Zemgalē veidos piecus biznesa dārzus

Zemgales plānošanas reģionā (ZPR) sākta Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība" otrajā atklātajā konkursā atbalstītā projekta "Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijās" ieviešana, kuras gaitā veidos piecus biznesa dārzus.

ZPR informācijas speciālists darbam ar plašsaziņas līdzekļiem Juris Kālis informē, ka projekts izstrādāts ar mērķi mazināt šķēršļus Zemgales plānošanas reģiona līdzsvarotas ekonomiskās attīstības nodrošināšanai, sevišķi Latvijas-Lietuvas pierobežas teritorijās.Projekta vadošā partnere ir Zemgales plānošanas reģiona administrācija, bet partneri - Norvēģijas industriālās attīstības korporācija "SIVA", kas dibināta 1968.gadā un pieder Norvēģijas Tirdzniecības un rūpniecības ministrijai, kā arī Aknīstes, Auces, Bauskas, Jelgavas un Neretas novada dome. Visas no Latvijas puses projektā iesaistītās pašvaldības ir ZPR vietējās nozīmes attīstības centri.Lai minētajās teritorijās rosinātu iedzīvotāju vēlmi dibināt jaunus komercuzņēmumus, radīt unikālus produktus, palielinot konkurētspēju un eksporta potenciālu, projekta ieviešanas laikā iecerēts veikt aktivitātes, kas vērstas uz infrastruktūras uzlabošanu un konsultatīvu pakalpojumu sniegšanu, kā arī uz zināšanu papildināšanu, sevišķi uzņēmējdarbības plānošanas un vadības jomā, izmantojot arī Norvēģijas partneru pieredzi, skaidroja Kālis.Projekta ieviešanas laikā, kas ilgs 18 mēnešus, Zemgales pierobežā izveidos piecus biznesa dārzus ar pavisam 19 darba vietām, kas iekļausies uzņēmējdarbības atbalsta inkubatoru tīklā, kā arī veiks 100 uzņēmēju, sevišķi jauno uzņēmēju apmācību biznesa plānošanā un vadībā. Tāpat īstenos virkni aktivitāšu ekonomiskās izglītības jomā, no skolēnu un studentu vidus iesaistot aptuveni 100 vietējo jauniešu.Lai paaugstinātu konkurētspēju un eksporta potenciālu, jaunajiem uzņēmējiem pierobežas teritorijās tiks rasta iespēja apgūt veiksmīgāko komersantu pieredzi un saņemt bezmaksas konsultācijas par aktuāliem biznesa attīstības jautājumiem.Projekta kopējās izmaksas ir 673 019 eiro (473 000 latu). No šīs summas 572 064 eiro (402 049 lati) ir EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieguldījums, bet 100 955 eiro (70 952 lati) - partneru līdzfinansējums.

Pievieno komentāru

Citas ziņas