Aktīvākais projektu partneris «LatLit» programmā – Zemgale

Noslēdzoties Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmai 2007.–2013. gadam, Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) saņēmis atzinību kā aktīvākais projektu partneris. Septiņu gadu laikā ZPR īstenojis 14 ES līdzfinansētu projektu, «Ziņas» informēja ZPR sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Ieviņš.

Ar ieviestajiem projektiem attīstīts tūrisms, uzņēmējdarbība, komunālie pakalpojumi, transporta nozare, veicināta vides aizsardzība, kultūra, izglītība, kā arī sociālā aprūpe, kopā Zemgalē un Ziemeļlietuvā investējot teju 10,4 miljonus eiro.

Īstenojot finansiāli ietilpīgāko projektu «Atraktīvu un pieejamu muzeju attīstība Zemgalē un Ziemeļlietuvā», Bauskas pilī izbūvēts lifts un uzstādītas apkures un apgaismes sistēmas, Dobeles Novadpētniecības muzejā izstrādāts tehniskais projekts par viduslaiku pils kapelas ēkas rekonstrukciju un renovāciju, bet Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja apkārtnē sakārtota piegulošā teritorija, ierīkots stāvlaukums un ēkas fasādes, pagalma un tuvākās apkārtnes apgaismojums. Savukārt Jēkabpils Vēstures muzejā atjaunotas B korpusa pedagoģisko nodarbību un krājumu telpas, bet Viesītes muzejā «Sēlija» sakārtota daļa no mazā bānīša ēku kompleksa.

Tāpat ievērojams darbs ar acīmredzamu rezultātu ieguldīts projektā «Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs», kur Latvijas teritorijā izveidoti vai renovēti amatniecības un mākslas centri Bauskā, Dobelē, Glūdā, Svētē, Jaunsvirlaukā, Līvbērzē, Zasā, Vīpē un Viesītē. Šis projekts sadarbības programmas noslēguma pasākumā apbalvots ar «Craftsmen’s Club» atzinību – par labāk īstenoto un lielāko pienesumu devušo projektu amatniecības un seno prasmju saglabāšanas un attīstīšanas nozarē.

Savukārt projektā «Aizsargātā zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē un Ziemeļlietuvā», kura kopējais finansējums arī pārsniedz miljonu eiro, četrām pašvaldībām – Dobelei, Jaunjelgavai, Jēkabpilij un Pļaviņām – izdevies atjaunot pilsētas parkus, organizēti konkursi, izstrādāti tehniskie projekti un organizēta vides aizsardzības kampaņa vietējiem iedzīvotājiem un skolēniem.

«Jāatzīmē, ka arī pārējie īstenotie projekti pēc to noslēguma allaž slavēti par izdošanos un paredzēto mērķu sasniegšanu,» uzsvēra A.Ieviņš. Kopā aizvadītajā ES plānošanas periodā dažādās programmās ZPR īstenojis vairāk nekā 40 projektu.
ZPR pārstāv visas Zemgales reģiona pašvaldības, tādēļ ministrijas un citas valsts institūcijas sadarbojas, lai nodrošinātu efektīvu nozaru politikas plānošanu un ieviešanu atbilstoši reģionu specifikai un vajadzībām. Plānošanas reģioni ieņem būtisku lomu dažādu nozaru attīstības koordinēšanā. 

Pievieno komentāru

Citas ziņas