"Laflora" vēja parkā plāno investēt 120 miljonus eiro 1

Kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmuma SIA "Laflora" vēja parkā Jelgavas novada Līvbērzes pagasta Kaigu purvā plānots investēt 120 miljonus eiro, informēja SIA "Laflora" pārstāvji.

Uzņēmumā pauda, ka kopējās plānotās investīcijas "Laflora" zaļajā industriālajā zonā ir paredzētas 170 miljonu eiro apmērā, no kuriem investīcijas vēja parkā aprēķinātas 120 miljonu eiro apmērā.

"Laflora" valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks uzsvēra, ka "Laflora" vēja parks ir komerciāls projekts, kur elektroenerģijas ražošanai nav nepieciešamas valsts vai pašvaldības subsīdijas, taču uzņēmums cer piesaistīt pašlaik pieejamās investīcijas, ko piedāvā Eiropas Savienības (ES) Zaļā kursa finansējuma virzieni un pieejamais atbalsts.

"Laflora" pārstāvji skaidroja, ka, ņemot vērā Eiropas Komisijas Taisnīgas pārkārtošanās fonda nosacījumu pārtraukt enerģētiskās kūdras ieguvi un izmantošanu, Jelgavas novada Kaigu kūdras purvā, kura kopējā platība ir 760 hektāri, plānots pārtraukt enerģētiskās kūdras ieguvi 450 hektāru platībā.

Savukārt vēja parks iecerēts visā purva teritorijā - gan tur, kur pārtraukta enerģētiskās kūdras ieguve, gan tur, kur turpināsies dārzkopības kūdras ieguve, kurai pakāpeniski noslēdzoties, teritorijas tiks rekultivētas, pauda uzņēmumā. Tāpat tika minēts, ka vēja parka saražotā zaļā enerģija tiks izmantota gan uzņēmuma pašpatēriņam kūdras produktu un substrātu ražotnē un tehnoloģiskajos procesos, gan topošās zaļās industriālās zonas funkcionalitātes nodrošināšanā.

Vēja parkā iecerētas jaunākās paaudzes vēja turbīnas, līdzīgas tām, kas tiek izmantotas visā Eiropas Savienībā (ES), turbīnu maksimālais augstums būs 247 metri. Paredzēts, ka vēja parks gada laikā saražos 300 000 megavatstundu elektroenerģijas.

Uzņēmumā uzsver, ka vēja parks būs "Laflora" ieguldījums valsts ceļā uz ES nosprausto mērķi - klimatneitralitāti, kur kopējais oglekļa dioksīda emisiju ietaupījums, izmantojot "Laflora" zaļo enerģiju, līdz 2050.gadam paredzēts vairāk nekā 2,8 miljoni tonnu oglekļa dioksīda ekvivalenta apmērā.

"Neuzskatām sevi tikai par kūdras ieguvējiem un pārstrādātājiem, kas ražo visā pasaulē vajadzīgos kūdras substrātus, lai stādītu mežu, puķes un galu galā arī ēstu garšīgus tomātus un gurķus, bet domājam arī par zemes tālāku izmantošanu. Tieši tāpēc savu nodarbi saucam par purvkopību," atzina Ameriks.

Jau ziņots, ka pirmdien, 25.janvārī, pulksten 16 notiks attālināta sabiedriskās apspriešanas sanāksme par SIA "Laflora" ieceri Kaigu purvā būvēt vēja elektrostaciju parku.

Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par paredzēto darbību un sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus. Sanāksme tiks ierakstīta, un tās ieraksts būs pieejams SIA "Laflora", SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment", Jelgavas novada pašvaldības un Jelgavas pašvaldības tīmekļa vietnēs līdz 15.februārim. Šajās mājaslapās varēs arī iepazīties ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un tā kopsavilkumu.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 15.februārim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā.

Tāpat vēstīts, ka vēja elektrostaciju parka uzstādīšana paredzēta Līvbērzes pagastā, Kaigu kūdras purva teritorijā, kur ieguves process ir noslēdzies vai to ir plānots pabeigt tuvākajā laikā. Vēja elektrostaciju prognozētais novietojums aptvertu gan derīgo izrakteņu ieguves teritoriju, gan robežojošās meža zemes. Izpētes teritorijas ziemeļu daļa tieši robežojas ar Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju - dabas liegumu "Kaigu purvs".

Uzstādāmo vēja elektrostaciju modelis un tehniskie raksturlielumi pašlaik vēl nav noteikti. Vienlaicīgi ar plānoto vēja elektrostaciju uzstādīšanu ir paredzēts no jauna izbūvēt vai vietām pilnveidot esošo vēja elektrostaciju uzstādīšanai un ekspluatācijai nepieciešamo infrastruktūru - pievedceļus, laukumus, enerģijas pārvades un telekomunikāciju līnijas.

Līvbērzes pagasta Kaigu purvā un tam apkārt esošajā mežā nepilnu 10 hektāru platībā plānots izvietot 22 vēja turbīnas, kas kopumā gadā spētu saražot tādu elektroenerģijas apjomu, kas pielīdzināms apmēram 5% no visa Latvijas elektroenerģijas patēriņa gadā. Plānots, ka vēja parka būvniecība varētu sākties 2022.gadā.

Paredzēts, ka izbūvētā elektropārvades kabeļu līnija tiks pieslēgta pie Jelgavā esošās apakšstacijas Ganību ielā 86b.

2019.gadā "Laflora" strādāja ar 18,231 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 5,1% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa saruka par 80% - līdz 78 354 eiro.

Uzņēmums "Laflora" reģistrēts 1995.gadā, un tā pamatkapitāls ir 332 810 eiro. Kompānija pieder SIA "Svētvalde" (51%) un divām Vācijas privātpersonām. Kompānijas pamatdarbība ir kūdras ieguve, kūdras pārstrāde, kā arī kūdras produktu ražošana un pārdošana.

Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Ekonomika