Ozolniekos interesējas par jaunas mūzikas skolas celtniecību, bezmaksas sporta nodarbībām un citiem jautājumiem

Lai pārrunātu aktuālos jautājumus, uzklausītu ierosinājumus par iespējamo novada attīstību, kā arī sniegtu informāciju par šobrīd īpaši nozīmīgām tēmām (sporta attīstību novadā, 2016. gadā paveiktajiem darbiem un 2017. gada budžeta plānošanu), Ozolnieku novada pašvaldības vadība un speciālisti tikās ar iedzīvotājiem arī Ozolniekos. Turpinājumā Ozolnieku novada pašvaldības mājas lapā publicētie iedzīvotāju uzdotie jautājumi un pašvaldības atbildes.


Vai Sporta centrā trenažieru zāli pensionāri var izmantot bez maksas?

Jā, pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumos ir noteikti atvieglojumi, kas paredz, ka Ozolnieku novadā deklarētajiem pensionāriem ir iespēja izmantot trenažieru zāli bez maksas.

Trešdienās piedalos skrējēju kluba «Ozolnieki» organizētajos skriešanas treniņos. Vasaras mēnešos skrienam pa slēpošanas trasi, bet rudenī un ziemā – gar Rīgas ielu, tomēr tur ir grūti skriet un saglabāt pareizu elpošanu, jo ir daudz automašīnu atgāžu. Vai slēpošanas trasē varētu ierīkot apgaismojumu, lai gada tumšajos mēnešos būtu iespējams trenēties tur?

Perspektīvā slēpošanas trasē plānots ierīkot apgaismojumu, piesaistot projektu finansējumu. Ņemot vērā to, ka zeme, uz kuras atrodas slēpošanas trase, nepieder pašvaldībai, šobrīd tiek kārtotas arī formalitātes ar zemes īpašniekiem, lai šāds projekts varētu tikt īstenots.

Sporta centrā ir problēmas ar inventāru. Ir iegādāti vingrošanas paklāji, tomēr tie netiek izmantoti, jo tos ir jāiznomā. Vai paklājus vismaz bērni nevar izmantot bez maksas?

Paklāji ir iegādāti par daļēju pašvaldības finansējumu, tāpēc jāsaprot, ka pašvaldībai jāievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības un jānosaka nomas maksa par inventāra lietošanu, lai Valsts kontrole nepārmestu valsts un pašvaldības mantas izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu personīgai peļņas gūšanai. Pašvaldības algotie treneri, piemēram, vadot pašvaldības apmaksātās bērnu treniņu grupas, paklājus var izmantot bez maksas.

Sporta centrā pārsvarā visi treniņi tiek piedāvāti par maksu. Kur ir pašvaldības devums, ko piedāvā bērniem bez maksas?

Veselīga dzīvesveida veicināšana ir viena no pašvaldības prioritātēm, tāpēc īpašs atbalsts sportisko aktivitāšu nodrošināšanai tiek piešķirts tieši bērniem, piemēram, visās novada skolās tiek nodrošināta trešā sporta stunda, tiek organizētas papildu sporta interešu nodarbības, tāpat sākumskolas skolēni tiek vesti uz Jelgavas baseinu apgūt peldēšanas prasmes. Konkrēti Ozolnieku Sporta centrā bērniem bez maksas notiek futbola nodarbības un vispārējās fiziskās sagatavotības treniņi. Ziemas mēnešos iedzīvotājiem tiek piedāvāta bezmaksas publiskā slidošana «Ozo» hallē, sezonāli tiek nodrošināti bezmaksas laiki tenisa kortā, kā arī komandām iespējams sacensties novada spartakiādē, kur 1.–3. vietu ieguvējiem saņemt naudas balvas ekskursijai. Jāsaprot, ka lielākā daļa aktivitāšu, kas pieejamas bērniem, tiek organizētas skolās, kur tiek veidotas komandas un organizētas sacensības.

Cik izmaksā spartakiāde? Cik procenti iedzīvotāju tajā piedalās?

