NVA aicina darba devējus pieteikties pasākumiem darba vietu izveidošanā, saņemot līdzfinansējumu

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties Eiropas Sociālā Fonda (ESF) Jauniešu garantijas atbalsta pasākumam „Pirmā darba pieredze jaunietim” un piesaistīt savam uzņēmumam jaunu, izglītotu un perspektīvu darbinieku, saņemot līdzfinansējumu. Nesen uzsākta darba devēju pieteikšanās arī ESF pasākumam „Praktiskā apmācība pie darba devēja”, kura ietvaros darba devējs jauno darbinieku praktiski sagatavos, apmācot pats vai ar piesaistīto speciālistu palīdzību, tāpat saņemot līdzfinansējumu.

Pirmā darba pieredze jaunietim
Ja uzņēmums meklē darbiniekus, piemēram, grāmatvežus, programmētājus, iekārtu operatorus, atslēdzniekus, metinātājus, šuvējas u.c. speciālistus, savukārt NVA ir reģistrēti jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem ar attiecīgo profesionālo kvalifikāciju, bet bez darba pieredzes, šo jaunieti pieņemot darbā uzņēmums var izmantot NVA piedāvāto līdzfinansējumu.

Tāds darba devējs (komersants, pašnodarbinātas personas, kā arī biedrība vai nodibinājums, izņemot politiskās partijas), kurš piedāvā darba vietas jauniešiem ar profesionālo vai augstāko izglītību, un dod iespēju jaunietim iegūt patstāvīgu pirmo darba pieredzi profesijā, vienu gadu no NVA saņem līdzfinansējumu darba algai, dotāciju darba vadītāja algai, nepieciešamības gadījumā apmaksātus izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu, vienreizējo dotāciju līdz 50 eiro individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei, kā arī apmaksātus izdevumus par darba vietas pielāgošanu jauniešiem ar invaliditāti līdz 711 eiro.

Pieņemot darbā jaunieti bez pieredzes profesijā, NVA pirmo pusgadu jaunieša algai finansē 160 eiro (jaunietim ar invaliditāti 240 eiro), bet otrajā pusgadā 100 eiro mēnesī (jaunietim ar invaliditāti 200 eiro). Darba devējam jānodrošina līdz maksājums, lai atalgojums nebūtu mazāks par valstī noteikto minimālo darba algu.

Darba vietai jābūt izveidotai speciāli šim pasākumam vai vakantai vismaz 4 mēnešus, turklāt uzņēmums nedrīkst nodarbināt jaunieti nekvalificētos darbos. 

Uzņēmums nozīmē jaunietim darba vadītāju, un pirmos 3 mēnešus (jaunietim ar invaliditāti visu pasākuma laiku) NVA finansē ikmēneša dotāciju par viena jaunieša darba vadīšanu 90 eiro apmērā.

Patlaban Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā ‘’Pirmā darba pieredze jaunietim’’ NVA Jelgavas filiālē plānots izveidot 12 šādas darbavietas.

Vairāk informācijas par pasākumu sniegs Jauniešu garantijas koordinējošā eksperte Olga Roze NVA Jelgavas filiālē Skolotāju ielā 3 2.stāvā, 26.kabinetā (tālr. 63083311, mob. tālr. 25685833, e-pasts Olga.Roze@nva.gov.lv).NVA Jelgavas filiāles kontaktinformācija: 

Pasākuma apraksts un pieteikuma veidlapas forma atrodama NVA interneta vietnē www.nva.gov.lv sadaļā ‘’Darba devējiem’’-Jauniešu garantijas atbalsta pasākums ‘’Pirmā darba pieredze jaunietim’’.

Pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA Jelgavas filiālē un aizpildīt ar darbinieku palīdzību. Pieteikums jāiesniedz NVA filiālē, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu.

Praktiskā apmācība pie darba devēja
 ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākuma „Apmācība pie darba devēja” (turpmāk – Praktiskā apmācība) mērķis ir darba devējam vajadzīgā darbinieka praktiskā sagatavošana, organizējot apmācību pie darba devēja, praktiskās apmācības laikā saņemot līdzfinansējumu ikmēneša darba algas dotācijai bezdarbniekam, darba algas dotācijai darba vadītājam, vienreizēju dotāciju līdz 50 eiro individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei, kā arī apmaksātus izdevumus par darba vietas pielāgošanu bezdarbniekiem ar invaliditāti līdz 711 eiro apmērā.

Darba devējs (komersants, pašnodarbināta persona, biedrība vai nodibinājums, izņemot politiskā partija) praktiski apmāca darbinieku 6 mēnešus tādos darbos profesionālās kompetences apgūšanai, kas nav uzskatāmi par nekvalificētiem vai mazkvalificētiem darbiem. Darba devējs iesaistītajam bezdarbniekam nodrošina darba algu - ne mazāku kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz nostiprināt darba profesionālās prasmes, iemaņas un zināšanas.  Praktiskās apmācības laikā darba devējs ar dalībnieku slēdz darba līgumu un turpina darba attiecības ar dalībnieku vismaz 6 mēnešus pēc Praktiskās apmācības.

NVA darba devējam par vienu Praktiskajā apmācībā iesaistīto bezdarbnieku, nodrošina darba algas dotāciju pirmos divus mēnešu 160 eiro  apmērā, nākamos divus mēnešus 120 eiro apmērā, pēdējos divus mēnešu  apmācību periodā 90 eiro Ikmēneša darba algas dotācija darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra.

Patlaban pasākumā „Apmācība pie darba devēja” NVA Jelgavas filiālē plānots izveidot 10 šādas darbavietas.

Vairāk informācijas par pasākumu var sniegt koordinējošā eksperte Baiba Podāne NVA Jelgavas filiālē 3.kabinetā (tālr. 63026686, mob.tālr. 29403433, e-pasts Baiba.Podane@nva.gov.lv).

Pasākuma apraksts un pieteikuma veidlapas forma atrodama NVA interneta vietnē www.nva.gov.lv sadaļā ‘’Darba devējiem’’- „Praktiskā apmācība pie darba devēja”.

Pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA Jelgavas filiālē un aizpildīt ar darbinieku palīdzību. Pieteikums jāiesniedz NVA filiālē, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu.

Foto: o2ed.com

Pievieno komentāru

Citas ziņas