma darbā ieguvuši 10 balles, dāvināja “Būvinženieris” gada abonementu, bet pārējiem absolventiem – bezmaksas likumdošanas semināru Latvijas Būvinženieru savienībā.

Vides un ūdenssaimniecības specialitātē diplomu saņēma viena inženierzinātņu maģistre, absolvējot studiju programmu “Vides inženierzinātne”, un 15 studiju programmas “Vide un ūdenssaimniecība” profesionālie bakalauri vides saimniecībā un vides inženierzinātnē, saņemot vides inženiera kvalifikāciju.

Zemes pārvaldības un mērniecības specialitātē inženierzinātņu maģistru zemes ierīcībā ieguva seši absolventi, bet profesionālo bakalauru zemes ierīcībā un mērniecībā un zemes ierīcības inženiera kvalifikāciju – desmit absolventi.

Fakultāte lepojas ar saviem absolventiem, kuri studiju laikā ieguvuši stipendijas, aktīvi darbojušies Studējošo pašpārvaldē, augstskolas sporta dzīvē, dejojuši tautas deju kolektīvā, kā arī iesaistījušies citās aktivitātēs. Pateicību no rektores saņēma absolventi, kuri aktīvi darbojušies Jelgavas pils pasākumu organizēšanā un augstskolas labā vārda stiprināšanā. Turklāt seši šī gada absolventi turpinās vai uzsāks darbu fakultātē kā jaunie mācībspēki.

“Lai jums nekad nepietrūkst laika mērķu īstenošanai un sapņu piepildīšanai, jo mūsu valstij ir nepieciešami jauni, droši un zinoši speciālisti,” absolventiem novēlēja LLU rektore profesore Irina Pilvere.


Foto: Ruslans Antropovs

Pievieno komentāru

Jelgava