Aizsaulē

Aizsaulē aizgājuši (līdz 10.jūnijam)

Iveta Jēgermane (1973.g.), izvadīta 10.jūnijā no Zanderu kapsētas sēru nama

Viktors Svirkovskis (1972.g.), izvadīts 13.jūnijā Meža kapsētā

Vija Ansonska (1933.g.), izvadīta 10.jūnijā Zanderu kapsētā

Irēna Čerkašina (1943.g.), izvadīta 10.jūnijā Bērzu kapsētā

Ivars Lošaks (1943.g.), izvadīts 10.jūnijā Baložu kapsētā

Antoņina Gailīte (1930.g.), izvadīta 9.jūnijā Meža kapsētā

Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mirušie

Marita Ziemele (1960.g.), Valgundes pag.

Krišus Štāls (1944.g.), Platones pag.