Biznesa inkubators gaida klientus

Nepilnu divu mēnešu laikā «Jelgavas inovāciju centram» (JIC), kas veic biznesa inkubatora operatora funkcijas jaunajā tehnoloģiskā parka ēkā Peldu ielā, izdevies piesaistīt pirmos uzņēmējus. JIC vadītājs Agris Ķipurs skaidro, ka pilnsabiedrība par inkubatora operatoru kļuvusi, uzvarot Jelgavas Domes izsludinātajā konkursā.

Trīs telpu nomniekiBiznesa inkubators Peldu ielā vēl nav pilnībā apmēbelēts un nodrošināts ar biroja aprīkojumu. Taču nepilnos divos darbības mēnešos noslēgti pirmie līgumi. SIA «Matre tehnoloģijas» sniedz automātikas un tehnoloģisko procesu kontroles un vadības pakalpojumus galvenokārt lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumiem. Savukārt SIA «Zemgales industrija» darbosies apstrādes rūpniecībā, izstrādājot projektus un uzstādot specifiskas pacelšanas iekārtas. Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datiem, viens no šiem uzņēmumiem reģistrēts Dobelē, otrs - Rīgā. Abas firmas izveidotas šā gada septembrī.JIC nomnieka līgumu slēgusi arī ar Būvizstrādājumu inovāciju un testēšanas centru (BITC), kura dēļ Jelgavā aizsāka tehnoloģiskā parka projektu un uzbūvēja jauno ēku. Testēšanas centrs aizņem pirmos divus ēkas stāvus, un to atklāja maija beigās. BITC pārstāve Antra Zaļkalne stāsta, ka pašlaik tas gatavojas akreditācijai. Novembrī iesniegšot dokumentus BITC atsevišķu metožu un laboratoriju akreditēšanai. Valsts un pašvaldības atbalstsCitu biznesa inkubatora uzņēmumu pārstāvji bija devušies savās gaitās. A.Ķipurs atzīst, ka strādāt centrā var, bet komforta pagaidām maz. Pēc nedēļām divām, kad atvedīšot mēbeles, te izskatīšoties savādāk.JIC saņemti vēl seši pieteikumi par atrašanos biznesa inkubatorā, un tuvākajā laikā te būs arī daži jauni uzņēmumi. Galavārdu par atbalsta piešķiršanu un uzņēmuma izvietošanu inkubatorā saka pašvaldība, kas izstrādāja projektu valsts finansējuma saņemšanai un garantēja līdzfinansējumu. Kopumā biznesa inkubatora darbības nodrošināšanai līdz nākamā gada beigām paredzēti nepilni 407 000 latu.Kopumā Peldu ielas ēkā vieta būtu apmēram pusotram desmitam uzņēmumu. No novembra inkubatora telpas 129 kvadrātmetru platībā būs pieejamas arī Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā. Šeit vieta varētu būt ar informācijas tehnoloģijām saistītiem uzņēmumiem. Savukārt Peldu ielā pakalpojuma sniedzēji orientējas uz apstrādes rūpniecību. Pie atbalstāmajām nozarēm pieder arī zinātniskā pētniecība, arhitektūra, projektēšana un citas.

Izdevīgi jauniem uzņēmumiemInkubatora iespējas orientētas uz jauniem uzņēmumiem un tiem, kas sāk savu uzņēmējdarbību. Atbalsta finansējumu var saņemt uzņēmumi, kas nav vecāki par trim gadiem. Atkarībā no darbības ilguma finansējuma apjoms svārstās no 30 līdz 90 procentiem, bet kalendārā gada laikā atbalsts nevar pārsniegt 15 000 latu.Pirmajā gadā uzņēmumam atbalsta īpatsvars ir vislielākais - 90 procenti. Otrajā gadā summa mainās un uzņēmējam par saņemtajiem pakalpojumiem jāsedz 35 procenti no izmaksām, bet trešajā gadā jārēķinās ar līdzdalības maksājumu 70 procentu apmērā.

Biznesa inkubatorā pieejamie pakalpojumi:• investīciju projektu identificēšana un ieviešana;• finansējuma piesaistes risinājumi;• biroja telpu noma;• semināru telpas un konferenču zāles noma;• telekomunikāciju un interneta pieeja;• sekretariāta pakalpojumi, • grāmatvedības pakalpojumi;• kvalitātes vadības sistēmu izstrāde un ieviešana;• konsultācijas ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos par biznesa plānu sastādīšanu, uzņēmumu reģistrāciju, sadarbības organizēšanu ar citiem uzņēmumiem, personāla piesaisti.

Inkubatora atbalstītās nozares:• apstrādes rūpniecība, izņemot dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošanu;• datori un ar tiem saistītās darbības;• zinātniskās pētniecības darbam;• arhitektūra un projektēšana, dizains;• tehniskā pārbaude un analīze.

Plašāk par šo tēmu - ceturtdienas, 25.oktobra, «Zemgales Ziņās».

Pievieno komentāru

Citas ziņas