Ozolnieku novada spartakiādē iedzīvotājiem iespējams piedalīties 14 dažādos sporta veidos. Iedzīvotāju skaits, kuri piedalās sacensībās, pa gadiem ir dažāds, piemēram, septītajā spartakiādē piedalījās 11 procenti iedzīvotāju, un sacensību organizēšanas izmaksas sasniedza aptuveni sešus tūkstošus eiro.

Kā ir ar brīvām telpām Sporta centrā? Vai iespējams atnākt un pasportot? Vai iespējams palielināt treniņu zāli? Varbūt ir alternatīvas Sporta centra telpām, piemēram, Ozolnieku vidusskolas zāles izmantošanai ir neskaidri nosacījumi.

Sporta centra vingrošanas zāles pēcpusdienās, vakaros un brīvdienās ir diezgan noslogotas. Varbūt iespējams piedāvāt lielo zāli, bet jāskatās spēļu grafiks, tāpēc interesentiem jautājums jāsaskaņo ar Sporta centra vadību. Telpas ir tādas, kādas tās ir, tās nav iespējams palielināt, tomēr pastāv iespēja, ka treneri var vadīt vairākas nodarbības, lai cilvēki varētu sadalīties pa grupām. Savukārt jautājums par Ozolnieku vidusskolas sporta zāles noslogotību tiks pārrunāts ar skolu.

Vai tenisa kortu iznomāšanai jaunajā sezonā kārtība paliks iepriekšējā? Kur iespējams ar to iepazīties?

Noteikumi un izcenojumi pagaidām netiek mainīti, ar tiem iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā.

Veselības taka ir jāmodernizē, jāsakopj, ir problēmas ar suņu saimniekiem, kuri nesavāc aiz saviem mīluļiem. Varbūt takā var aizliegt pastaigas ar suņiem? Nepieciešams vismaz uzstādīt zīmi, ka īpašniekiem jāsavāc aiz saviem suņiem.

Šobrīd tiek strādāts pie Atpūtas parka ierīkošanas projekta izstrādes, kā laikā tiks modernizēta arī Veselības taka. Projektā ir plānots izveidot suņu pastaigu laukumu. Runājot par suņu pastaigu aizliegumu takā, domas dalās. Protams, zīmi, kas informē par suņu saimnieka atbildību, iespējams uzstādīt. Problēma ar bezatbildīgiem suņu saimniekiem ir zināma, diemžēl zīmes uzstādīšana to neatrisinās. Ja ir zināmi konkrēti gadījumi, aicinām, rakstot iesniegumu un norādot saimniekus, informēt pašvaldības policiju, lai kopīgiem spēkiem varam cīnīties ar šiem bezatbildīgajiem iedzīvotājiem.

Vai nākamajā gadā ir plānots sakārtot Sporta centra stadiona tribīnes?

Ir saņemts speciālistu atzinums par tribīņu tehnisko stāvokli, tālāk tiks lemts par rekonstrukcijas gaitu un nepieciešamajiem līdzekļiem.

Vai sadarbībā ar māju apsaimniekotājiem plānojat risināt jautājumu par daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanu, piemēram, Skolas ielā 11, lai iedzīvotājiem ir iespējams novietot savus auto?

Šo jautājumu veiksmīgi izdevies atrisināt teritorijās, kas ir pašvaldības zeme, piemēram, Parka ielā. Situāciju ir sarežģītāk risināt, ja ēkai piegulošā teritorija nav pašvaldības pārvaldībā. Pašvaldībai nav tiesību ieguldīt savus līdzekļus svešā īpašumā, tomēr ir gadījumi, kad normatīvie akti atļauj pašvaldībai piedalīties kopprojektos ar iedzīvotājiem, bet jāsaprot, ka šādos gadījumos arī iedzīvotājiem daļēji būs jāpiedalās ar savu finansējumu. Perspektīvā plānots izskatīt citu pašvaldību pieredzi un juridiskos aspektus, lai piedāvātu iedzīvotājiem iespējamos kopprojektu veidus.

