Diskutēs par mazajiem komersantiem

Ceturtdien, 28.augustā, pulksten 11 Jelgavas pilī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Starptautisko semināru centrā Zemgales Plānošanas reģiona administrācija sadarbībā ar ES struktūrfondu Zemgales reģionālo informācijas centru rīko diskusiju «Mazais komersants Zemgales lauku apvidos. Pieredze, nākotnes redzējums. Attīstības riski.»

Diskusijā aicināti piedalīties valsts pārvaldes un finanšu institūciju pārstāvji, kā arī paši individuālie komersanti un citas saimnieciskās darbības veicēji no Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils rajoniem, lai izteiktu viedokli par pašreizējo mazās komercijas situāciju reģionā, sniegtu nākotnes redzējumu jaunas preču produkcijas un pakalpojumu ieviešanā, identificētu galvenos riska faktorus individuālo komercuzņēmumu attīstībā, formulētu ieteikumus to mazināšanai.Zemgales reģionā, kas tradicionāli pozicionēts kā spēcīgs lauksaimnieciskās ražošanas un pārtikas pārstrādes reģions, vērojama nozaru pārstrukturizācija, ko izsaukusi, piemēram, cukurbiešu audzēšanas un cukura rūpniecības likvidācija un samilzušās problēmas piena lopkopībā. Tālab mazpilsētās un lauku apdzīvotās vietās, kur vērojama kvalificēta darbaspēka un jaunu cilvēku aizplūšana uz lielpilsētām vai pat ārzemēm, individuālo komersantu atbalstam ir izšķiroša nozīme. Tāpat zināms, ka Eiropas Savienībā lielāko daļu darbavietu nodrošina mazie un vidējie, tostarp individuālie komercuzņēmumi, kas būtiski ietekmēs attīstību nākotnē. Diemžēl Latvijā un tajā skaitā Zemgalē tieši šie komersanti bieži sastopas ar dažādiem riskiem un šķēršļiem, nesaņemot pienācīgu atbalstu sava biznesa attīstībai. Visbiežāk nepietiek naudas resursu iegādei, trūkst nepieciešamo zināšanu, traucē pārlieku lielā birokrātija no kontrolējošo institūciju puses, kā arī nepilnīga nodokļu politika.Diskusijā izteiktie viedokļi un ieteikumi situācijas uzlabošanai, kalpos par pamatu reģionālas līdzīga satura konferences organizēšanai, kas notiks Jelgavā šā gada oktobrī.

Pievieno komentāru

Citas ziņas