Stipendiju bezdarbniekiem palielinās līdz 70 latiem

Saeima ceturtdien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā un likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, kas paredz no 2009.gada stipendiju bezdarbniekiem palielināt līdz 70 latiem.

Lai bezdarbniekiem profesionālās apmācības laikā nodrošinātu nepieciešamo finansiālo atbalstu, stipendija bezdarbniekiem tiks palielināta no 40 latiem līdz 70 latiem, līdz ar to bezdarbnieku stipendija būs līdzvērtīga stipendijai, kuru saņem valsts finansētajās studiju vietās studējošie augstskolu studenti.Profesionālās apmācības laikā piešķiramās stipendijas apmērs tiks paaugstināts, par pamatu ņemot 31 latu, kas ir maksimālā summa, kuru bezdarbniekam patlaban var kompensēt par transporta un īres izdevumiem apmācību laikā. Līdz ar to plānots, ka no nākamā gada apmācību laikā bezdarbniekiem nebūs tiesību saņemt īres un transporta izdevumu kompensācijas.Minētās izmaiņas saistītas ar sarežģīto transporta un īres izdevumu kompensāciju administrēšanas mehānismu, kā arī ar tā realizēšanas praktiskajām problēmām, piemēram, savlaicīgi neiesniegtajiem izdevumus attaisnojošiem dokumentiem, dzīves vietas un izvēlētā transporta līdzekļa maiņu apmācību laikā.Savukārt neformālās izglītības ieguves laikā stipendijas apmērs noteikts 50% apmērā jeb 35 lati no profesionālās apmācības laikā piešķirtās stipendijas.Līdz šim bezdarbniekam stipendija tika piešķirta 40 latu apmērā par apmācību kalendāra mēnesi. Savukārt īres un transporta izdevumus bezdarbniekiem kompensēja 50% apmērā no faktiskās izdevumu summas mēnesī, bet ne vairāk kā latu dienā.Neformālā izglītība ir pasākumi, kas domāti darba tirgum nepieciešamo sociālo un profesionālo pamatprasmju un iemaņu apguvei. Šī apmācība ilgst no 50 līdz 150 akadēmiskajām stundām, turklāt vienas programmas apmācības laiks nav ilgāks par diviem mēnešiem.

Pievieno komentāru

Citas ziņas