Zemgales darba devējus visbiežāk interesē darba aizsardzības likumdošanas novitātes

Lai sniegtu atbalstu darba devējiem konkurētspējas saglabāšanai un veiksmīgai darba organizācijai pārmaiņu un tautsaimniecības pārstrukturēšanās laikā, Jelgavā jau pusgadu darbojas Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) izveidotais Zemgales reģiona bezmaksas konsultāciju centrs darba devējiem.

Visbiežāk šajā reģionā konsultācijas izmantojuši ražošanas un pakalpojumu sfēras uzņēmumi, kā arī lauksaimnieki un valsts un pašvaldību iestāžu vadošie darbinieki. Jelgavas reģiona konsultants Uldis Karlsons uzsver, ka LDDK bezmaksas konsultācijas ir nozīmīgs ieguvums uzņēmumiem laikā, kad tie rūpīgi izsver izmaksu samazināšanu, vienlaikus nodrošinot likumdošanai atbilstošu darba vidi saviem darbiniekiem.U.Karlsons norāda, ka pašlaik interese par bezmaksas konsultācijām ir atbilstoša pašreizējai situācijai. «Sākotnēji interese bija par pašu centru un tā aktivitātēm, pēdējā laikā arī par likumdošanas aktualitātēm. Kopumā varu teikt, ka darba devēji ir samērā labi informēti par darba aizsardzības likumdošanu, tomēr viņu zināšanas bieži vien nav pilnīgas,» uzsver konsultants.Darba devēji konsultāciju centrā vēršas pēc tādas informācijas kā darba tiesisko attiecību pārtraukšana un ar to saistītā likumdošana, kas ietver arī jautājumus par atlaišanas kompensācijām, bezdarbnieka statusa iegūšanu un bezdarbnieka pabalstu, kā arī darba aizsardzības specifiku un likumdošanu. Lielākoties uzņēmumiem ir sakārtota dokumentācija un darba aizsardzības sistēma, tādēļ centrā vēršas, lai precizētu kādu informāciju un noskaidrotu likumdošanas jauninājumus. Taču nereti pēc konsultācijas vēršas arī uzņēmēji, kas tikko nodibinājuši savu uzņēmumu un vēlas noskaidrot, kāda ir darba aizsardzības likumdošana un kādas darbības ir nepieciešams veikt, lai nodrošinātu darbiniekiem veselībai nekaitīgu darba vidi.Līdz šim visaktīvāk konsultācijas izmantojuši uzņēmēji no ražošanas un pakalpojumu sfērām, kā arī lauksaimnieki un valsts un pašvaldību iestādes. Zemgales reģiona uzņēmēji lielākoties sazinās ar konsultantu telefoniski vai ar elektroniskā pasta starpniecību, retāk tikšanās notiek klātienē, tādēļ centrs nav pārāk noslogots, un darba devējiem, lai saņemtu konsultācijas, nav jānīkst garās rindās. Daļā gadījumu saņemtie zvani ir anonīmi, kad zvanītājs vienkārši vēlas saņemt padomu kādā situācijā. U.Karlsons norāda, ka uzņēmēji bieži vien nevēlas vērsties pēc konsultācijas, jo uzskata, ka šādā veidā apritē varētu nonākt informācija par to, ka viņu uzņēmumā ir kādas darba aizsardzības neskaidrības vai nepilnības. Taču viņš uzsver - tiek reģistrēts tikai pats konsultācijas fakts, bet informācija tālāk nekur netiek izplatīta, tādēļ raizēm nav pamata.Konsultācijas tiek sniegtas otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 17 Jelgavā, Atmodas ielā 19, tās pieejamas arī pa tālruni 63020194 un ar e-pasta starpniecību: uldis@lddk.lv (šai gadījumā e-pastā jānorāda uzņēmuma kontaktinformācija, nozare, kurā tas darbojas, un īss situācijas apraksts). Ar konsultantu iespējams vienoties arī par izbraukuma semināru organizēšanu, klātienē izvērtējot darba vides risku novērtēšanas dokumentus, problēmsituācijas un sniedzot ieteikumus, kā uzlabot darba vidi un novērst nepilnības.

Pievieno komentāru

Citas ziņas