Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu un reklāmas. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.

Sapratu

Jelgavas novada izdevumi par 6 miljoniem eiro pārsniegs ieņēmumus 2

Jelgavas novada domes sēdē 27.janvārī apstiprināts pašvaldības 2016.gada budžets, kuru plānojot, prioritāri izvirzīts uzdevums visu nozaru līmenī nodrošināt vienmērīgu attīstību, skaidro novada pārstāve Dace Kanepone. 

Finanšu līdzekļi sabalansēti gan infrastruktūrai, gan  projektu un dažādu novada izaugsmes pasākumu īstenošanai, papildus investīcijām infrastruktūrā paredzot arī ievērojamus Eiropas Savienības fondu un aizņēmumu līdzekļus. Plānojot budžetu kārtējam gadam, ievērots pēctecības un attīstības princips, izvērtējot finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Saskaņā ar domes lēmumu Jelgavas novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2016. gadā prognozēts 26 694 088 EUR, izdevumu kopējais apjoms – 32 746 215 EUR. 

Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – 6 052 127 EUR un aizņēmumu pamatsummas – 1 835 238 EUR atmaksu 2016. gadā ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – 2 915 054 EUR un aizņēmuma no Valsts kases – 5 329 865 EUR. 
Jelgavas novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 10 862 167 eiro, jeb 42,2% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2016. gadā prognozēti 2 378 849 eiro, tie ir 9,2% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Vislielākais izdevumu apjoms pamatbudžetā kā ik gadus paredzēts izglītības nozarei, tai atvēlot 13 895 637 eiro, kas ir 44,1% no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, turklāt valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas apjoms, kas paredzēts daļējai šo izdevumu segšanai, ir 5 228 049 eiro jeb 37,6% no visiem izglītībai plānotajiem izdevumiem.

Kārtējos izdevumos ir ieplānoti izdevumi brīvpusdienu nodrošināšanai Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu sākumskolas klašu skolēniem gan no valsts, gan pašvaldības budžeta līdzekļiem. Plānots, ka 2016. gadā no valsts budžeta līdzekļiem 1.–4. klašu skolēniem izlietos brīvpusdienām 221 697 eiro un no pašvaldības budžeta līdzekļiem – 5–6 gadīgiem audzēkņiem, audžuģimeņu bērniem, pagarinātās dienas grupu audzēkņiem 5.–9. klasēs – 146 000 eiro apmērā. Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas izglītības nozarei 2016. gadam ir 7 948 483 eiro no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2015. gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 456 542 eiro saistībā ar minimālās darba algas palielināšanos, papildu pirmsskolas izglītības iestāžu grupu izveidošanu, atbalsta personāla (logopēdi, psihologi, sociālie pedagogi, medicīnas darbinieki, jaunsargu instruktori un pulciņu vadītāji) skaita palielinājumu vispārizglītojošās skolās. Pašlaik ļoti aktuāla joma ir karjeras izglītība. Tās ieviešanai paredzēts finansējums speciālista algošanai, pasākumu organizēšanai un pedagogu apmācībai 11 350 eiro.

Paplašinājies Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas programmu piedāvājums un klašu skaits mākslas un sitamo instrumentu programmās 4 mācību punktos - Glūdas, Elejas, Kalnciema, Valgundes un Līvbērzes pagastos. Tāpat izmaksu palielinājums ir saistīts ar  Izglītības likuma prasību ievērošanu – mācību ekskursiju nodrošinājumu divreiz gadā visiem skolēniem, transporta un ieejas biļešu 3 eiro apmērā nodrošinājumu apskates objektos un peldēt apmācības nodrošināšanu visiem 2. klases skolēniem.
Atpūtai, sportam un kultūrai 2016.gadā plānoti 2 794 821 eiro jeb 8,9% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2015. gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 63 501 eiro, kas lielā mērā saistītas ar minimālās darba algas palielinājumu. 

Saistībā ar frekvenču maiņu, novada kultūras iestādēs nepieciešams nomainīt radio mikrofonus, savukārt Zaļenieku kultūras namam plānots iegādāt apskaņošanas sistēmu, kas līdz šim nebija.

