Iedzīvotāji kā galvenos šķēršļus kredīta saņemšanai min mazus ienākumus un augstas kredītlikmes

Iedzīvotājiem galvenie šķēršļi bankas kredīta saņemšanai ir pārāk mazi ienākumi, augstas kredītlikmes un banku pieprasītās garantijas.

Pārāk mazus ienākumus kā šķērsli kredīta ņemšanai minējuši 63% aptaujāto, 46,7% minējuši augstas kredītlikmes, 39,9% - banku pieprasītās garantijas, proti, nodrošinājumu, ķīlu, liecina pētījumu centra SKDS veikta aptauja, kuras rezultāti publicēti aģentūras LETA sagatavotajā aprīļa Banku apskatā.

Vēl 26,9% kā šķērsli bankas kredīta saņemšanai minējuši banku vispārējo šī brīža kredītpolitiku, 19,8% norādījuši uz sarežģītu kredīta saņemšanas procedūru, 9,5% nosaukuši neskaidrības likumdošanā, 9,2% - nepietiekamu informāciju par dažādu kredītu saņemšanas iespējām, 6,1% norādījis, ka ir ierobežots kredīta apjoms, bet 5,4% minējuši pārāk īsu kredīta atmaksas termiņu.

Iedzīvotājiem aptaujā tika vaicāts, kas, viņuprāt, ir trīs galvenie šķēršļi, lai saņemtu bankas kredītu.

Aptauju marta sākumā veica tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS. Aptauja veikta internetā ar WAPI aptaujas metodi. Aptaujā pēc stratificētās nejaušības izlases principa tika iekļauti 1005 Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

Pievieno komentāru

Citas ziņas