Līdz gada beigām elektromobiļu uzlādes infrastruktūras ieviešanai ieguldīs 4 miljonus 1

Ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansiālu atbalstu līdz 2014.gada beigām elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā tiks ieguldīti 3 888 414,72 EUR.

Kopumā ir apstiprināts 141 projekta iesniegums, kas ir 86% no visiem saņemtajiem projektu iesniegumiem – 112 projektu iesniegumi finansējumam jaunu rūpnieciski ražotu M1, N1, M2 un M3 kategorijas elektromobiļu iegādei un 29 – jaunu publiski pieejamu uzlādes staciju iegādei, montāžai un pieslēgšanai pie sadales sistēmas operatora elektrotīkla vai pie lietotāja elektrotīkla aiz elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta.

Šajā konkursā pieprasītais kopējais KPFI finansējums bija 4 234 921,97 EUR, no tā 3 373 892,73 EUR elektromobiļu iegādei un 861 029.24 EUR publiski pieejamas uzlādes infrastruktūras izveidošanai. Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir 5 012 238,12 eiro.

Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā KPFI atbalsta intensitāte atkarībā no projekta iesniedzēja veida – elektromobiļiem no 35% līdz 85%, publiski pieejamām uzlādes stacijām no 50% līdz 85%. Projekta aktivitāšu realizācijas termiņš ne vēlāk par 2014.gada 31.decembri.

Šī konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km un uzlādes staciju, kas neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai personai, kura nav attiecīgās uzlādes stacijas īpašnieks ieviešanu Latvijā.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Mārpla

ja vēl nezini no kā pirksi elektrību vai uz vietas ražosi dārgo "Zaļo" elektrību un ja nezini cik dārgi ir tie elektromobiļi, kas varbūt noderēs tikai braukšanai Rīgā 50 km rādiuusā no vienas līdz otrai uzlādei , tad nevajag aizņemties eiropas naudu un to tērēt. Kārtējais sviests, lai valsts uzņēmums nopelnītu savam slēgtajam pensiju fondam, algām, dividendēm, jo ražojošā rūpniecība 90% ir LIKVIDĒTA, ir palikusi tikai sociālā un pakalpojumu sfēra, kur elektrību nemaz tik daudz nevajag. Secinājums.......

pirms 6 gadiem, 2014.06.20 11:30

Ekonomika