Ar valsts garantiju - drošāk

SIA «Latvijas Garantiju aģentūra» (LGA) veicina un nodrošina finansējuma un investīciju pieejamību Mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) atbalsta sektorā, sadarbojoties ar privātajiem investoriem un riska kapitāla fondiem.

LGA akceptē MVK vides pilnveidošanu un finanšu pieejamības sekmēšanu, jo īpaši, sākot darbību, kad raksturīgs augsts uzņēmējdarbības risks, pastāvot nepietiekamam nodrošinājumam un maziem kapitāla uzkrājumiem, kas apgrūtina komersanta pieeju finansējumam.Izvērtējot pagājušā gada rezultātus, LGA valdes priekšsēdētāja Lita Kalniņa Jelgavā notikušajā seminārā «Nauda tavam biznesam» uzsvēra, ka, salīdzinot aizvadīto gadu ar 2006.gada datiem, pieprasījums pēc aizdevuma un līzinga garantijām palielinājies piecas reizes, augot no 2,71 līdz 13,96 miljoniem latu. Konkrētā garantiju portfeļa kāpuma dinamika, kā arī uzņēmēju interese liecina par uzticēšanos valsts atbalsta mehānismiem. Viņasprāt, biznesmeņi sāk novērtēt valsts finanšu instrumentu iespējas, lai sāktu un attīstītu uzņēmējdarbību.Visaktīvāk uzņēmēji izmantojuši investīciju garantijas (49 procenti), kas tiek sniegtas projektiem, kas saistīti ar iekārtu un to aprīkojumu iegādi. 32 procentus kopējā apjoma veido līzinga garantijas, bet 19 procentos gadījumu uzņēmēji piesaistījuši apgrozāmo līdzekļu garantijas.Jelgavā un rajonā līdz šim LGA izsniegusi piecas garantijas - divas aizdevuma ar projekta mērķiem (apgrozāmo līdzekļu finansēšana un garantija brikešu preses iegādei) un trīs līzinga garantijas tehnikas iegādei.«Apstākļos, kad nekustamā īpašuma tirgū valda haoss, no biznesa sācēja viedokļa drošāk izmantot valsts garantijas, nevis riskēt ar savu dzīvokli vai citu īpašumu,» atzina L.Kalniņa.Garantijas LGA var saņemt MVK, kuru strādājošo skaits nepārsniedz 250 darbinieku, bet gada neto apgrozījums nav lielāks par 50 miljoniem eiro vai arī bilances kopsumma nav lielāka par 43 miljoniem eiro (vai arī šiem kritērijiem neatbilstošu uzņēmumu daļa konkrētajā MVK grupā nepārsniedz 25 procentus).

Pievieno komentāru

Citas ziņas