Bezmaksas seminārs uzņēmējiem

Ar semināru par komercsabiedrībām domātajām atbalsta iespējām Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sāk bezmaksas semināru ciklu par nākamo jauno ES programmēšanas periodu līdz 2013.gadam.

Zemgales reģionā notiks divi semināri - Jēkabpilī un Jelgavā. Pie mums izglītojošais pasākums norisināsies pirmdien, 20.augustā pulksten 13 Jelgavas Domes zālē. Vispirms aģentūras projektu speciālisti iepazīstinās ar valsts atbalsta programmu dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās un tās pamatnosacījumiem.

Šī ir pirmā uzņēmējiem atvērtā programma, kuras atbalsta apjoms šogad ir nepilni divi miljoni latu. Līdz gada beigām komercsabiedrības var saņemt atbalstu 50 procentu apmērā no izdevumiem, kas izlietoti, piedaloties nozaru izstādēs un tirdzniecības misijās ārvalstīs.

Pēc tam LIAA Klientu apkalpošanas nodaļas speciālists iepazīstinās ar visām uzņēmējiem plānotajām valsts atbalsta programmām laika posmā līdz 2013.gadam un atbildēs uz interesentu jautājumiem.Bez jau minētās šajā periodā atbalsta finansējumu paredzēts piešķirt vēl 15 programmās. Tas lielākoties vērsts uz atbalstu zinātnes, inovāciju un uzņēmējdarbības attīstībai, veicinot pētniecību un tehnoloģijas pārnesi, sekmējot praktiskas ievirzes pētījumus, atbalstot jaunu uzņēmumu veidošanos un atvieglojot finanšu resursu pieejamību.

Finansējums tiks sniegts: kompetences centru izveidei, koordinētas tehnoloģiju pārneses sistēmas izveidošanai, jaunu augsto un vidējo tehnoloģiju nozares uzņēmumu finansēšanai tehnoloģiju inkubatoros, augsti kvalificētu darbinieku piesaistei, atbalstam iekārtu un instrumentu iegādei inovatīvo produktu ieviešanai ražošanā, kā arī investīcijām uzņēmumos, kuri ražošanas procesā rada augstu pievienoto vērtību.

Uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonds sniegs atbalstu tirgus izpētes un noieta veicināšanai, lai sekmētu uzņēmuma ārējo tirgu apgūšanu, kā arī citiem mērķiem.Interesenti jau pirms semināra var sūtīt savus jautājumus uz aģentūras e-pastu: jautajumi@liaa.gov.lv.

Pievieno komentāru

Citas ziņas