«Latraps» pārsūdz ministrijas lēmumu

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS) «Latraps» Administratīvajā rajona tiesā pārsūdzējusi Ekonomikas ministrijas (EM) lēmumu nepiešķirt uzņēmumam atbalstāmās biodegvielas kvotas, informē uzņēmuma izpilddirektors Edgars Ruža.

Pildot Satversmes tiesas (ST) 2008.gada 23.septembra spriedumu, EM secināja, ka «Latraps» neatbilst jaunajiem noteikumiem, tāpēc uzņēmumam atbalstāmās biodegvielas kvotas nepienākas.«Mēs uzskatām, ka EM, mēģinot izpildīt ST spriedumu, to ir nepareizi interpretējusi, pārvērtējot visu kvotu sadales procesu atbilstoši jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem. Iesniedzot dokumentus, mūsu uzņēmums atbilda visiem nosacījumiem, bet, izvērtējot pēc jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem, uzņēmums vairs neatbilda prasībām, lai saņemtu atbalstāmās biodegvielas kvotas,» stāstīja Ruža.Viņš norādīja, ka patlaban ir pārsūdzēts EM lēmums, bet tiek domāts arī par uzņēmumam nodarīto zaudējumu aprēķināšanu un papildu prasības iesniegšanu par radīto zaudējumu atlīdzināšanu, jo tiesvedība valstī notiek vairākus gados, radot zaudējumus uzņēmumam.Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājas palīdze Evita Elliņa sacīja, ka uzņēmuma «Latraps» sūdzība tiesā reģistrēta 2.decembrī, tādējādi vēl nav beidzies septiņu dienu termiņš, kādā tiesai jālemj par to, vai pieteikumu pieņemt un ierosināt administratīvo lietu. Lēmums par to varētu būt zināms nākamās nedēļas sākumā.Jau ziņots, ka EM piešķīrusi atbalstāmās biodegvielas kvotas četriem ražotājiem. Šāds lēmums pieņemts, pildot ST 2008.gada 23.septembra spriedumu, atbilstoši kuram veikta biodegvielas ražotāju atbilstības izvērtēšana Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumiem par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai.Biodīzeļdegvielas ražošanai 2008.gadā SIA «Mamas D» piešķirta finansiāli atbalstāmā kvota 4 000 000 litru apmērā, SIA «Jaunpagasts plus» - 17 500 000 litru apmērā, SIA «Delta Rīga» - 5 930 233 litru apmērā, bet SIA «Mežrozīte» - 4 000 000 litru apmērā.Kā ziņots, ST atzina par Biodegvielas likuma 8.panta 1.daļai neatbilstošu pielikumu 2005.gadā izdotajai kārtībai, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai. Šis pielikums spēku zaudējis jau šā gada pavasarī, kad izdots jauns pielikums par kvotām biodegvielai.Kā spēkā neesošs atzīts arī šā gada pavasarī pieņemto noteikumu nr.280 par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai 3.pielikums, kurā noteikts līdzīgs kvotu sadales regulējums kā 2005.gada noteikumos. Pielikums atzīts par spēkā neesošu no šā gada 1.novembra.ST spriedumā secinājusi, ka no Biodegvielas likuma izriet, ka likumdevēja mērķis bija pilnvarot Ministru kabinetu reglamentēt procesuālo kārtību, kādā tiek piešķirts valsts atbalsts biodegvielas ražošanai. Likumdevējs nav pilnvarojis valdības noteikumos paredzēt kvotas konkrētiem biodegvielas ražotājiem, secinājusi ST.ST norādījusi, ka šādus priekšrakstus ar uzņēmumu un kvotu uzskaitījumu nevar uzskatīt par tiesību normām, jo tiem nepiemīt tiesību normai raksturīgās pazīmes. Kvotas ir atzīstamas par individuālu regulējumu, ko var apstrīdēt administratīvajā tiesā.

Pievieno komentāru

Citas ziņas