Tēriņu segšanai Jelgavas novada pašvaldība šogad aizņemsies 8,3 miljonus eiro 4

Projektu īstenošanai Jelgavas novada pašvaldība šogad aizņemsies 8,3 miljonus eiro, aģentūru LETA informēja pašvaldības pārstāve Dace Kaņepone.

Novada dome šonedēļ apstiprinājusi tehnisko 2019.gada budžetu. Ņemot vērā, ka valdība vēl nav pieņēmusi valsts budžetu, pašvaldība sava budžeta projektu izstrādājusi un apstiprinājusi ar piesardzību gaidāmajiem valsts izvirzītajiem nosacījumiem attiecībā uz noteiktajām prioritātēm vai priekšnoteikumiem pašvaldību aizņēmumiem.

Kaņepone skaidroja, ka kopumā budžeta projekts paredz vairākas pašvaldības investīcijas teritorijas attīstībai, iestrādāts būtisks palielinājums sociālās jomas atalgojumam, kā arī dalība lielos projektos ar Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļu piesaisti.

Saskaņā ar domes lēmumu novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2019.gadā prognozēts 31,5 miljonu eiro apmērā, izdevumu kopējais apjoms - 40,2 miljoni eiro.

Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem 8,7 miljonu eiro apmērā un aizņēmumu pamatsummas - 4,1 miljoni eiro - atmaksu paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma šī gada sākumā un no aizņēmuma Valsts kasē līdzekļiem. Attiecīgi pieci un 8,3 miljoni eiro.

Lielākais izdevumu apjoms pamatbudžetā kā ik gadus paredzēts izglītības nozarei, tai atvēlot 49% no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Pašvaldība turpina īstenot visus līdzšinējos atbalsta pasākumus - no valsts budžeta līdzekļiem 211 617 eiro tērēs pusdienām 1.-4.klašu skolēniem, bet no pašvaldības budžeta 397 187 eiro paredzēti, lai nodrošinātu apmaksātas pusdienas pirmsskolēniem, audžuģimeņu bērniem un pārējiem skolēniem.

Tāpat pašvaldība skolēniem nodrošinās pastāvīgo maksājumu karšu izveidi, kas turpmāk kalpos visu izglītojamā mācību laiku. Pašvaldībā apgalvoja, ka elektroniskie norēķini ļaus veiksmīgāk nodrošināt un uzskaitīt audzēkņu reisu izvēli, izslēdzot risku pazaudēt skaidro naudu un nepieciešamību ģimenēm gaidīt atmaksājamos izdevumus līdz nākamajam mēnesim. Kopumā šim mērķim plānoti 100 468 eiro. Pašvaldība turpina maksāt stipendijas arī 13 augstskolu studentiem, un šim mērķim 2019.gadā plānoti 19 000 eiro.

Šogad izglītībai plānots piesaistīt 4,7 miljonus eiro ES un budžeta investīciju dažādu projektu īstenošanai. Ievērojamas summas paredzēts ieguldīt arī izglītības iestāžu infrastruktūrā.

Atpūtai, sportam un kultūrai 2019.gadā plānoti teju četri miljoni eiro. Šogad kultūras iestādēs un publiskajās pašvaldības bibliotēkās turpināsies informācijas tehnoloģiju bāzes pilnveidošana, komutāciju iekārtu un sistēmbloku nomaiņa. Infrastruktūras labiekārtošanai paredzēti teju 70 900 eiro, piemēram, Svētes un Glūdas kultūras namos iebūvēs projektorus un nolaižamos ekrānus, Lielpatones, Bērvircavas tautas namos nodrošinās skatuves aprīkojumu, gaismas tehnikas un prožektoru iegādi, bet akustiskos paneļus plānots uzstādīt Līvbērzes kultūras namā. Arī dažādu remonta darbu veikšanai kultūras iestādēs plānoti 39 550 eiro.

Savukārt sporta jomas galvenā prioritāte 2019.gadā ir sporta izglītība un aktivitātes mūža garumā, kas ietver mūsdienīgu profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu izglītības programmu piedāvājumu un sporta pasākumu organizēšanu. Jelgavas novada sporta centrs paredz līdzekļus novada 10.sporta spēlēm, Latvijas jaunatnes olimpiādei, skolēnu sporta spēlēm. Būtiska summa kā ik gadu tiek atvēlēta audzēkņu dalībai sacensībās un nometnēs, kompensējot un nodrošinot dalības maksas, ēdināšanas izdevumus un transporta izdevumi, kopumā tam atvēlot 92 932 eiro.