Izvērtējot būtiskākās budžeta investīcijas novada teritorijas attīstībā šajā gadā, finansiāli izdalīti līdzekļi dažādu iestāžu vai to teritoriju labiekārtošanai, piemēram, mērķim aizsākt Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūvi, Kalnciema pagasta vidusskolas telpu renovāciju un teritorijas labiekārtošanai 2016.gadā izstrādāt tehnisko projektu, Līvbērzes vidusskolas zēnu mājturības ēkas remontu, Vilces pagasta sākumskolas ēkas rekonstrukciju un teritorijas labiekārtošanu - tostarp sporta laukumu, Kalnciema pagasta PII “Mārīte”, Aizupes pamatskolas un Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolas labiekārtošanas turpinājumus, ierīkojot nožogojumu, teritorijas apgaismojumu un sporta laukumu. Kopumā šo mērķu realizācijai no Valsts kases plānots aizņēmums 2 215 000 EUR. 

Kā nozīmīgus projektus var izdalīt Lielplatones muižas kompleksa ēku rekonstrukciju un Elejas sporta halles būvniecību, kas prasīs ievērojamas investīcijas, bet jau šajā gadā tiks aizsākti ar tehnisko projektu izstrādi, paredzot budžetā finansējumu 51 555 EUR. 

Līdz ar to Jelgavas novada pašvaldības saistību apmērs 2016. gadam sasniedz 1 827 838 EUR, kas ir 5,48% no pamatbudžeta izdevumiem. Sakarā ar jaunu kredītsaistību uzņemšanos projektu īstenošanai saistību apjoms 2017. gadā palielināsies līdz 14,24%, turpmākajos gados samazināsies ar vienmērīgu sadalījumu pa gadiem.

Tostarp, piesaistot dažādus projektu līdzekļus, plānots turpināt vairāku ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, vienlaikus domājot par kompleksu būvju rekonstrukciju. Piemēram, Zaļenieku pils kompleksa (pils, mācību laboratorijas, mācību korpusa) rekonstrukcija prasīs vismaz 3,2 miljonu eiro investīcijas, jau šajā gadā 35 000 eiro budžeta līdzekļu apmērā uzsākot gan energoauditu, gan tehniskā projekta izstrādi un konkrētu palīgēku telpu remontu. 

Tāpat risinājums rasts kvalitatīvu sociālo pakalpojumu attīstībai nepieciešamās sociālās mājas izveidei Kalnciema pagastā, šajā gadā aizsākot tehniskā projekta izstrādi Kalnciema pagasta Draudzības ielas ēkas divu stāvu pārbūvei, pielāgojot to par Sociālo māju ar mērķi 2017. gadā veikt rekonstrukcijas darbus. Viens no nozīmīgiem jaunumiem sociālajā jomā, ko Jelgavas novada pašvaldība plāno ieviest, ir pakalpojums “Atelpas brīdis”, kura mērķis ir atslogot piederīgos no aprūpes un uzraudzības pienākumu veikšanas, nodrošinot ģimenēm īslaicīgu diennakts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu.   

Kopumā sociālām vajadzībām no Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti 2 399 519 eiro jeb 7,6% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma. Izdevumi plānoti dienas aktivitāšu centra izveidei Kalnciema pagastā, remontdarbu pabeigšanai un dienas aktivitāšu centra iekārtošanai Valgundes pagastā, kā arī dienas centru Glūdas, Lielplatones un Līvbērzes pagastos darbības nodrošināšanai. No sociālās aizsardzības izdevumiem 435 346 EUR jeb 18% ir izdevumi sociālajiem pabalstiem, saglabājot visu iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidus un jau trešo gadu turpinot pakalpojumu – aprūpe mājās, deleģējot šo funkciju biedrībai „Latvijas samariešu apvienība” un paredzot tam finansējumu 2015. gada līmenī – 40 500 EUR.

Vairāk nekā 67% no kopējiem projektu izdevumiem jeb 5 379 140 EUR Eiropas Savienības finansējuma tiks ieguldīti meliorācijas sistēmu rekonstrukcijā un pašvaldības infrastruktūras uzlabošanā, galvenokārt pašvaldības autoceļu atjaunošanā. Lielāko daļu līdzekļu – teju 5 miljonus EUR – pašvaldība Lauku atbalsta dienesta (LAD) un SAM projektu ietvaros plāno ieguldīt pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabojumos. Arī meliorācijas pasākumiem pašvaldība mērķtiecīgi izdalījusi līdzekļus, paredzot dalību gan Lauku Atbalsta dienesta projektos 157 625 EUR, gan īstenojot konkrētu teritoriju meliorācijas pasākumus atbilstoši jau izstrādātam plānam no budžeta līdzekļiem. Kopumā meliorācijai budžetā atvēlēts 266 725 EUR. Piemēram, LAD projekta ietvaros plānots veikt meliorācijas sistēmu rekonstrukciju Platones pagasta Poķu ciemā, Platones ciema Plēpju ielā, Vilces pagasta Lielkrauju ceļam.

