Jelgavā pieejama strīdu risināšana ar mediatora palīdzību

Līdz 21. decembrim jelgavniekiem tiek sniegta iespēja saņemt apmaksātas vai daļēji apmaksātas mediatora konsultācijas dažāda veida civillietu jautājumos. Mediators konsultāciju laikā sniegs nepieciešamo atbalstu konstruktīva un uz sadarbību vērsta strīda risināšanas procesā, informē Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē.

Maznodrošinātām un trūcīgām personām, kā arī personām, kuras ir atbrīvotas no tiesas izdevumu samaksas, ir iespēja saņemt piecas bezmaksas konsultācijas par strīda risināšanu mediācijas ceļā jebkādu civiltiesisku strīdu risināšanai. Konsultācijas tiek apmaksātas  pilotprojekta "Mediācijas civillietās" līdzekļiem. 

Pakalpojumu iespējams izmantot arī citām mērķgrupām (gan fiziskām, gan juridiskām), saņemot 5 mediācijas stundas, kuras tiek apmaksātas 80% apmērā.  

Konsultāciju laikā tiks sniegts profesionāls atbalsts darba strīdu, strīdu ar izīrētāju, strīdu par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, strīdu par iegādātās preces vai pakalpojuma kvalitāti, par līguma izpildi un citu problēmsituāciju risināšanā. Mediācija ir piemērota arī gadījumos, kad strīda puses savstarpēji nesarunājas vai kāda no pusēm nepiekrīt mediācijai – mediators var uzrunāt otru pusi, aicinot piedalīties mediācijā un vēršot uzmanību uz ieguvumiem, risinot strīdu. 

Mediācijas koordinatora atbalstu klātienē Jelgavā ir iespējams saņemt Zemgales rajona tiesā (Dambja ielā 12), tālrunis 63082191. 

Mediācijas koordinators interesentus klātienē pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

 

 

Foto: pixabay.com

Pievieno komentāru

Asā hronika