“Delna” aicina skolas iesaistīties "Skolēnu līdzdalības tīklā," lai veicinātu skolēnu pilsonisko aktivitāti skolās un pašvaldībās

Jaunieši ļoti skeptiski vērtē savas iespējas ietekmēt vietējās pašvaldības pieņemtos lēmumus. Taču iespēja iesaistīties lēmumu pieņemšanā ir saistīta ar politisko un sabiedrisko līdzdalību, piederību pašvaldībai, skolai. Kur balsot un kandidēt nākamajās pašvaldību vēlēšanās? Vai jaunieši jutīsies piederīgi savai pašvaldībai un, piemēram, pēc studijām citā pilsētā  vai valstī, vēlēsies atgriezties savā dzimtajā pašvaldībā? 

2015.gada Jaunatnes politikas monitoringa dati parāda, ka tikai 17% respondentu (jauniešu) ir ļoti pārliecināti, ka var ietekmēt lēmumu pieņemšanu pašvaldībā, bet 35% uzskata, ka viņiem nav iespēju ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Turklāt savas iespējas visnegatīvāk vērtē jaunieši vecumā no 13 līdz 15 gadiem. Dati par Latviju rāda, ka pastāvīgi samazinās to jauniešu skaits, kuri ir iesaistīti sabiedriskās un politiskās aktivitātēs, īpaši viņu vietējās pašvaldībās. Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2016. – 2020. gada vidusposma izvērtējums identificē galvenās problēmas un izaicinājumus, kas saistīti ar jauniešu līdzdalību – tā ir zemā jauniešu politiskā un sabiedriskā līdzdalība, zems pilsonisko kompetenču līmenis, ierobežotas iespējas ietekmēt lēmumus skolā un pašvaldībā. 

Pilsoniskā sabiedrība kopumā un pilsoniskās līdzdalības aktivitātes Latvijas reģionos ir vājas. Skolām un vietējām pašvaldībām bieži trūkst efektīvu programmu un projektu, lai skolēnus iesaistītu pilsoniskās aktivitātēs, jo īpaši tajās, kuru mērķis ir ietekmēt un uzraudzīt lēmumu pieņemšanu un finansējuma piešķiršanu un izlietošanu. Tādēļ “Sabiedrība par atklātību – Delna” aicina skolas no visas Latvijas, īpaši reģioniem, 2021. gadā iesaistīties “Skolēnu līdzdalības tīklā,” informē "Sabiedrība par atklātību – Delna" direktore Inese Tauriņa. 

“Sabiedrība par atklātību – Delna”, turpinot rudens projektu “Īsteno savu ideju skolā!”, aicina aktīvas skolas visā Latvijā iesaistīties projektā “Skolēnu līdzdalības tīkls”. Pieteikšanās līdz 18. jūnijam. Rudenī piedalījās skolas no Maltas, Talsiem, Jelgavas, Gulbenes un Rīgas. 

Projekts sāksies rudens semestrī un notiks tiešsaistē, tā nodrošinot vienādas iespējas piedalīties ikvienai skolai Latvijā. Projektā tiks iesaistītas vismaz 20 skolas – skolēni un skolotāji, kuri ir gatavi visu 2021. gadu aktīvi strādāt un iegūt jaunu pieredzi. 

“Skolēnu līdzdalības tīkls” nodrošinās iespēju piedalīties informatīvās un praktiskās nodarbībās ar Latvijas un ārvalstu ekspertiem par to, kā sekmēt skolēnu pilsonisko aktivitāti gan skolās, gan pašvaldībās, kā veicināt lēmumu pieņemšanas atklātību, kā arī, kā skolām piesaistīt finansējumu no vietējiem uzņēmējiem un pašvaldībām skolu līdzdalīgās budžetēšanas projekta īstenošanai. 

Skolām – skolēniem un skolotājiem būs iespēja izstrādāt darbības plānu skolēnu iesaistei skolas un pašvaldības aktivitātēs, apmainīties ar idejām un pieredzi ar citām līdzdalības tīkla skolām. 

Lai uzzinātu vairāk par projektu un to, kāpēc skolām vērtīgi iesaistīties, "Delna" aicina piedalīties tiešsaistes seminārā “Kāpēc iesaistīt skolēnus lēmumu pieņemšanā” 8. jūnijā no pulksten 13 līdz 14.30.

Sīkāka informācija "Delnas" "Facebook" lapā. 

Facebook pasākums

https://www.facebook.com/events/472574180713414

Projekta informācija mājaslapā:

https://delna.lv/lv/2021/05/25/delna-aicina-skolas-iesaistities-projekta-skolenu-lidzdalibas-tikls/ 

 Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Dzīvesstils