Neapliekamo minimumu saglabās arī par vasaras brīvlaikā strādājošu bērnu

Sākot ar šo gadu, vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērnu, kurš ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, ja tas strādā vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam), «Ziņas» informēja Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Tā, kā daudzi skolēni vasaras mēnešos strādā algotu darbu, VID informē par nosacījumiem, kas jāievēro gan vecākiem, kuru bērni strādā, gan pusaudžiem, kas devušies darba gaitās.

Bērna atrašanās vecāka apgādībā tiek pārtraukta automātiski – tiklīdz skolēns sācis darba attiecības. Savukārt pēc tam, kad bērns pārtraucis strādāt, vecākiem pašiem viņš jāatjauno apgādībā. Taču attiecībā uz bērnu (izglītojamo līdz 19 gadu vecumam), kurš strādās tikai vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam), vecākam nav algas nodokļa grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājamo un atrašanās apgādībā netiek pārtraukta automātiski, skaidro VID speciālisti.

Vecākam saglabājas atvieglojums par apgādībā esošu personu 165 eiro mēnesī, un bērnam vasaras darba laikā tiek piemērots neapliekamais minimums 75 eiro mēnesī, izņemot gadījumu, ja viņš strādā pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja. 

Skolēni, kuri nolēmuši sākt darba gaitas, var saņemt algas nodokļa grāmatiņu. To iespējams izdarīt klātienē, vēršoties VID ar iesniegumu algas nodokļa grāmatiņas reģistrēšanai, vai elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Skolēniem, kuri vasarā strādās un maksās nodokļus vispārējā režīmā, algas nodokļa grāmatiņa dod tiesības algai piemērot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu 75 eiro mēnesī. 

No 2014. gada 1. jūnija algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniski, arī visas manipulācijas, kas saistītas ar apgādības noformēšanu, veicamas elektroniski – izmantojot EDS (algas nodokļa grāmatiņas sadaļā «Apgādājamie» nospiežot spiedpogu «Pievienot apgādībā esošu personu»).

Nodokļu nomaksas nosacījumi ir atkarīgi no tā, kāds nodokļu maksāšanas režīms ir skolēna darba devējam: vispārējais nodokļu maksāšanas režīms; darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs; darba devējs ir lauksaimnieks.

Vispārējā nodokļu maksāšanas režīma gadījumā, skolēnam sākot strādāt, darba devējs no algas maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (23 procenti) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (34,09 procenti). 10,50 procentu darba ņēmēja sociālo iemaksu daļu darba devējs ietur no skolēna algas, savukārt 23,59 procentus sociālo iemaksu daļu maksā no saviem līdzekļiem. Sociālās iemaksas neveic, ja skolēns ir jaunāks par 15 gadiem.

Skolēnam, kurš nodarbināts vasaras mēnešos, ir tiesības algai piemērot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu 75 eiro apmērā, ja algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta darba devējam. Piemēram, ja saņemamā atlīdzība ir 350 eiro un ir piemērots neapliekamais minimums 75 eiro, skolēns pēc nodokļu nomaksas saņem 258,45 eiro. VID mājas lapā ir pieejams algas kalkulators, ar kura palīdzību var aprēķināt darba algas apmēru pēc nodokļu nomaksas.

Ja skolēns (neatkarīgi no vecuma) vasarā strādā pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, no viņa ienākuma darba devējs – mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – neietur sociālās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli, bet tie veido daļu no mikrouzņēmumu nodokļa, ko darba devējs maksā no sava saimnieciskās darbības apgrozījuma. Piemēram, ja atlīdzība ir 350 eiro, summa, ko saņems skolēns, būs 350 eiro.
Laika periodā, kamēr skolēns ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks, viņš nevar atrasties vecāku apgādībā un vecāku gūtajam ienākumam nevar tikt piemērots atvieglojums par apgādībā esošu personu 165 eiro apmērā. Tiklīdz skolēns sāks darba attiecības mikrouzņēmumā, apgādība tiks automātiski pārtraukta, norāda VID speciālisti.

Ja skolēns vasarā saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu, strādājot lauku darbos (augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā), gūtajam sezonas laukstrādnieka ienākumam tiek piemērota nodokļa likme 15 procentu apmērā, bet ne mazāka kā 0,70 eiro katrā nodarbinātības dienā.

Piemēram, ja kopējā atlīdzība par mēnesi ir 350 eiro un nevienā no dienām tā nav mazāka par 4,70 eiro, ienākums, ko saņems skolēns pēc laukstrādnieku ienākuma nodokļa nomaksas, būs 297,50 eiro. Vecāki saglabā tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu 165 eiro apmērā, ja viņš ir jaunāks par 18 gadiem un saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu, kā arī tad, ja bērns ir vecumā no 18 līdz 19 gadiem, mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē un vasaras brīvlaikā saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu. 

Pievieno komentāru

Citas ziņas