Bordāns: Ārkārtējā situācija nevar kļūt par ieganstu nepamatotai lietu izskatīšanas atcelšanai

Atbilstoši ārkārtējās situācijas laikā ieviestajam regulējumam tiesām maksimāli jāizmanto rakstveida process vai lietu attālinātas izskatīšanas iespēja, izmantojot pieejamos tehnoloģiskos risinājumus, tiekoties ar visiem Latvijas tiesu priekšsēdētājiem, sacīja tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP).

"Arī krīzes situācijā ir iespēja augt. Latvijas sabiedrībai ir salīdzinoši labs digitālo prasmju līmenis, un mūsu valstī ir viens no Eiropā labākajiem interneta pārklājumiem. Arī vairums Latvijas tiesnešu ir motivēti lietot digitalizācijas tehnoloģijas, lai darbs notiktu raiti arī ārkārtējās situācijas laikā. Tomēr jāpievērš uzmanība, lai ārkārtas situācija nekļūtu par ieganstu lietu izskatīšanas atcelšanai," teica ministrs.

TM sacīja, ka lietas izskatīšanu atliek līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai tikai tajos gadījumos, ja lietas izskatīšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā vai attālināti un jautājums nav saistīts ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību. Lietu var iztiesāt tiesas sēdē klātienē, ja ir iespējams nodrošināt visas epidemioloģiskās drošības prasības.

Ārkārtējās situācijas laikā tiesas maksimāli nodrošina lietu izskatīšanu rakstveida procesā, bet ja nepieciešams lietu iztiesāt tiesas sēdē, tiek izmantotas lietas attālinātas izskatīšanas iespējas, sacīja Tiesu administrācijas tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciāliste Ināra Makārova.

Viņa norādīja, ka, ja nav iespējama lietas izskatīšana ne rakstveidā, ne attālināti, tad, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības, tiesas sēde klātienē notiek visās lietās, kas saistītas ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu, objektīvu steidzamību, piemēram, gadījumos, kad tiesai likumā noteiktā termiņā jālemj jautājums par apcietinājuma turpmāku piemērošanu, bet jautājuma izskatīšanu likumā noteiktajā termiņā, objektīvu iemeslu dēļ, nav iespējams nodrošināt attālināti, kā arī lietās, kas saistītas ar valsts noslēpuma aizsardzību.

"Ja lietas izskatīšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā, attālināti vai klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, un, ja jautājums nav saistīts ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību, lietas izskatīšanu var atlikt uz laiku pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas," teica Makārova. Ārkārtējās situācijas laikā var tikt atliktas sēdes, piemēram, laulības šķiršanas lietās, izlikšanu no nekustamā īpašuma, parāda piedziņas lietās, ja starp pusēm ir strīds.

Tiesu administrācijas pārstāve norādīja, ka klātienes sēdē, atrodoties tiesas telpās, dalībniekiem jābūt uzvilktai sejas maskai vai mutes un deguna aizsegam, kā arī jāievēro distance. Tiesas telpās nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta mājas karantīna, izolācija vai ir akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

"Administratīvo lietu tiesā lietas varēs izskatīt rakstveida procesā, ja iespējams nodrošināt lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu un tiesa nav atzinusi par nepieciešamu lietu iztiesāt tiesas sēdē," stāstīja Makārova.

Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Asā hronika