Piektā daļa nodarbināto strādā vairāk nekā 40 stundas nedēļā

Šā gada trešajā ceturksnī aptuveni viena piektdaļa jeb 19,7% strādāja vairāk par oficiālo darba nedēļu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Lielākā daļa no šiem strādājošajiem bijuši vīrieši. 67,3% nodarbināto strādāja likumdošanā noteiktās 40 stundas nedēļā, 8,6% strādāja mazāk par 40 stundām nedēļā un pārsvarā tās bija sievietes.Pavisam valstī nepilnu darba laiku strādājošo bija 66 500. 29% nepilna laika nodarbināto bija spiesti strādāt īsākas darba stundas, jo nevarēja atrast darbu pilnai darba dienai, 26,2% darba dienas ilgumu ietekmēja dažādi personīgi vai ģimenes apstākļi, piemēram, vajadzēja pieskatīt bērnus vai aprūpējamu pieaugušo.15,9% nepilnu darba laiku strādājošo mācījās, tādēļ nevarēja veikt darbu ar pilnu slodzi, bet 14,6% negribēja strādāt darbu ar pilnu darba laiku.Trešajā ceturksnī 69 300 cilvēku jeb 6,1% no nodarbināto kopskaita bija papilddarbs.

Pievieno komentāru

Citas ziņas