Kāds ir apgaismojuma budžets novadā? Vai apgaismojums nevar degt visu nakti, jo Kauguros ir ļoti tumšs?

Šobrīd no pulksten 00.30 līdz 4.30 Kauguros apgaismojums tiek izslēgts. Tas tiek ieslēgts, izvērtējot iedzīvotāju vajadzības nokļūt uz pirmo vilcienu. Jautājums tiks pārrunāts, iespējams, organizējot kārtību, ka nakts stundās varētu degt, piemēram, katra trešā lampa.

Kā tiek izvēlēti autobusi, kas ved skolēnus uz sacensībām un pasākumiem? Kāda ir drošība šajos autobusos?

Autobusi tiek izvēlēti, organizējot iepirkumu skolēnu pārvadājumiem un vispārējiem pakalpojumiem. Izsludinot iepirkumu, tiek izvirzītas noteiktas prasības, kādām jāatbilst transporta līdzekļiem, kas pārvadā skolēnus.

Ozolnieku aptieka pārcelsies uz citām telpām. Kas varēs izmantot atbrīvotās telpas? Zināms, ka mūzikas skolai trūkst telpu. Vai nav plānots celt jaunu mūzikas skolu?

Brīvās telpas tiks piedāvātas Ozolnieku Mūzikas skolai. Par jaunas mūzikas skolas celtniecību netiek domāts, jo primāri pašvaldībai ir jānodrošina pirmsskolas izglītības un pamatizglītības iegūšana pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Šobrīd aktuālāks ir jautājums par pirmsskolas izglītības iestāžu telpu paplašināšanu, tāpat telpu trūkst arī Ozolnieku vidusskolai. Līdz šim Mūzikas skolas vadībai ir piedāvāti vairāki iespējamie risinājumi – īrēt telpas Baltijas Starptautiskās akadēmijas filiālē, diemžēl šāds risinājums nerealizējās, tāpat tika piedāvāta iespēja sadarboties ar Ozolnieku vidusskolu, izmantojot telpas, kad skolā mācības vairs nenotiek, tomēr šādu piedāvājumu Mūzikas skolas vadība neizskatīja. Jebkurā gadījumā šāda veida jautājumi tiek apspriesti domes sēdēs, un lēmumu pieņem deputāti.

Pie pirmsskolas izglītības iestādes «Zīlīte» filiāles tika izbūvēta lapene. Vai tā nav par mazu, vai tā tiek izmantota?

PII «Zīlīte» vadība tikās ar arhitektiem, un kopēju diskusiju rezultātā tapa šāda veida lapene, kas atbilst iestādes vajadzībām.

Kā tiek risināts jautājums ar kanalizācijas izbūvi Lapu ielā?

Ņemot vērā to, ka kanalizācijas izbūve ir dārgs process, lai pašvaldībai būtu pamats to izbūvēt, ir nepieciešams kopīgs iedzīvotāju iesniegums, kas apliecina izbūves nepieciešamību un potenciālo pieslēgumu skaitu. Saņemot iesniegumu, tālāk jau tiks veikta iespējamo risinājumu apzināšana.

Pašvaldība ir ieguldījusi līdzekļus jaunas katlu mājas un atdzelžošanas stacijas būvniecībā. Kāpēc šo ēku apsaimniekošana netiek nodota mūsu uzņēmumam SIA «Ozolnieku KSDU», bet SIA «Āne EP»?

Pašvaldībai ar SIA «Āne EP» līdz 2017. gada beigām ir spēkā koncesijas līgums, ko uzņēmums nevēlas lauzt. Ņemot vērā to, ka Ānē bija sliktas kvalitātes dzeramais ūdens un katlu māja tehniski šo ziemu varēja arī nenokalpot, pašvaldība nolēma ieguldīt līdzekļus šī jautājuma risināšanā. Pēc jauno objektu nodošanas uzņēmumam, pašvaldība saņems nomas maksu, kas varētu būt lielāka vai vienāda ar amortizācijas izdevumiem.

 


Foto: ozolnieki.lv

Pievieno komentāru

Ozolnieku novadā