Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu un reklāmas. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.

Sapratu

Konstatējot normatīvo aktu pārkāpumus, VARAM aptur Jelgavas novada teritorijas plānojumu 10

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izvērtējusi Jelgavas novada teritorijas plānojumu un, balstoties uz konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, pieņēmusi lēmumu par tā darbības apturēšanu, aģentūru LETA informēja ministrijā.

Kā skaidro VARAM, Jelgavas novada teritorijas plānojums ar Jelgavas novada domes saistošajiem noteikumiem tika apstiprināts šī gada 28.augustā. Pēc likumā noteiktā pārsūdzēšanas perioda VARAM veica Jelgavas novada teritorijas plānojuma izvērtējumu, pamatojoties uz saņemto privātpersonas iesniegumu ar prasību to apturēt.

Ministrija atgādina, ka teritorijas plānojuma mērķis ir nodrošināt gan ekonomisko attīstību, gan sociālo un kultūras interešu īstenošanu, kā arī vides aizsardzību. Kā vairākkārtīgi ir atzinusi Satversmes tiesa, lai teritorijas plānojums būtu tiesisks, tam, pirmkārt, jāatbilst normatīvajiem aktiem un, otrkārt, jābūt noteiktā kārtībā izstrādātam un apstiprinātam. 

Tomēr izvērtējot plānojumu, ministrija konstatējusi virkni būtisku normatīvo aktu pārkāpumu, piemēram, pēc pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas ir veikti labojumi teritorijas plānojuma saistošajā daļā - apbūves noteikumos. 

Ir konstatētas pretrunas arī starp teritorijas plānojuma saistošajām daļām - apbūves noteikumiem un grafisko daļu. "Tā, piemēram, teritorijā, kas agrāk ir izmantota kā Sibīrijas mēra lopu kapsēta un līdz ar to tajā ir aizliegta jebkāda veida saimnieciskā darbība, grafiskajā daļā ir attēlota kā lauksaimniecības teritorija, kas, savukārt, ļauj veikt visas saimnieciskās darbības, kas atļautas lauksaimniecības teritorijā, tai skaitā, viensētas būvniecību," pamato iestādē.

Grafiskajā daļā ir lietoti apzīmējumi, kas nav skaidroti, kā arī ir apzīmējumi, kas ir skaidroti, bet nav lietoti. Vēl, neskatoties uz to, ka atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam ciemu robežas jānosaka teritorijas plānojumā, grafiskajā daļā ir attēlotas divas ciemu robežas - esošās un plānotās, kas var radīt pārpratumus, piemērojot dokumentu, uzskata VARAM. 

Tāpat apbūves noteikumos ir ietvertas prasības, kas ir pretrunā ar Ministru kabineta normatīvajiem aktiem, piemēram, noteikumi paredz, ka apgriešanās laukumu veido tad, ja strupceļa garums pārsniedz 50 metrus, savukārt apbūves noteikumi pieprasa apgriešanās laukumu veidot, neatkarīgi no strupceļa garuma. Tāpat, apbūves noteikumos uzstādītas Ministru kabineta noteikumiem pretrunā esošas prasības attiecībā uz teritorijas pazemināšanu vai paaugstināšanu. 

"Apbūves noteikumos lietotā terminoloģija neatbilst spēkā esošajam būvniecības regulējumam, kā arī tajos ir ietvertas prasības, kas ir citu pašvaldības saistošo noteikumu jautājums. Tāpat, izvirzītas prasības, kas uzliek iedzīvotājiem papildu slogu un ir neizpildāmas, piemēram, noteikt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ierīkošanu visās ciemu teritorijās, neatkarīgi no to lieluma un iedzīvotāju skaita," lēmumu pamato ministrija.

Kopumā VARAM norāda, ka, izskatot Jelgavas novada teritorijas plānojumu, nav radusies pārliecība, ka to apstiprinot, pašvaldības amatpersonas būtu pienācīgi izvērtējušas tā atbilstību normatīvajam regulējumam. 

Līdz ar to VARAM ieskatā konstatētie normatīvo aktu pārkāpumi ir pamatots iemesls, lai izdotu rīkojumu par Jelgavas novada teritorijas plānojuma apturēšanu.

