Policija speciāli nekontrolēs ar privāto transportu no Lietuvas un Igaunijas ieceļojošos cilvēkus

Neraugoties uz to, ka Igaunija un Lietuva abas ir iekļautas to valstu sarakstā, no kurām ierodoties Latvijā ir jāievēro pašizolācija, Valsts policija (VP) robežu tuvumā nerīkos speciālus reidus, lai identificētu vai pārbaudītu ar privātajiem transportlīdzekļiem vai kājām ieceļojošos cilvēkus.

VP preses pārstāve Simona Grāvīte atzina, ka policijas rīcībā patlaban nemaz nav tāda tiesiskā instrumenta, lai, varētu apturēt transportlīdzekli tikai ar mērķi pārbaudīt, vai tiek ievēroti Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojošie noteikumi.

Tomēr VP sadarbībā ar Iekšlietu ministriju ir sagatavojusi un iesniegusi priekšlikumus grozījumiem gan Ministru kabineta noteikumos, gan Covid-19 infekcijas pārvaldības likumā, lai paplašinātu policijas tiesības ikdienā kontrolēt un pārbaudīt arī tās personas, kas ierodas Latvijā, neizmantojot starptautiskos pārvadātājus.

Kamēr minētie grozījumi normatīvajos aktos nav pieņemti, policija, tāpat kā līdz šim, turpinās nodrošināt ieceļotāju kontroli un turpinās strādāt pastiprinātā režīmā, nodrošinot Ministru kabineta noteikumu "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" kontroli, apliecināja Grāvīte.

Tāpat VP no Valsts robežsardzes (VRS) turpina saņemt apliecinājumus, ka personas, kuras ierodas Latvijā ar starptautisko pārvadātāju starpniecību, ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai.

"Obligāto epidemioloģiskās drošības prasību ievērošana ir arī pašu iedzīvotāju atbildība un balstās uz to, cik godprātīgi viņi attiecas pret šiem jautājumiem ikdienā. Policija pašizolācijā esošu personu kontroli veic, balstoties uz saņemtajiem apliecinājumiem un citu iedzīvotāju sniegtās informācijas. Tāpēc, ja iedzīvotājiem ir informācija par epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu, tad aicinām zvanīt uz policijas tālruni 110," norādīja Grāvīte.

Arī VRS nav dots uzdevums atjaunot robežkontroli uz Latvijas-Lietuvas vai Latvijas-Igaunijas robežas. Robežsardze uz iekšējām robežām ikdienā veic imigrācijas kontroli un iespēju robežās sniedz atbalstu VP.

Jau ziņots, ka, ņemot vērā saslimšanas ar Covid-19 pieaugumu, turpmāk, iebraucot Latvijā arī no Lietuvas, cilvēkiem būs jāievēro vismaz desmit dienu pašizolācija. Attiecībā uz ieceļotājiem no Igaunijas pašizolācijas prasība ir spēkā jau nedēļu.

Valdības lēmums paredz, ka personas, kuras dzīvo Latvijas pierobežā (izņemot Valku) un ikdienā dodas uz darbu vai izglītības iestādi Lietuvā vai Igaunijā, varēs turpināt to darīt. Vienlaikus šīm personām esot Latvijā, piemēram, atgriežoties pēc darba, būtu jāievēro pašizolācijas principi.

Tas nozīmē, ka ikdienā šīs personas varēs brīvi doties uz Igauniju un Lietuvu, kā arī atpakaļ uz Latviju gadījumos, kad tas nepieciešams darba pienākumu pildīšanai Lietuvā vai Igaunijā. Šādās situācijās personai būs jāspēj uzrādīt nodarbinātības faktu apliecinošu dokumentu.

Tāpat izņēmums attiecas uz gadījumiem, kad nepieciešams saņemt bērnu uzraudzības pakalpojumus vai apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi vai lai apmeklētu izglītības iestādes, kā arī interešu izglītības pulciņus, ja persona var uzrādīt izglītības iestādes izsniegtu izziņu.

Izņēmums tiek pieļauts arī, lai pavadītu personas ar speciālām vajadzībām uz izglītības iestādi, piemēram, skolām un bērnudārziem, kā arī interešu izglītību vai lai saņemtu ārsta nozīmētus veselības aprūpes pakalpojumu, kas nav pieejami Latvijas teritorijā.

Personas varēs šķērsot arī valsts robežu, ja nepieciešams organizēt vai apmeklēt bēres.

Savukārt, atgriežoties Latvijā, piemēram, vakarā pēc darba pienākumu veikšanas Lietuvā vai Igaunijā, šīm personām būtu jāizvairās pakļaut citas personas inficēšanās riskam, kas nozīmē neuzņemt viesus, neorganizēt un neapmeklēt privātas tikšanās, neapmeklēt sabiedriskas un publiskas vietas un telpas, kur uzturas daudz cilvēku.

Tāpat šīm personām, veicot darba pienākumus vai sniedzot pakalpojumu, ir jāievēro noteiktie piesardzības pasākumi, kā arī, uzturoties sabiedriskās vietās, jālieto mutes un deguna aizsegs. Vienlaikus, parādoties kādām elpceļu infekcijas slimības pazīmēm, personai uzreiz jānodrošina pašizolācija un jāsazinās ar ārstu.

Valdības lēmums arī paredz, ka pašizolācija nebūs jāievēro personām, kuras Latviju šķērsos tranzītā. Tas nozīmē, ka tranzītā ceļojošām personām Latvijas teritorija būs jāšķērso ilgākais 12 stundu laikā, neparedzot nakšņošanu Latvijas teritorijā.

Īpašs regulējums attiecināts arī uz robežpilsētu Valkas un Valgas iedzīvotājiem. Lai netiktu ievērojami traucēta Valkas un Valgas iedzīvotāju ikdienas dzīve, saņemot ikdienas pakalpojumus, kā arī netiktu ierobežota uzņēmējdarbība šo pilsētu teritorijā, Ministru kabinets noteicis, ka Valkas un Valgas pašvaldību iedzīvotāji varēs neievērot pašizolāciju, ja tie ikdienā šķērsos Latvijas sauszemes robežu ar Igauniju.

Tas attiecināms uz personām, kuras ir deklarētas šajā teritorijā. Savukārt, ja personas Valkā ieradīsies no cita Igaunijas reģiona, piemēram Tallinas, pašizolācija būs jāievēro.

Foto: no arhīva

 

Pievieno komentāru

Asā hronika