Pirmajā pusgadā Zemgalē veiktas 703 ugunsdrošības uzraudzības pārbaudes

Šā gada pirmajā pusgadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigādes (ZRB) ugunsdrošības inspektori, daļu un posteņu komandieri veica 703 ugunsdrošības uzraudzības pārbaudes, no tām 675 plānotās un neplānotās ugunsdrošības pārbaudes dažādos objektos, kā arī 28 pārbaudes būvobjektos, informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Zemgales reģionā Viktorija Gribuste.

Lai nodrošinātu ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošanu un uzlabotu situāciju ugunsdrošības jomā, regulāras pārbaudes notiek dažādās objektu grupās, piemēram, izglītības, veselības un sociālās aprūpes iestādēs, publiskās ēkās, ražošanas objektos, dzīvojamā sektorā u.c. Pamatojoties uz ugunsdrošības stāvokļa analīzi un risku izvērtējumu, tostarp arī analizējot ugunsgrēku izcelšanās iemeslus, VUGD ZRB katru gadu nosaka papildu pārbaudāmo objektu grupas, kas šī gada pirmajā pusgadā Zemgalē bija atkritumu pārstrādes un metāllūžņu pieņemšanas punkti. Augustā un novembrī VUGD ZRB amatpersonas ugunsdrošības pārbaudes veiks saimnieciskās darbības objektos (veikali, frizētavas, biroji u.c.), kuri izvietoti daudzstāvu dzīvojamo māju pirmajā stāvā.

VUGD ZRB brigādes komandiera vietnieks Raimonds Kudlis skaidro: „Veicot ugunsdrošības pārbaudes, secinām, ka objektos, piemēram, izglītības iestādēs, veselības un sociālās aprūpes iestādēs, viesnīcās, kur ugunsdrošības pārbaudes veicam vismaz reizi divos gados, situācija pamazām uzlabojas un pārkāpumu skaits samazinās. Savukārt, objektos, kur notiek tehnoloģiski procesi vai ražošana, kā arī tādos, kur pārbaudes tiek veiktas retāk, pārkāpumu skaits ir lielāks un izpratne par ugunsdrošības nozīmību ir zemāka. Kopā ar pārbaužu veikšanu, daudz skaidrojoša darba tiek ieguldīts un vēl jāveic, lai veicinātu atbildīgo par ugunsdrošību izpratni par ugunsdrošības prasību ievērošanas nepieciešamību. Nereti iestādes un uzņēmumi neapzinās, ka finansiālie zaudējumi, kas radīsies, izceļoties ugunsgrēkam, būs daudz lielāki nekā ieguldījums ugunsdrošībā”.

 Pirmajā pusgadā veiktās pārbaudes 12 atkritumu pārstrādes, uzglabāšanas un šķirošanas objektos, kā arī 13 metāllūžņu pieņemšanas punktos Zemgalē parādīja, ka 76 procentos no šiem objektiem nav veikti elektroinstalācijas pretestības mērījumi. Ja elektroinstalācijas ir novecojušas vai pārslogotas, tas var radīt tiešus ugunsgrēka izcelšanās draudus. Lielākajos objektos konstatēti trūkumi un nepilnības automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas darbībā. Atsevišķos objektos konstatēti trūkumi izstrādātajā ugunsdrošības instrukcijā. Savukārt, viens metāllūžņu pieņemšanas punkts nebija nodrošināts ugunsdzēsības aparātiem.

Maijā VUGD ZRB amatpersonas veica ugunsdrošības pārbaudes 158 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās. Pārbaužu rezultātā secināts, ka gandrīz pusei no pārbaudītajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām koplietošanas telpās nav veikta elektroinstalāciju pārbaude un kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām šīs pārbaudes ir jāveic reizi desmit gados. Gandrīz trešajā daļā jeb 46 ēkās kāpņutelpās tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti, tie novietoti arī pagrabtelpās ārpus ierīkotajām novietnēm un bēniņos. Izceļoties ugunsgrēkam, novietotie priekšmeti var veicināt ugunsgrēka izplatīšanos un sadūmojuma palielināšanos, kā rezultātā mājas iedzīvotāji var tikt nopietni apdraudēti. Turklāt kāpņutelpās novietotie priekšmeti arī apgrūtinās cilvēku evakuēšanos ugunsgrēka laikā.  Savukārt 45 daudzdzīvokļu ēkām nav izstrādāta ugunsdrošības instrukcija, kurā tiek noteikta ēkas iemītnieku rīcība ugunsgrēka gadījumā. Pārbaudes dzaudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošas telpās Zemgalē tiks veiktas arī oktobrī.

Pirmajā pusgadā Jelgavas daļas amatpersonas veica 178 ugunsdrošības pārbaudes, Aizkraukles daļas – 145, Bauskas daļas – 101, Dobeles daļas – 106, Tukuma daļas – 78, savukārt Jēkabpils daļas amatpersonas – 95 pārbaudes.

Laika posmā no 1.augusta līdz 31.oktobrim VUGD ZRB amatpersonas aktīvi konsultēs iedzīvotājus, apsekojot dzīvojamā sektora objektus. Amatpersonas izskaidros iedzīvotājiem ugunsdrošības prasības mājokļos, kā arī sniegs noderīgu informāciju, kas jāievēro, lai novērstu ugunsgrēkus, piemēram, par dūmu detektoru uzstādīšanu. Aicinām iedzīvotājus uzdot sev interesējošos jautājumus un saņemt bezmaksas konsultācijas!

Skaidrojam, ka pirms plānveida ugunsdrošības pārbaudes veikšanas, VUGD amatpersonas sazinās ar pārbaudāmā objekta pārstāvi, lai vienotos par pārbaudes laiku. Ierodoties uz pārbaudi, amatpersonai ir jānosauc savs uzvārds, amats un jāuzrāda dienesta apliecība. Savukārt, pēc pārbaudes noslēguma amatpersona informēs par ugunsdrošību objektā atbildīgo personu par ugunsdrošības pārbaudes rezultātiem. Līdztekus valsts ugunsdrošības uzraudzības ietvaros, VUGD amatpersonas objektos veic arī neplānotās ugunsdrošības pārbaudes, kur objektu atbildīgās personas netiek informētas par šādu pārbaužu veikšanu. Konstatējot ugunsdrošības prasību pārkāpumus, kas nerada tiešus ugunsgrēka izcelšanās draudus, VUGD amatpersona sastāda pārbaudes aktu, kurā tiek norādīti konstatētie pārkāpumi un termiņi to novēršanai. Ja pārbaudē tiek konstatēti nopietni ugunsdrošības prasību pārkāpumi, kas rada tiešus ugunsgrēka izcelšanās draudus, tad amatpersona var arī pieņemt lēmumu par administratīvās lietvedības uzsākšanu vai objekta darbības apturēšanu.

 

Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Asā hronika