Nedēļas nogalē tiks godināti Zemgales uzņēmēji

1. decembrī pulksten 14 Rundāles pilī norisināsies krietnāko Zemgales uzņēmēju godināšana, aģentūru LETA informēja Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) pārstāvis Juris Kālis.

Visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības izraudzījušas katra vienu titula "Gada uzņēmējs Zemgalē 2017" cienīgu ieguvēju. Šādu atzinību var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. Tāpat tiek vērtēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Līdztekus tam pretendentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte.

Starp nominētajiem titula ieguvējiem ir gan Zemgalē pazīstami lauksaimnieki, metālapstrādes, mežizstrādes, pārtikas rūpniecības, tūrisma un viesmīlības pārstāvji, gan mājražotāji un dažādu pakalpojumu sniedzēji. Visi laureāti saņems īpaši darinātu piemiņas zīmi, Atzinības rakstu un naudas balvu.

Sarīkojumā pirmo reizi godinās arī uzņēmējdarbībai draudzīgākās pašvaldības Zemgalē. Lai palielinātu pašvaldību ieguldījumu uzņēmējdarbības sekmēšanā un tās motivētu vairāk piešķirt sava budžeta līdzekļus uzņēmējdarbības atbalstam, šoruden Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar ZPR rīkoja konkursu "Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai". Par laureātu noteikšanu un piešķirtās kopējās naudas balvas 10 390 eiro apmērā sadali lēma ZPR izveidota vērtēšanas komisija ar pārstāvjiem no ZPR administrācijas un Zemgales Uzņēmējdarbības centra, kā arī no vairākām sadarbības organizācijām. Par uzvarētājām atzītās trīs pašvaldības arī godinās sarīkojumā Rundāles pilī.

Īsi pirms svinīgā pasākuma Rundāles pilī ZPR speciālisti organizēs laureātu diskusiju par dažādiem sadarbības modeļiem uzņēmējdarbības attīstībā reģionā.


Foto: rundale.net

Pievieno komentāru

Uzņēmējdarbība