No vadītājiem augstākā vidējā stundas likme finanšu jomā; zemākā - ēdināšanā

Vadītāju profesiju grupā augstākā vidējā stundas likme ir finanšu jomas vadītājiem, turpretī zemākā - ēdināšanā, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavotais analītiskais apraksts par profesijām.

VID norāda, ka profesiju grupā "Vadītāji" darba vietu skaits ir 59 995. Vidējais nostrādāto stundu skaits šajā profesiju grupā mēnesī ir 128 stundas, bet vidējā stundas likme grupā ir 8,71 eiro.

46% no grupas darba vietām vidējā stundas likme vairāk nekā par 30% atšķiras no darba vietu vidējās stundas likmes, un visbiežāk lielākas novirzes no vidējā ienākumu līmeņa ir vērojamas darba vietās ar relatīvi zemāku ienākumu līmeni.

Lielākais darba vietu skaits grupā "Vadītāji" ir apakšgrupā "Administratīvie vadītāji un komercdirektori" - kopumā 29 051 darba vieta jeb 49,1% no kopējā grupas darba vietu skaita. Bet mazākais darba vietu skaits ir apakšgrupā "Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji" - 4525 darba vietas.

Augstākais vidējais nostrādāto stundu skaits ir apakšgrupā "Ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji" - 141 stunda -, bet zemākais apakšgrupā "Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji" - 96 stundas.

Apakšgrupā "Administratīvie vadītāji un komercdirektori" ir augstākā vidējā stundas likme - 9,85 eiro, bet apakšgrupā "Viesmīlības, ēdināšanas, tirdzniecības un citu pakalpojumu jomas vadītāji" vidēji saņem 5,69 eiro stundā.

Grupas "Vadītāji" profesijas ar lielāko darba vietu skaitu ir administratīvie un finanšu vadītāji, tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji un izglītības jomas darbinieki. Profesijas ar visaugstāko vidējo stundas likmi ir finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji, kuri saņem vidēji 17,03 eiro stundā, un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji ar 16,2 eiro stundā. Bet profesijas ar zemāko vidējo stundas likmi ir ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji ar 4,99 eiro stundā un sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji, kuri saņem 5,18 eiro stundā.

Jau ziņots, ka profesija ar augstāko vidējo stundas likmi atbilstoši profesiju klasifikatoram ir gaisa kuģa kapteinis, kurš vidēji stundā nopelna 30,24 eiro, turpretī zemākā - prāvestam, kuram vidējā stundas likme ir 1,83 eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavotais analītiskais apraksts par profesijām.

Profesiju analītiskais apraksts ir sagatavots, apstrādājot VID rīcībā esošos datus par nodarbināto ienākumiem un nostrādātajām stundām no darba devēju ziņojumiem un informāciju par profesiju kodiem no ziņām par darba ņēmējiem par 2013.gada novembri.

Pievieno komentāru

Darba tirgus