ERAF atbalstu ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai visvairāk vēlas izmantot Zemgalē

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai otrās atlases kārtas ietvaros  komersanti vēlas izmantot 52 projektu īstenošanai. Kopumā pieprasītais ERAF līdzfinansējums 51,8 miljonu eiro apmērā vairāk nekā 2 reizes pārsniedz pieejamo līdzfinansējumu – 25,4 miljonus eiro, informē Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) sabiedrisko attiecību vadītāja Daiga Reihmane.

ES fondu programmā, kas veicinās apstrādes rūpniecības un viedo specializācijas jomu komersantu darbības paplašināšanos un jaunu uzņēmumu veidošanos, sekmējot industriālo telpu izveidi reģionos, atklātu projektu iesniegumu atlasi CFLA izsludināja šā gada 15. janvārī.

Šīs programmas ietvaros projektu iesniedzēji varēja būt komersanti, tai skaitā pašvaldības kapitālsabiedrības, nodibinājumi vai ostas pārvaldes, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma attīstīšanu un iznomāšanu ražošanas vajadzībām, apstrādes rūpniecības un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares mazie un vidējie komersanti, kas būvē ražošanas telpas savām vajadzībām.

Līdz projektu iesniegšanas termiņa beigām - 30. aprīlim – CFLA saņēma 52 projektu iesniegumus, t.sk. Kurzemes plānošanas reģionā 14 projektus, Latgales – sešus projektus, Vidzemes – 11 projektus, Zemgales – 18 projektus, Pierīgā – trīs projektus. 

Saskaņā ar programmas nosacījumiem, vienam plānošanas reģionam pieejamais ERAF finansējums ir 5 088 784 eiro, vienam projektam maksimālais ERAF finansējuma apmērs ir 1 500 000 eiro, Rīgas plānošanas reģionā – 5 088 784 eiro. Visos plānošanas reģionos, izņemot Latgales plānošanas reģionu, ir pieprasīts lielāks ERAF finansējuma apmērs, kā vienā plānošanas reģionā ir pieejams.

Kopā projektu īstenošanā paredzēts ieguldīt 142 849 816,25 eiro, no tiem ERAF finansējuma daļa - 51 847 841, 70 eiro, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedz pieejamo līdzfinansējumu - 25 443 922 eiro.   

ERAF atbalsts ražošanas telpu attīstībai paredzēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu atlases kārtas ietvaros.

Par projektiem, kas tiek īstenoti programmas pirmajā kārtā, informāciju var iegūt esfondi.lv vietnē.

Foto: pixabay.com

 

Pievieno komentāru

Ekonomika