Izveidots portāls darba ņēmējiem

Darbību sācis portāls darba ņēmējiem www.tavsdarbs.lv , kas izveidots ar mērķi aizstāvēt strādājošo intereses un nodrošināt informācijas apmaiņu starp dažādu uzņēmumu pašreizējiem, bijušajiem un potenciālajiem darbiniekiem, kā arī veicināt konkurenci starp darba devējiem un profesionālo attiecību caurskatāmību. Tavsdarbs.lv aicina katru apmeklētāju dalīties savā pieredzē, anonīmi aizpildot aptaujas anketu.

Palīdzēs darba meklējumosIecerēts arī interneta vidē brīdināt citus darba ņēmējus par sliktu vadības attieksmi, neadekvātu atalgojumu, neapmierinošiem darba apstākļiem vai negodprātīgu darba devēju rīcību. Vai arī gluži pretēji - paslavēt savu darbavietu un pastāstīt par izaugsmes iespējām kādā uzņēmumā. Šāda informācija varētu palīdzēt reizēs, kad strādājošais vēlas pieņemt lēmumu par darbavietas maiņu.Portāla veidotājs Aigars Krūmiņš paredz, ka mēneša laikā www.tavsdarbs.lv anketas aizpildīs vairāk kā 5000 respondentu. Šāds datu apjoms ļaus analizēt tendences darba tirgū. Gan anketas, gan apkopotās informācijas analīze tiks publicēta un būs pieejama visiem interesentiem. Anketu aizpildītājiem jau tagad tiek piedāvāta statistika par citu aptaujas dalībnieku atalgojuma, darba apstākļu un citu darbavietas kritēriju novērtējumu.Diskutēs ar darba devējiemAr aktīvu portāla apmeklētāju iesaistīšanos varēs noteikt labākos un sliktākos darba devējus, jo pieprasījums pēc kvalificēta darbaspēka ir liels. Taču daudzi uzņēmumi vēl arvien izmanto darbinieku neinformētību un piedāvā zemāku atalgojumu un sliktākus darba apstākļus nekā citos radniecīgos uzņēmumos, tādā veidā negodīgi gūstot peļņu. Informācijas apmaiņa varētu veicināt vienlīdzīgu noteikumu ieviešanu visās darbavietās, domā portāla idejas autors Toms Miķelsons.Tuvākajā laikā plānots uzsākt aktīvu komunikāciju ar darba devējiem, aicinot viņus komentēt darba ņēmēju jautājumus, organizēt interaktīvas diskusijas, kā arī izveidot uzņēmumu profilus, kur būs viegli atrast visu pieejamo informāciju par konkrēto firmu.

Pievieno komentāru

Citas ziņas