Cer neapstāties attīstībā

Ceturtdien Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā vietējie uzņēmēji tikās ar pilsētas vadības pārstāvjiem, saņemot atbildes uz pilsētas telpiskās attīstības jautājumiem, kā arī ielūkojoties infrastruktūras attīstības projektos.

Tā kā pašlaik situācija pilsētas budžetā ir ļoti saspringta, plānoti vien tie projekti, kas dos ieguldījumu pilsētas attīstībā. Ar tiem iepazīstināja Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte.Ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu atbalstu paredzēts sakārtot ielas, ceļus un pilsētvidi. Vienā no tiem plānots rekonstruēt Lielās ielas posmu no Dambja līdz Māras ielai un Dobeles šoseju no Māras līdz Atmodas ielai, minētajā posmā izbūvējot četru joslu brauktuvi, kā arī sakārtot ielas ap Zemgales Olimpisko centru. Starp urbānajām prioritātēm ir arī Svētās Trīsvienības torņa atjaunošana, to izveidojot par reģionālas nozīmes tūrisma un kultūrizglītības centru ar mūsdienīgu pakalpojumu klāstu.Saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu, plānots atjaunot Jelgavas vecpilsētu. Lai arī mūsu pilsētai būtu kāda daļiņa no vēstures, iecerēts rekonstruēt tur esošās ielas, ieklājot bruģi, uzstādot autentiskas laternas, izveidojot atpūtas vietu un uzliekot stendus ar pilsētas vēstures pierakstiem.Tiks turpināta arī Jelgavas 4.vidusskolas piebūve, 3.pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts, kā arī plānots neiesaldēt Zemgales Olimpiskā centra celtniecību.Kā norādīja G.Osīte, pašlaik pilsētas attīstībā izvirzītās prioritātes ir izglītots, konkurētspējīgs, vesels, sociāli aktīvs un radošs iedzīvotājs, otrā prioritāte ir ekonomiski attīstīts zināšanu, tehnoloģiju un jauninājumu centrs, bet trešā - pilsēta ar mūsdienīgu un ilgtspējīgu dzīves vidi.

Pievieno komentāru

Citas ziņas