Enerģija – no liellopu mēsliem

Līdz pagājušajam gadam Latvijā bija vien trīs biogāzes ieguves iekārtas, kas ražoja elektroenerģiju. Divas darbojās sadzīves atkritumu poligonos, viena izmantoja notekūdeņu attīrīšanas ierīcēs saražotās dūņas.

Šajās dienās mums kaimiņos - Dobeles rajona Vecaucē - sākusi darboties pirmā biogāzes ieguves iekārta, kur elektroenerģija tiks iegūta no liellopu mēsliem. Latvijas Biogāzes asociācijas rīkotajā informatīvajā seminārā tika interesenti iepazīstināti ar aktualitātēm straujā attīstības posmā ieejošā atjaunojamo energonesēju jomā. Dubultais tarifsGalvenais jaunums tiem, kurus interesētu biogāzes izmantošana elektroenerģijas ieguvē, lai to pārdotu tālāk, ir pērn noteiktais valdības atbalsts. Proti, pagājušā gada vidū tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas paredz elektroenerģijai, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, tostarp biogāzes, piemērot dubulto iepirkuma tarifu. Patlaban naudas izteiksmē tas ir gandrīz 12 santīmi par kilovatstundu «Latvenergo» pārdotās elektroenerģijas. Vai tas ir daudz vai maz, varēja izsecināt no klātesošo ārvalstu ciemiņu skaita Latvijas Biogāzes asociācijas rīkotajā pasākumā. Vairums pārstāvēja Vāciju un Austriju, kurās biogāze tiek ražota ievērojamā daudzumā.Kā «Ziņām» zināja stāstīt Vācijas Biogāzes asociācijas valdes loceklis Manfrēds Gēgners, pašlaik mūsu valdības noteiktais iepirkuma tarifs esot pat nedaudz lielāks par viņa valstī noteikto. Tas arī izskaidro ārzemnieku lielo interesi par šābrīža situāciju biogāzes ražošanā Latvijā. Viņi labprāt uzņemtos tās vadību.Ārzemnieku un vietējieLatvijas Biogāzes asociācijas vadītājs Andis Kārkliņš sarunā «Ziņām» gan atzīst, ka joprojām cer uz mūsu vietējo uzņēmēju lielāku aktivitāti, attīstot šo perspektīvo saimnieciskās darbības jomu. Piemēram, Vācijā, kur no biogāzes saražotās elektroenerģijas tarifs, kā jau minēts, ir pat nedaudz mazāks, darbojas aptuveni pieci tūkstoši biogāzes ieguves iekārtu.«Biogāzi var ražot gandrīz no jebkuras bioloģiskas izcelsmes avota,» skaidro A.Kārkliņš. Tie var būt, kā jau minēts, kūtsmēsli, ēdienu atliekas, vecā lopbarība, zaļā augu masa vai notekūdeņu iekārtās radušās dūņas. Tiek lēsts, ka liellopu un cūku kompleksi varētu nodrošināt vismaz piecu līdz desmit biogāzes, tātad arī elektroenerģijas ražošanas, iekārtu darbību, turklāt katrā Latvijas rajonā. Piemēram, Jelgavas rajonā tādi esot astoņi lieli kompleksi. Turklāt šajos aprēķinos nav uzskaitītas iespējas izmantot ēdienu atliekas, zaļo biomasu vai notekūdeņu iekārtu darbības produktus.Konsultācijas un izmaksasNesen sākusi darboties biogāzes ieguves iekārta LLU mācību un pētījumu saimniecībā SIA «Vecauce» Dobeles rajonā. Tās inženieris Ilmārs Ozoliņš stāsta, ka iekārtas gāzes ieguvei no piecsimts liellopu «saražotiem» atkritumiem iegādātas Vācijā un tās izmaksājušas aptuveni 800 tūkstošus latu. Iegūtā biogāze darbinās 256 kilovatu koģenerācijas iekārtu. Citu valstu pieredze un aprēķini liecina, ka ieguldījumi varētu atmaksāties četros piecos gados. Tā kā valdība šādi saražotas elektroenerģijas ieguvi noteikusi par prioritāru vismaz tuvākajiem divdesmit gadiem, paredzams, ka saimniecība varētu gūt prāvu peļņu jau pārredzamā nākotnē. Savukārt A.Kārkliņš uzsver - jau pērn valdība apstiprinājusi biogāzes ražošanas un izmantošanas attīstības programmu laikam līdz 2013.gadam. Tā paredz, ka līdztekus dubultajam elektroenerģijas iepirkuma tarifam valsts daļēji segs nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas izmaksas. Šāda atbalsta programma izstrādāta Zemkopības ministrijā un tikšot apstiprināta jau tuvāko mēnešu laikā. Paredzēts, ka asociācija sniegs konsultācijas interesentiem. Ar jautājumiem jau tagad varot vērsties pie priekšsēdētāja pa tālruni 29425176 vai rakstot uz e-pasta adresi: alabastrs@apollo.lv

Pievieno komentāru

Citas ziņas