"Kā pašvaldības prioritātes kultūras un sporta jomas infrastruktūras sakārtošanā iezīmējas trīs nozīmīgi projekti, kur tiks ieguldīti pašvaldības budžeta līdzekļi - Elejas pagasta Sporta halles būvniecības sākšana, iecere labiekārtot atpūtas zonu Kalnciema centrā pie Lielupes un izveidot brīvdabas vietu pasākumiem Platones ciemā," informēja Kaņepone.

Sociālajā jomā no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti 10,6%. Sociālās aizsardzības funkciju veikšanai paredzēti 2,7 miljoni eiro, no kuriem algu fonds ir 1,4 miljoni eiro. Salīdzinājumā ar 2018.gadu, izmaksu kāpums ir par 138 316 eiro, lai nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu vairākām amatu kategorijām.

Tāpat, sekojot biedrību iniciatīvām, dome lēma palielināt svētku pabalstu politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem no 30 eiro uz 50 eiro. Pašvaldība ieviesusi arī jaunus pabalsta veidus un palielinājusi līdzšinējos. 2019.gadā pašvaldība izvirzījusi jaunu iniciatīvu - trim personām ar invaliditāti piešķirt naudas pabalstu līdz 3000 eiro kā vienreizēju palīdzību mājokļa pielāgošanai.

Sociālajai aizsardzībai šogad plānots izlietot 1,1 miljonu eiro ES un budžeta investīciju dažādu projektu īstenošanai - deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas gaitā sākot būvdarbus Kalnciemā, Draudzības ielā, kā arī turpinot pakalpojumu ieviešanu Jauniešu mājā Elejā. Sesavas pagastā plānota administratīvās ēkas telpu vienkāršota atjaunošana ar doktorāta izveidi pirmajā stāvā.

"Kā ik gadus, pašvaldība mērķtiecīgi "iezīmē" izdevumus arī meliorācijas pasākumiem, kas tiek īstenoti secīgi pēc sastādītā plāna. Šogad 97 163 eiro ieguldīs ūdens ņemšanas vietu izveidē un atjaunošanā ugunsdzēsības vajadzībām Valgundē, Jaunsvirlaukā, Glūdā. Meliorācijas sistēmu uzturēšanas pasākumiem tērēs 77 400 eiro, lai paveiktu darbus Sesavas, Vilces, Valgundes, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Glūdas, Svētes pagastos. Savukārt meliorācijas sistēmu izbūve plānota Līvbērzes pagasta Skuju kapu un Zaļenieku pagasta Zaļenieku kapu teritorijās," informēja pašvaldības pārstāve.

Līdzekļi paredzēti arī ceļu uzturēšanai un atjaunošanai, plānots turpināt īrēto dzīvokļu atsavināšanas procesu un kārtot to dzīvokļu atsavināšanu, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai un veikt citus darbus.

"Šogad līdzās daudzu infrastruktūras objektu būvdarbiem un ceļu rekonstrukcijām esam iestrādājuši ieguldījumu cilvēkresursos - gan atalgojumā sociālajiem darbiniekiem, policistiem, Bāriņtiesas un medicīnas jomas darbiniekiem, gan sniegsim iespējas iesaistīties ļoti daudz pilnveides un profesionālo iemaņu vai veselības veicināšanas aktivitāšu projektos. Protams, attiecībā uz būvdarbiem novadam prioritātes ir vairākas - Restaurācijas nama pabeigšana Zaļeniekos, moduļēkas būvniecība Aizupē, Līvbērzes ciema aizsargdambja būvniecība, grants ceļu labiekārtošana un Elejas sporta halles būvniecības aizsākšana," skaidroja Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune (LZS).


Foto: pixabay.com

Pievieno komentāru

Komentāri 4

Labdēns

Elejā taču ir normāla zāle. Tur tāpat nekas nenotiek, bet tie daži, kuri vēlas sportot brauc uz Sesavu.

pirms 2 gadiem, 2019.03.01 14:32

Attīstība

Kur Elejā bez trakās komisijas naudas var samaksāt par komunālapakalpojumiem??? Tā attīstās plēsēju komanda!!!

pirms 2 gadiem, 2019.03.04 16:42

PAR!

Internetbankā - komisija 0.00 EUR

pirms 2 gadiem, 2019.03.04 17:03

Citas ziņas