Aizsaulē

Aizsaulē aizgājuši (līdz 15.aprīlim)

Ļubova Kaznovska (1947.), izvadīta 16. aprīlī Meža kapsētā

Zigrīda Šilabrita (1945.g.), izvadīta 16.aprīlī Meža kapsētā

Ivans Borisovs (1949.g.), izvadīts 16.aprīlī Meža kapsētā

Dzidra Bogdanova (1939.g.), izvadīta 17.aprīlī Meža kapsētā

Vija Liepa (1940.g.), izvadīta 17.aprīlī Zanderu kapsētā

Leonīds Vitkovskis (1958.g.), izvadīts 17.aprīlī Bērzu kapsētā

Viktorija Prulle (1917.g.), izvadīta 15.aprīlī Meža kapsētā

Valentīna Šatravina (1946.g.), izvadīta 14.aprīlī Meža kapsētā

Miervaldis Derkusovs (1937.g.), izvadīts 14.aprīlī Baložu kapsētā

Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mirušie

Regīna Romanovska (1930.g.), Glūdas pag.

Staņislavs Dargelis (1942.g.), Līvbērzes pag.

Marija Kovaļova (1937.g.), Vircavas pag.