Varēs maksāt fiksēto iedzīvotāju ienākuma nodokli

No šā gada viena no iedzīvotāju ienākuma nodokļa sastāvdaļām ir fiksētais ienākuma nodoklis par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības.

Dagnija Sidraba no VID Zemgales reģionālās iestādes biroja skaidro, ka nodokļu maksātājs, kas reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un kuram nav darba ņēmēju, var izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli, ja tā ieņēmumi nepārsniedz 10 000 latu pirmstaksācijas gadā. To paredz pērn pieņemtie grozījumi likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli», kas stājušies spēkā no 1.janvāra.Līdz ar fiksētā nodokļa spēkā stāšanos atceltas patentmaksas. Personām, kurām uz šo gadu jau izsniegts patents, piemēros likuma normas, kas bija spēkā līdz šā gada janvārim. Ja šo fizisko personu saimnieciskās darbības ieņēmumi šogad nepārsniegs 10 000 latu, tām ir tiesības izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli no 2009.gada.Saimnieciskās darbības veicējs, lai aprēķinātu fiksēto ienākuma nodokli, veic saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā. Tā apmēru nosaka saskaņā ar likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» pielikumā minētajām summām.Persona, kas izvēlējusies maksāt fiksēto ienākuma nodokli, veic nodokļa avansa maksājumu 25 latu apmērā līdz taksācijas gada 15.martam. Bet ne vēlāk, kā līdz 15.aprīlim iemaksā budžetā fiksētā ienākuma nodokļa atlikušo daļu, ko nosaka kā starpību starp fiksētā ienākuma nodokļa summu, kas noteikta saskaņā ar likuma pielikumu, un iepriekšminēto nodokļa avansa maksājumu.Fiksēto ienākuma nodokli nevar maksāt tie saimnieciskās darbības veicēji, kuri veic profesionālo darbību, proti, sniedz jebkurus neatkarīgus profesionālus pakalpojumus ārpus darba tiesiskajām attiecībām, piemēram, zinātnisko, literāro, pasniedzēja, aktiera, režisora, ārsta, zvērināta advokāta, zvērināta revidenta, zvērināta notāra, zvērināta mērnieka, zvērināta taksatora, mākslinieka, komponista, mūziķa, konsultanta, inženiera vai arhitekta darbību.Tiem nodokļu maksātājiem, kas nolēmuši maksāt fiksēto ienākuma nodokli, līdz taksācijas gada 1.februārim par to jāinformē VID teritoriālā iestāde.Ja nepieciešami papildu skaidrojumi, nodokļu maksātāji var vērsties VID Zemgales reģionālās iestādes Jelgavas nodaļā vai nosūtīt jautājumu uz e-pasta adresi: vidzri.birojs@jelg.vid.gov.lv .

Pievieno komentāru

Citas ziņas