Būvobjektos vajadzēs apliecības

Lai ierobežotu nelegālo nodarbinātību būvniecībā, darbuzņēmējam vai galvenajam būvuzņēmējam būs pienākums piecu darba dienu laikā sagatavot būvobjektos strādājošo apliecības un kontrolēt, lai tajos neiekļūtu nepiederošas personas bez apliecībām.

Šie pasākumi palīdzēs izskaust gadījumus, kad darba devēji un darbinieki izvairās no kontrolēm un soda, piemēram, aizbildinoties, ka uz būvobjektu atnākuši ciemos, uzskata grozījumu iniciatori no Valsts darba inspekcijas (VDI).Valdības otrdien pieņemtie grozījumus Ministru kabineta noteikumos «Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus» stāsies spēkā jau tuvākajā laikā.Marika Kupče no Labklājības ministrijas atgādina, ka turpmāk darbuzņēmējam un būvuzņēmējam būs jānodrošina, ka būvobjektā atrodas tajā strādājošo saraksts. Ja vienā objektā būvdarbus veiks vairāki uzņēmēji, tiem būs jāiesniedz galvenajam būvuzņēmējam savu attiecīgajā objektā strādājošo saraksts. Tajā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods vai darba atļaujas numurs Latvijā strādājošajam ārzemniekiem, darba vai uzņēmuma līguma noslēgšanas datums un numurs, kā arī darbuzņēmēja nosaukums. Papildus tam darbuzņēmējam vai galvenajam būvuzņēmējam būs pienākums sagatavot katra objektā strādājošā apliecību, kurā līdztekus minētajai informācijai iekļaus arī viņa fotogrāfiju. Pēc apliecību izgatavošanas tās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību, saņems ikviens attiecīgajā objektā strādājošais. Nodarbinātajiem būs pienākums glabāt apliecību pieejamā vietā, nepieciešamības gadījumā to uzrādot kontrolējošo institūciju pārstāvjiem.Grozījumos precizētas arī darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus, noteikti kritēriji un nepieciešamais zināšanu līmenis darba aizsardzības koordinatoriem projekta sagatavošanas un izpildes posmos. Atbilstoši noteikumiem, par būvniecības projekta sagatavošanas posma (no projekta izstrādes sākuma līdz būvdarbu sākšanai) prasību ievērošanu atbildīga būs attiecīgās pašvaldības būvvalde, bet par tā izpildes posmu - Valsts darba inspekcija. Zemgales Reģionālās VDI vadītājs Valdis Dūms pieņemto variantu raksturo kā kompromisu un daļēju problēmas risinājumu. Darba inspektori no Jelgavas ierosinājuši normatīvo aktu grozījumos (vislabāk - Darba likumā) ieviest arī citas prasības. Galvenās - strādājošo darba līguma kopijai jāatrodas uz vietas ikvienā uzņēmuma struktūrvienībā; darba inspektoriem jāparedz tiesības objektos pārbaudīt personu apliecinošos dokumentus. Jelgavnieki par to ne reizi pārliecinājušies praksē. Piemēram, pagājušajā vasarā, kad, uzlabojot kādreizējās RAF administratīvās ēkas fasādi, gāja bojā strādnieks, sākumā viņš lietā figurēja ar cita cilvēka datiem. Taču citi ierosinājumi valdības atbalstu nav guvuši. Tiem saskaņošanas procesā visvairāk pretojusies Latvijas Pašvaldību savienība. Izteiktas aizdomas, ka tā pašvaldības vēlas sargāt savas būvvaldes. Nepieņemtie grozījumi mazinātu iespējas bīdīt un mainīt lietas pēc būvvalžu patikas. Savukārt akceptētos grozījumus izdevies pieņemt, pateicoties Latvijas Būvnieku asociācijai, kas izpratusi traģisko situāciju ar nelegālo nodarbinātību savā nozarē un nostājusies VDI pusē. VDI uzskata, ka ļoti nepieciešami likumu grozījumi, lai ierobežotu aplokšņu algas, kuru izplatība pieņemas spēkā. Tomēr pagaidām ne Saeima, ne valdība to nav aktualizējusi.

Pievieno komentāru

Citas ziņas