Darba devējus aicina veidot valsts līdzfinansētas darba vietas bezdarbniekiem

Darba devēji komersanti, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi no otrdienas tiek aicināti pieteikties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs visā Latvijā valsts līdzfinansēto darba vietu izveidei bezdarbniekiem, kuriem ir grūtāk nekā citiem atrast darbu, aģentūru LETA informēja NVA pārstāve Iveta Kancēna.

Darba devējiem šogad finansiāls atbalsts tiek sniegts 713 jaunu darba vietu izveidošanai. NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba devēji saņems Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Pasākumi noteiktām personu grupām" atbalstu.

Pieņemot darbā NVA reģistrēto bezdarbnieku, darba devējs no NVA saņems finansiālu atbalstu - 50% no darba algas, ko noteiks darba devējs. Jāņem vērā, ka ikmēneša dotācija nevar pārsniegt valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru - 320 eiro.

Tāpat NVA segs ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas. Tas attieksies uz biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kuri nodarbinās bezdarbnieku šādās profesijās - asistents, pavadonis, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs, speciālais pedagogs.

Lai pieteiktos valsts līdzfinansētās darba vietas izveidei, darba devējam jāaizpilda pieteikuma forma, kas pieejama NVA mājaslapas sadaļā "Darba devējiem" - "Pasākums noteiktām personu grupām". Aizpildīto pieteikumu ērti var iesniegt arī NVA filiālē, kuras teritorijā plānots veidot darba vietu. Pieteikumu filiālei var sūtīt arī pa pastu. Tāpat konsultanti palīdzēs darba devējam aizpildīt veidlapas NVA filiālēs klātienē.

No NVA reģistrēto bezdarbnieku vidus projektā "Pasākumi noteiktām personu grupām" var iesaistīt tos bezdarbniekus, kuri bezdarbnieka statusā pavadījuši vismaz sešus mēnešus, kuriem nav vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas, kuri ir vecāki par 50 gadiem vai kuri vieni paši rūpējas par vienu vai vairākiem apgādājamajiem, kā arī mazākumtautību bezdarbniekus, kuriem jānostiprina valsts valodas zināšanas, profesionālās iemaņas vai pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu.

NVA noteiktais darba devēju loks, kas var pieteikties aktivitātē ir komersanti, izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana, kā arī pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas.

Detalizētāka informācija par pasākumu, kā arī saraksts ar profesijām, kurās bezdarbnieki izteikuši vēlmi strādāt, pieejams NVA filiālēs un NVA mājaslapas "www.nva.gov.lv" sadaļā "Darba devējiem" - "Pasākumi noteiktām personu grupām" (ESF projekts).

ESF projektu "Pasākumi noteiktām personu grupām" NVA īsteno kopš 2008.gada septembra, lai veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Projekts tiks īstenots visos Latvijas reģionos līdz 2014.gada 31.decembrim. Līdz šim ir izveidotas jau vairāk nekā 3650 valsts līdzfinansētās darba vietas.

Pievieno komentāru

Darba tirgus