Foto: no arhīva

 

Pievieno komentāru

Komentāri 10

Nu

Dačuks atkal varēs uzkrāsot lūpas un skaidroties par šefa apšaubāmajiem plāniem.

pirms mēneša, 2019.12.12 21:20

kukū ciema iedzīvotājs

nekas, drīz šefam dembelis, jo kuklavodam neesot ko ēst vairs...tas nozīmē, ka nāks jauni ģīmji, kuri arī grib ēst un kāds gan jau sadomās ex riekstus ielikt gaļasmašīnā - lai iegūtu popularitāti tautas un vēlētāju acīs, ko sadarīs auditoru bars. Tad sekos komandas maiņa- ar visu to naftalīna komandu, čomiem, čomenēm un treknajiem draugiem utt.

pirms mēneša, 2019.12.12 22:37

Mērlenta

Būtu palicis Avangarda kolhozā par mehu, tagad gan jau ka būtu saimnieks ar vairākiem simtiem ha zemes, bet tad būtu jāstrādā. Tagad visus šos gadus izbraucis cauri pa vieglam.

pirms mēneša, 2019.12.13 09:57

Rīkojums

4. Atbilstoši Likuma 27. panta trešajai daļai, ja, izskatot iesniegumu, tiek konstatēti teritorijas plānojuma, lokālplānojuma vai to daļas izstrādes procedūras pārkāpumi vai neatbilstība normatīvo aktu prasībām, ministrs izdod rīkojumu apturēt saistošos noteikumus.

pirms mēneša, 2019.12.15 21:47

Rīkojums

"No Jelgavas novada TP dokumentācijas izriet, ka tā izstrādes gaitā ir mainīts izstrādes vadītājs, bet šīs izmaiņas nav apstiprinātas ar Domes lēmumu."

pirms mēneša, 2019.12.15 21:50

Rīkojums

Saskaņā ar noteikumu Nr. 628 86. punktu pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs nodrošina publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu un sagatavo ziņojumu par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu. Jelgavas novada TP atkārtoti pilnveidotās redakcijas (3. redakcija) publiskā apspriešana notika no 2019. gada 10. jūnija līdz 2019. gada 14. jūlijam. Publiskās apspriešanas sanāksme, kurā izskatīti saņemtie priekšlikumi, notika 2019. gada 9. jūlijā, t.i., pirms noteiktā publiskās apspriešanas beigu datuma. Domes 2019. gada 29. maija lēmumā "Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas pilnveidošanu, 3. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai"4 noteiktais publiskās apspriešanas termiņš (no 2019. gada 10. jūnija līdz 2019. gada 8. jūlijam) neatbilst sistēmā noteiktajam publiskās apspriešanas termiņam (no 2019. gada 10. jūnija līdz 2019. gada 14. jūlijam).

pirms mēneša, 2019.12.15 21:53

Rīkojums

Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" (turpmāk – noteikumi Nr. 240) 161. punkts noteic funkcionālās zonas, kurās pieļaujama vēja elektrostaciju, kuru jauda ir lielāka par 20 kW. Savukārt noteikumu Nr. 240 162. punkts dod tiesības pašvaldībai noteikt teritorijas, kurās vēja elektrostaciju būvniecība ir aizliegta.

pirms mēneša, 2019.12.15 21:56

Rīkojums

Pretēji publiskās apspriešanas laikā izteiktajiem priekšlikumiem (iesniegumu parakstījušas vairāk nekā 600 personas), teritorijas, kurās vēja elektrostaciju būvniecība ir aizliegta, nav noteiktas, ņemot vērā, ka pašvaldībai nav objektīva un izvērtēta, dokumentāla pamatojuma šāda aizlieguma noteikšanai. Domes 2019. gada 28. augusta sēdē, atbildot uz deputātu jautājumiem, netika sniegta pietiekama argumentācija šādu teritoriju NENOTEIKŠANAI.

pirms mēneša, 2019.12.15 21:58

Rīkojums

Kā izriet no Latvijas Republikas Satversmes tiesas judikatūras, formālā sabiedrības iesaistīšana teritorijas attīstības plānošanas procesā bez mērķa noskaidrot un izvērtēt sabiedrības viedokli, ir ATZĪSTAMA par sabiedrības līdzdalības TIESĪBU PĀRKĀPUMU.

pirms mēneša, 2019.12.15 22:06

Rīkojums

Ņemot vērā Rīkojuma 9. punktā konstatēto, secinu, ka nav ievērotas normatīvo aktu prasības lokālplānojuma izstrādei:
-pārkāpta likuma "Par pašvaldībām" 41. panta otrā daļa, 43. pants;
-pārkāpta Likuma 3. pants, 24. panta otrā un ceturtā daļa, 31. panta trešā daļa;
-pārkāpta Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. panta pirmā daļa;
-pārkāpts Zemes pārvaldības likuma 8. panta pirmā, otrā un trešā daļa;
-pārkāpts noteikumu Nr. 628 2.4., 28., 30., 31.1.4., 36.5. apakšpunkts, 75., 86. un 92. punkts;
-pārkāpts noteikumu Nr. 240 12., 84., 86., 89., 140., 148., 151., 155., 161., 162., 195. punkts;
-pārkāpts Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 6. punkts.

pirms mēneša, 2019.12.15 22:09

Vietējās ziņas