«Eurostat» datu lietotāju konference: Statistika – zināšanas sabiedrībai

Rīgā 24.aprīlī no pulksten 9 līdz 15.30 viesnīcas "Radisson Blu Daugava" telpās norisināsies "Eurostat" datu lietotāju konference, kuru organizē laikraksts "Dienas Bizness". Forumā paredzētas diskusijas gan starp statistikas veidotājiem – "Eurostat" un Centrālajai statistikas pārvaldei –, gan datu lietotājiem – ekonomistiem, zinātniekiem, ministriju un uzņēmēju pārstāvjiem kā arī žurnālistiem.

Statistika ir fundamentāls pamats individuālu un kolektīvu lēmumu pieņemšanā. Tā ir kā izejas materiāls ražošanas procesā, jo statistikas datu pieejamība, kvalitāte un izvēle būtiski ietekmē gala produktu – lēmumu. Lai statistika kļūtu par informatīvu bagātību, kas palīdz izvērtēt šodienu un veidot nākotni, tai nepieciešama pievienotā vērtība – datu lietotāju viedoklis un zināšanas. 

Konferences darba tēmas:

♦ Eiropas un Latvijas darba tirgus attīstība, sociālā iekļaušana un labklājība; nodokļu sloga pārnešana no darbaspēka uz nekustamo īpašumu kā ienākumu nevienlīdzības mazināšanas un konkurētspēju veicinošs instruments.
♦ Darba attiecību attīstība – organizācijas un cilvēka uzvedību nosakošie faktori.  
♦ EU-SILC datu izmantošana nabadzības mazināšanas politikā pirms un pēc krīzes.
♦ Jauniešu migrācijas tendences.
♦ Statistikas dati rīcībpolitikas plānošanai un izvērtēšanai; darbaspēka apsekojuma datu izmantošana vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozēšanā Latvijā.
♦ Ieguldījumi Latvijas pētniecībā un attīstībā.
♦ Darba tirgus Latvijā. Migrācija un demogrāfija – galvenie nākotnes izaicinājumi.  
♦ Uz pierādījumiem balstīta attīstības plānošana un novērtēšana Latvijā.
♦ Statistikas dati mediju telpā; kādēļ žurnālisti nemīl skaitļus (pazūd skaitļos).
♦ No datiem līdz pētījumam.

Diskusijās piedalīsies:

Aija Žīgure, Centrālā statistikas pārvaldes priekšniece
Mariana Kotzeva, "Eurostat" ģenerāldirektora vietniece 
Daiga Kiopa, "Lursoft" 
Normunds Ozols, Ekonomikas ministrija 
Agnese Rutkovska, Latvijas bankas ekonomiste 
Vladislavs Vesperis, Pārresoru koordinācijas centrs 
Jānis Hermanis, Latvijas darba devēju konfederācija 
Anna Zdanoviča, BICEPS pētniece 
Anita Gaile, RISEBA un RTU Rīgas Biznesa Skola, pasniedzēja 
Evija Kūla, Labklājības ministrija 
Zaiga Krišjāne, Latvijas Universitāte 
Rudīte Spakovska, Latvijas Radio I 
Inga Spriņģe, "Re: Baltica"

Moderatori:
Māris Ķirsons, laikraksta “Dienas bizness” žurnālists
Ruta Zilvere, sociālās politikas eksperts
Dainis Gašpuitis, SEB bankas ekonomists 

Reģistrācija tikai ar ielūgumiem. Papildu informācija pa tālruni 26476977 vai e-pastu: dace.rempe@db.lv.

Pievieno komentāru

Citas ziņas