Jauna pozīcija pašvaldības izdevumu pozīcijā ir mērķtiecīgi atvēlēti 93 200 eiro degradēto teritoriju sakārtošanai, piemēram, nojaucot ēku “Bangas” Glūdas pagastā, Rūpniecības ielā 2 Kalnciema pagastā, Vilces skolas palīgēku Vilces pagastā, labiekārtojot jaunsargu vajadzībām Tīsu bāzi Lielplatones pagastā 1 200 eiro apmērā. Autoceļa fonda līdzekļi, kas 791 310 eiro apmērā veido lielāko īpatsvaru – 83,2% no speciālā budžeta ieņēmumiem, plānoti ne tikai pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai, bet arī 100 000 EUR apmērā infrastruktūras uzlabošanai, asfaltējot trīs pašvaldības ielas – Skolas ielu Līvbērzes pagastā, Lielo ielu Glūdas pagastā un Mehanizatoru ielu Valgundes pagastā.

Savukārt no saņemtā dabas resursu nodokļa līdzekļiem plānots veikt Elejas pagasta lietus ūdens sistēmas atjaunošanu un pārbūvi, pašvaldībai piedaloties LATLIT projektā ar līdzfinansējumu 40 000 EUR; Kalnciema pagasta dīķa īpašumā “Sporta pļava” ūdens līmeņa regulēšanas ietaišu izbūvi – 43 000 EUR, Vircavas vidusskolas lietus ūdeņu un drenāžas izbūvi, kā arī turpinot latvāņu apkarošanas darbus, nelegālo izgāztuvju atkritumu savākšanu un izvešanu, ūdens kvalitātes pārbaudīšanu ūdenstilpnēs un citus ar vides attīstību saistītos darbus. Tāpat 160 000 EUR no saņemtā dabas resursu nodokļa plānots piešķirt kā dotāciju SIA „Jelgavas novada KU" ūdenssaimniecības attīstībai – ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvei Līvbērzes pagasta Līvbērzes ciemā, Platones pagasta Lielvircavas ciemā un NAI uzlabošanai Glūdas pagasta Nākotnes ciemā, kā arī 100 konteineru iegādei stikla un plastmasas savākšanai.
2016. gadā plānots piešķirt dotāciju SIA „Jelgavas novada KU" 543 203 EUR – gan infrastruktūras atlaides piemērošanai par piegādāto ūdeni, gan zaudējumu segšanai pirts pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, gan  pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo kapsētu apsaimniekošanai, gan Elejas un Jaunsvirlaukas pagastu teritoriju uzkopšanai un uzturēšanai.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune: “Šis ir ne tikai līdzsvarots un saimnieciski pārdomāts, bet arī uz ļoti daudz jaunām iestrādēm veidots budžets, kas aizsāks atkal jaunu posmu apjomīgu projektu īstenošanai – novada teritorijas, pašvaldības sniegto pakalpojumu un lauku infrastruktūras sakārtošanai atbilstoši mūsdienu prasībām un cilvēku ērtībām. Pašvaldība komplektā ar budžeta izstrādi ir apstiprinājusi arī investīciju plānu, kas detalizēti un rūpīgi paredz prioritārā secībā īstenot gan novadā esošo iestāžu, vēsturisko ēku atjaunošanu, teritoriju labiekārtošanu pagastos, īpašumu apsaimniekošanu, neaizmirstot ieguldīt cilvēkresursos – kolektīvos, bērnu un jauniešu nodarbinātības projektos un starptautiskas sadarbības veicināšanā. Vajadzību saraksts nepārtraukti tiek pārskatīts, jo visam uzreiz neatliek līdzekļu, taču tas ir labi, ka mēs skaidri zinām, kas nepieciešams un cik nepieciešams savu mērķu sasniegšanai kaut vai vairāku gadu kopskatā.”

Foto: Raitis Puriņš

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Seagan

Žēl, ka nav uzskaitīts cik un kuram kabatā nobāzts.

pirms 3 gadiem, 2016.01.28 13:52

andris

Forši - atdosim 2 milj, bet aizņemsimies 5 milj, kaut kāds sviests , kā tā var saimniekot Caunes kungs?????

pirms 3 gadiem, 2016.01.31 10:39

Jelgavas novadā