Ievēl jaunu «Latvijas Zoovetapgādes» padomi; iepriekšējo valdi sūdzēs tiesā

Trešdien notikušajā AS «Latvijas Zoovetapgāde» ārkārtas akcionāru sapulcē ievēlēta jauna padome un nolemts celt prasību tiesā pret bijušajiem valdes locekļiem, informē uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Andrejs Gvozdevičs.

Ārkārtas sapulcē, kas notika tiesu izpildītājas birojā, tika nolemts atcelt šī gada 24.jūlijā akcionāru sapulcē ievēlēto padomi triju locekļu sastāvā un ievēlēt jaunu padomi. Gvozdevičs šāda soļa nepieciešamību skaidro ar to, ka iepriekšējā padome bija ievēlēta nepilnā sastāvā.Par padomes locekļiem uz trīs gadiem ievēlēti - Jānis Leimanis, Andrejs Martinovs, Edgars Leimanis, Artūrs Miezis un Armands Strods. Padomes locekļiem noteiktā gada atlīdzība par amata pienākumu pildīšanu ir 500 lati katram.Par padomes priekšsēdētāju atkāroti ievēlēts Leimanis, bet par viņa vietnieku -Martinovs. Padome nolēma arī Gvozdeviču un Aivaru Dresmani atkāroti ievēlēt par valdes locekļiem uz trim gadiem, par valdes priekšsēdētāju ieceļot Gvozdeviču.Padome arī nolēma iesniegt prasību tiesā pret bijušajiem valdes locekļiem - Aldi Taurīti, Viju Enkuzenu, Dinu Kleimani un bijušajiem padomes locekļiem - Ilonu Baumani, Ati Grundmani, Andi Jaksi, Māri Ūtēnu, Svetlanu Začu par zaudējumu nodarīšanu sabiedrībai. Pieņemts lēmums arī par revidenta ievēlēšanu 2007.gada un 2008.gada pārskatu revīzijai un ievēlēta revīzijas komiteja.Uz ārkārtas akcionāru sapulci bija ieradušies arī akcionāri Grundmanis un Taurītis, kā arī viņa pilnvarotais pārstāvis Samirs Askerovs, lai ārkārtas sapulcei nodotu vēstuli, kurā izteikts protests pret jauno padomi un valdi, jo 24.jūlijā izsludinātā sapulce tika atcelta, taču, neskatoties uz to, tā notika, pieņemot nelikumīgu lēmumu par jaunas padomes ievēlēšanu, kas ir pretrunā ar uzņēmuma statūtiem.Jaunais valdes priekšsēdētājs Gvozdevičs protesta vēstuli nepieņēma, tāpēc abi akcionāri no ārkārtas sapulces aizgāja.«Patlaban ir iesniegts prasības pieteikums Rīgas Centra rajona tiesai par 24.jūlija sapulces lēmuma atzīšanu, ko apstiprinājis arī Uzņēmumu reģistrs, par spēkā neesošu, jo uzskatām, ka tā ir notikusi pretlikumīgi. Tiesa ir paredzēta 2009.gada janvāra beigās,» pavēstīja Askerovs.Taurītis stāstīja, ka jaunās padome un valdes locekļi draud uzņēmuma darbiniekiem, uzbrūk un atņem grāmatvedības dokumentus, 97 darbinieki kopš vasaras vidus nesaņem algu, taču tiesisku risinājumu valstī nav iespējams panākt nevienā institūcijā, kur viņš vērsies.Kā informēja Taurītis, viņš 28.jūlijā nosūtījis galvenajam valsts notāram iesniegumu, kurā apstrīd šī gada 25.jūlijā Uzņēmumu reģistra valsts notāres Egitas Aņisimovas pieņemto lēmumu par izmaiņām «Latvijas Zoovetapgādes» amatpersonu sastāvā. Iesniegumā norādīts, ka, pieņemot lēmumu, valsts notāre nav noskaidrojusi «Latvijas Zoovetapgādes» viedokli par padomes atcelšanu un valdes sastāva būtiskām izmaiņām.Pēc Taurīša domām, E.Aņisimova iecēlusi trīs padomes locekļus, kas ir pretrunā ar Komerclikumu un uzņēmuma statūtiem.

Pievieno komentāru

Citas ziņas