Aizsaulē

Aizsaulē aizgājuši (līdz 29.aprīlim)

Jevgeņija Griškevica (1939.g.), izvadīta 30.aprīlī Bērzu kapsētā

Juris Dzalbs (1957.g.), izvadīts 2.maijā Meža kapsētā

Maija Igaune (1941.g.), izvadīta 29.aprīlī Bērzu kapsētā

Valentīna Pakalniete (1931.g.), izvadīta 25.aprīlī Zanderu kapsētā

Arnolds Jūlijs Brūveris (1929.g.), izvadīts 25.aprīlī Meža kapsētā

Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mirušie

Egils Baumanis (1956.g.), Līvbērzes pag.

Vladimirs Kirilovs (1935.g.), Glūdas pag.