Veiks nodarbinātības veicināšanas pasākumus

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) kopīgi ar pašvaldībām izstrādājusi nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānus Latvijas pilsētām, pagastiem un novadiem. Jelgavā un rajonā šādi plāni 2008.gadam tapuši visām administratīvajām teritorijām, izņemot Vircavas pagastu.

Izvērtējot katras pašvaldības situāciju nodarbinātības jomā un ņemot vērā vietējo specifiku, paredzēti dažādi pasākumi, piemēram - algoti pagaidu darbi, subsidētā bezdarbnieku nodarbināšana, darba prasmju apguve, skolēnu darbs vasarā, bezdarbnieku apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana, praktiskā apmācība pie darba devēja, kā arī neformālās izglītības programmu apguve (modulārā apmācība).Iespēja saņemt līdzfinansējumuAģentūra informē, ka pašvaldībām, plānojot nodarbinātības veicināšanas pasākumus un norādot tos plānos, būs iespēja pretendēt uz Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem atklātā konkursā, ko paredzēts uzsākt gada otrajā pusē. Labākie projekti saņems līdzfinansējumu vidēji 24 tūkstošu latu apmērā līdz administratīvi teritoriālās reformas noslēgumam.Savukārt pēc reformas, kad pašvaldību skaits samazināsies, bet katras teritorija un iedzīvotāju skaits kļūs lielāks, varēs saņemt vidēji 115 tūkstošus latu. Minētie līdzekļi paredzēti projektu aktivitātēs iesaistīto bezdarbnieku darba samaksai, transporta pakalpojumiem, aukļu dienestu izveidei un līdzīgiem pasākumiem atkarībā no situācijas un risināmajām problēmām bezdarba mazināšanā.Darbs - pašu izvēleVircavas pagasta atturību nodarbinātības plāna izstrādē pašvaldības vadītājs Ziedonis Caune «Ziņām» komentēja kodolīgi:«Darbu ar varu neuzspiedīsi. Vietējā specifika ir tāda, ka bez lielajiem zemniekiem citu ražotņu un darba iespēju pagastā nav. Lielsaimniekiem, kas pārsvarā izmanto jaudīgu importa tehniku, nekvalificēti vienas dienas palīgi, kas spējīgi strādāt tikai «līdz pirmajai algai», nav vajadzīgi, bet strādāt gribošie un varošie darbu jau sameklējuši.»Z.Caune piebilda, ka piemēram, daži pagasta iedzīvotāji strādā kādā Olaines firmā, uz kurieni viņus ikdienā pārvadā dienesta transports.NVA Jelgavas filiāles vadītājs Māris Narvils apstiprināja, ka aģentūrā tiešām nav reģistrēts neviens bezdarbnieks no Vircavas pagasta. Detalizētu analīzi par pērn Jelgavā un rajonā nodarbinātības veicināšanas jomā paveikto un turpmākajiem plāniem M.Narvils sola sniegt īpašā preses konferencē februāra beigās vai marta sākumā.

Pievieno komentāru

Citas ziņas